Microsoft: Support-bluffarna ökar rejält – 153 000 fall under 2017

Microsoft Logo 2015

Sannolikheten är stor att du någon gång har mottagit ett samtal från en person som utger sig arbeta på Microsoft. Och att det samtalet sannolikt gick ut på att övertyga dig om att din dator är drabbad av ett farligt virus. Känner du igen dig? Du är långt ifrån ensam.


  • En person blev lurad på mer än 923 000 kronor
  • 15 procent av alla som svarar i telefon blir lurade
  • Bluff-samtalen använder en femstegsmetod för att lura dig
  • Hjälper inte med antivirusprogram och brandväggar

Bara under 2017 rapporterades extrema 153 000 fall av bluff-samtal till Microsoft. Det är en rejäl ökning med 24 procent jämfört med antalet rapporterade samtal under året dessförinnan.

Glädjande nog verkar de allra flesta som svarar på samtalen förstå att det rör sig om bluff-samtal. Microsoft rapporterar dock på sin säkerhetsblogg att närmare 15 procent av de som svarar blir lurade på pengar. Närmare bestämt mellan 1 000 kronor och 3 000 kronor per samtal.

Råden från Microsoft om bluff-samtalen är skarpt och tydligt.

Företaget kontaktar aldrig sina kunder direkt om inte den som behöver hjälp har tagit första kontakten själv. Microsoft kommer aldrig att oannonserat ringa upp eller skicka e-post för att erbjuda sin tekniska support.


Det är av största vikt att man aldrig låter sig skrämmas av eventuella popup-rutor som dyker upp på skärmen. Om du gör det är risken ditt konto blir betydligt lättare på pengar än tidigare. Och allt sker med en simpel femstegsplan:

  1. Etablera ett samtal med ”kunden”
  2. Installera programvara på datorn för extern styrning
  3. Identifiera och visa falska hot som skrämmer kunden
  4. Påstå att enda sättet att lösa hoten är att köpa support
  5. Kunden betalar för support som ”tar bort” hotet

Kontakten initieras plan annat via falska webbsajter, e-post, malware och slumpmässiga samtal.

Varje samtal bygger på att den som försöker lura dig på pengar har kunskap om varit världen du befinner dig och vilket operativsystem som används på enheten. Mer avancerade bluff-samtal skräddarsys för dig allt eftersom samtalet pågår.

Kunskap är det viktigaste vapnet mot bluff-samtalen. Det är omöjligt att stoppa samtalen, men om alla som tar emot samtalen förstår att det rör sig om en bluff kommer det inte att generera några pengar. Och då kommer samtalet med tiden att sluta.

Frågan är – kommer vi någonsin att lära oss och undvika samtalen?