Drivrutiner från Intel stoppar Windows 10 May Update

Intel Logo 950px

Microsoft utreder ett problem med Windows 10 May Update och drivrutiner från Intel. Enligt uppgift ska vissa drivrutiner blockera uppdateringen från att installeras – här berättar vi vad det innebär.


Artikeln svarar på följande frågor:

  • Vilka drivrutiner från Intel blockerar Windows-uppdateringen?
  • Hur löser jag problemet med Intel-drivrutinerna?
  • Vad gör Intel Optane i min dator?
  • Var finns de senaste drivrutinerna att hämta?

Vilka Intel-drivrutiner blockerar Windows 10 May update?

Enligt Microsoft handlar det om ett antal äldre Intel-drivrutiner för Intel Rapid Storage Technology.

Det är endast drivrutiner med versionsnummer 15.1.0.1002 till 15.5.2.1053 som påverkas.

Har du dessa installerade på datorn kommer Windows 10 May Update inte att installeras.


Vad händer när jag har Intel-drivrutinerna på datorn?

När du försöker installera Windows 10 May Update och har ”fel” Intel-drivrutiner visas ett felmeddelande under installationsprocessen.

intel driver win10mayupdate error

På aviseringen står det följande: “The inbox storage driver iastora.sys doesn’t work on these systems and causes stability problems on Windows.”

Översatt betyder det att lagringsdrivrutinen iastora.sys inte fungerar på systemet och kan ge stabilitetsproblem i Windows.

Därefter avbryts installationsprocessen.

Vad gör Intel-drivrutinerna på min dator och kan jag avinstallera dem?

Nej, du bör inte avinstallera drivrutinerna. De finns där av en anledning och är nödvändiga för att hårdvaran i datorn ska fungera korrekt.

Specifikt i det här fallet har drivrutinerna med Intel Optane-minnen att göra och hanterar bland annat RAID-användningen i datorn.

För dig som undrar vad Intel Optane är så kan produkten kort förklaras som snabb mellanlagring för din vanliga hårddisk. Tänk dig en liten, men supersnabb SSD-disk där filer lagras till och från hårddisken för att göra överföringar snabbare.

Hur löser jag problemet med Intel-drivrutinerna och Windows 10 May Update?

Det enklaste och rekommenderade sättet att lösa problemet är att uppdatera drivrutinerna.

Enligt Microsoft är den äldsta versionen du kan använda 15.5.2.1054.

Rekommenderat är alltid att du installerar den senaste versionen från Intel. Och det gäller i stort alla andra drivrutiner du har på datorn.

Gå till Intels webbsajt för att hitta de senaste versionerna för just din hårdvara och den Windows-version du använder.