Så löser du felkod 80240020 vid installation av Windows 10

Windows 10 Dator Smartphone


Om du får felkod 80240020 när du försöker uppdatera datorn med Windows 10 finns ett enkelt knep för att lösa problemet.

Första steget är att helt rensa mappen för installationsfilerna på din hårddisk. Detta då felkoden indikerar att filer är korrupta och inte längre är användbara. Felkoden kan även betyda att det saknas filer så här är det läge att börja om från början.

Filerna hittar du i mappen:
C:WindowsSoftwareDistributionDownload

Markera allihopa med muspekaren eller Ctrl + A. Högerklicka på filerna och välj Ta bort eller tryck på knappen Del.

Andra steget är att starta om uppdateringen helt från början. Mer än så ska du inte behöva göra för att komma igång med Windows 10. Nämnvärt är att många drabbats av det här problemet så du är absolut inte ensam med felkoden.


Starta kommandotolken som Administratör och kör kommandot: wuauclt.exe /updatenow.

Kommandotolken hittar du genom att söka i startmenyns sökruta eller genom att trycka Win + Q och söka där. Högerklicka på sökresultatet och välj Kör som administratör.

Skriv in kommandot ovan så det ser ut som på bilden här under. Tryck sedan Enter.

Du kan nu gå till Kontrollpanelen > Windows Update och se att Windows 10 finns där som en uppdatering.

administrator-kommandotolken-windows10update