Snabbare 4G-anslutning genom att ändra MTU

Ändra datorn MTU-värde och få snabbare internet


Har du en 4G-anslutning och tycker att hastigheten inte är tillräckligt så finns ett enkelt knep för att skruva upp den ytterligare ett steg. Det finns inga garantier för att det fungerar på just din dator och anslutning, men för mig innebar en simpel MTU-ändring att jag gick från 10 Mbit/s till 19 Mbit/s.

Givetvis handlar allt om omständigheter där antalet användare på en specifik mast och dess belastning spelar stor roll. Även hastigheten mot servern man använder vid tillfället och den egna belastningen i lokala nätverket har viss påverkan. Det har även sagts att det inte alls blir någon skillnad vid ändring av MTU-värdet, något som kan stämma till viss del.

Hur det än är så är det aldrig fel att testa själv. Så här gör du:

Mac OS X:


Gå till Systeminställningar > Nätverk > Avancerat > Maskinvara. Därifrån väjer du manuell konfiguration och anpassat MTU-värde. Standard är 1 500 och det nya värdet bör vara 1 492. Spara.

Starta om datorn. Märkte du någon skillnad?