Skicka tidsinställda meddelanden med Google Messages

google messages tidsinstallda meddelanden

Google Messages har fått en ny funktion som gör att du kan skicka tidsinställda meddelanden. Skriv meddelandet, välj en tidpunkt och meddelandet skickas av sig själv på rätt tid.


För att använda tidsinställda meddelanden måste du ha den senaste versionen av Google Messages på din mobiltelefon.

Det krävs också att Google har aktiverat funktionen på sin sida för den marknad och kontot du använder idag. Det här sker automatiskt för alla användare och är vanligt med nya lanseringar – du behöver inte göra något själv.

När du har stöd för tidsinställda meddelanden kan du göra följande för att välja en specifik tidpunkt:

  1. Öppna Google Messages
  2. Starta en ny eller öppna en befintlig konversation
  3. Skriv ditt meddelande i meddelanderutan
  4. Tryck och HÅLL kvar fingret på skicka-knappen

Efter en kort stund visas en dialogruta med förinställda tidpunkter då meddelandet kan skickas. Du kan också välja en egen, specifik tidpunkt och ett datum om du vill.


När du har valt en tid och ett datum trycker du på ”Spara” och sedan Skicka-knappen som vanligt. Voila, du har nu ett tidsinställt meddelande.

Lästips: Stöd för Microsoft Office-dokument i Docs, Sheets & Slides på iOS/iPadOS