6 tips för video på YouTube

youtube


YouTube har blivit en av internets absolut mest välbesökta webbsajter och är i skrivande stund det tredje populäraste sociala nätverket efter Facebook och Google+. Det betyder att YouTube till och med har passerat Twitter, om än så med väldigt liten marginal, och är idag en stor faktor när man vill nå ut med ett budskap – något många gärna gör till de cirka 300 miljoner användarna som besöker YouTube varje månad. Dock gäller det att göra rätt när man laddar upp en film och även om Google gjort det enkelt så bör man tänka sig för.

Upplösning

Moderna videokameror klarar i princip alltid inspelning av video i 720p eller 1080p. Det är rekommenderat att man laddar upp i åtminstone HD-kvalitet för att besökarna ska få en bra upplevelse och 1 280 x 720 är absolut minimum för detta. Har man en äldre kamera som inte klarar högre upplösning än 320p eller 480p kan det vara läge att titta efter något nytt. Smartphones som Iphone 4S och Samsung Galaxy S III kan idag få ut riktigt bra bild för såväl stillbilder som video men tänke på att all redigering kan försämra kvalitén på bilden något.

 • Ladda upp video i 720p eller 1080p för bästa resultat
 • Formaten 4:3 och 16:9 är att rekommendera
 • Lägg aldrig till egna svarta sorgekanter då YouTube gör detta själv vid behov

Bilder per sekund

Om det är möjligt ska man alltid behålla antalet bilder per sekund som videokameran spelade in i och inte redigera den biten i efterhand. En del kameror klarar så mycket som 2 000 bps (eller fps om man föredrar det) men då med väldigt begränsad bildkvalitet och ska bara ses som en rolig effekt om man inte har lite dyrare utrustning. Att spela in i 25-30 bps är vanligast men ända upp till 60 bps är inte ovanligt. Låt YouTube ta hand om uppspelningen och ändra inget så blir det enklast och bäst för besökarna.

 • Dagens filmer spelas upp i 24p vilket är 24 bilder per sekund
 • En del filmer har börjat spelas in i snabbare 48p
 • 60p är att rekommendera för snabba rörelser men ofta räcker 24p eller 25p

Bitrate

Även om man har en hög upplösning när man spelar in video så måste man ha en hygglig så kallad bitrate för att nå bra bildkvalitet. Ordet får inte förväxlas med betydelsen för upplösning då denna berättar hur många bildpunkter som används vertikalt och lodrätt medan bitrate berättar hur mycket information som finns i varje bild – kortfattat förklarat. Ju mer information desto bättre resultat får man och i princip kan alltså en video i 480p se bättre ut med högre bitrate än en i 1080p och med mycket låg bitrate.


I princip behöver man inte tänka på något överhuvudtaget här då kameran i nästan alla fall bestämmer själv hur det ska vara. Om man får ett alternativ bör värdet vara så högt det bara går och läs i manualen vad som är tillgängligt. Här är några riktmärken att tänka på när man hör ordet bitrate för video.

 • 1,5 Mbit/s används för VCD-formatet med MPEG-1
 • 3,5 Mbit/s är för vanlig standard-tv baserad på MPEG-2
 • 9,8 Mbit/s är normalt för DVD-kvalitet
 • 8-15 Mbit/s räknas ofta som HD-kvalitet och varierar en hel del
 • 19 Mbit/s är för HDV i 720p och 25 Mbit/s för HDV i 1080i
 • 40 Mbit/s gäller för Bluray-film

Kodek (codec)

YouTube accepterar många så kallade kodeks och när man pratar högupplöst video är det bara H.264, MPEG-2 och MPEG-4 som gäller. Alla modernare kameror hanterar åtminstone en eller två av dessa och det har blivit något av en branschstandard idag. Beroende på vilken kamera du använder kan inställningen för att välja kodek ligga i samma menyer som inställningar för upplösning så kolla runt lite i manualen vad du kan och bör välja.

 • H.264 är ofta det bästa alternativet för högsta möjliga kvalitet på videon
 • Tänk på att en del videokameror kräver speciell mjukvara för redigering

Filformat

Som om inte de ovanstående punkterna vore nog så har man ytterligare punkter att tänka på när man ska skapa sin video för YouTube. Vilket filformat som ska användas är ett sådant och här rekommenderar Google att man använder MP4. Det färdiga resultatet blir storleks-mässigt mindre på hårddisken än med exempel AVI och bildmässigt betydligt bättre än såväl WMV HD som 3GP och SWF (undvik de sistnämnda som pesten om möjligt!). Ett filformat är i stort en platshållare för bild och ljud så att de kan paketeras i en och samma fil. Man ska därför inte förväxla kodek med filformat även om en del namn kan låta lika varandra. MP4 heter även MPEG-4 Part 14 och kan innehålla video, ljud, text och mer.

 • Använd MP4 om möjligt då Google rekommenderar det

Ljudet

Otroligt många som laddar upp videoklipp på YouTube glömmer att det inte bara är bilden som måste vara bra – även ljudet ska vara så bra som möjligt. Hur många har inte startat en video för att snabbt lämna den då ljudet varit under all kritik? Rekommenderat är att man spelar in i MP3 eller AAC och då med en sampling rate på 44,1 kHz och bitrate över 192 kbps. Även om innehållet i sig kanske inte tilltalar alla så kan man då inte klaga på att själva ljudet är av dålig kvalitet. Här är några riktmärken att tänka på gällande ljud och bitrate.

 • 800 bit/s är minimum för att känna igen mänskligt tal
 • 8 kbit/s används för vanligt tal i telefoni (ej IP-telefoni)
 • 256 kbit/s är standard för digitala radiosändningar via DAB
 • 6,144 Mbit/s används för Dolby Digital Plus (som bygger på AC-3)