Skype erbjuder gratis samtal till Japan och Ecuador

Skype Logo

Skype erbjuder gratis samtal till Japan och Ecuador. Efter de svåra jordbävningarna som tagit fler än 300 liv tillsammans beslutade sig Microsoft för att göra det gratis att ringa till de drabbade länderna.


Tanken är man ska kunna kontakta släkt och vänner som befinner sig i de områden som drabbats för att höra om de är okej.

Med Skype går det att ringa både fasta telefonlinjer och mobiltelefoner utan kostnad. Det finns i skrivande stund ingen tidsgräns för hur länge erbjudandet finns men givetvis bör man kolla snarast så alla mår bra.

Jordbävningar kan givetvis störa möjligheterna till kommunikation genom att dra ner ledningar och förhindra internetanslutning. Det finns därför en risk att samtal inte når fram innan de tekniska bitarna är reparerade.

Den största jordbävningen som slog till mot Ecuador uppmätte en styrka på 7,8 på richterskalan och krävde 246 liv. Fler än 2 500 är rapporterade skadade.


Färre antal döda i Japan

I Japan är siffrorna betydligt lägre med 41 döda, räkna dock med att den siffran ändras uppåt i takt med att fler människor påträffas i rasmassorna.

Det blir allt vanligare att större teknikföretag arbetar aktivt för att hjälpa drabbade att kontakta sina anhöriga. Förutom Skype så har även Facebook ett system för att man snabbt ska kunna berätta om man är i säkerhet.

VI uppskattar att Microsoft tagit det här beslutet med gratis samtal till Ecuador och Japan. Förhoppningsvis kommer företaget att fortsätta linjen även med framtida olyckor och katastrofer.