Google Messages har fått en ny funktion som gör att du ...

Textmeddelanden (SMS) och aviseringar om nya meddelanden visas inte korrekt på ...

Om du använder Hangouts för att skicka SMS bör du veta ...

Microsoft har släppt en SMS-applikation för Android som blockerar spam-meddelanden. Applikationen ...

Google har uppdaterat sin meddelandetjänst Hangouts med en ny version av ...

Android 4.4.2 är den i skrivande stund senaste versionen av Googles ...