Avancerade funktioner i Google Meet till fler användare under begränsad period

google meet logo 2019

Google Meet erbjuder sina mest avancerade funktioner till alla användare fram till den 30 september 2020. Oavsett om du använder G Suite eller G Suite for Education så kan du nu använda Enterprise-funktioner helt kostnadsfritt.


På grund av coronakrisen och det kraftigt ökade antalet användare som strömmar till videotjänsten Meet så har Google beslutat sig för att lätta på restriktionerna kring vissa, mer avancerade funktioner.

Det handlar främst om hur många som får delta eller betrakta videmöten för att bistå när allt fler organisationer måste arbeta hemifrån.

Enterprise-användare får idag ha upp till 250 deltagare i samma videomöte, alternativt upp till 100 000 tittare fördelat på samma domän. Dessa gränser har temporärt flyttat ner kostnadsfritt till G Suite och G Suite for Educational-användare helt utan extra kostnad.

Det betyder att de stora företag som tvingas låta sina anställda arbeta hemifrån kan göra det med hjälp av Google Meet utan 1) de begränsningar som vanliga G Suite har och 2) prova på hur det fungerar i ett antal månader utan att belasta med ytterligare kostnader.


En annan funktion som normalt bara finns till Enterprise-användare är möjligheten att spela in videosamtal och spara på Google Drive. Även detta finns nu temporärt till G Suite och G Suite for Educational under en period.

Fram till den 30 september 2020 är Enterprise-funktionerna upplåsta för de lägre prenumerationsnivåerna.

Google Classroom integrerar Meet för utökad funktionalitet

google classroom 2019

När undervisningen flyttar från skolorna och till hemmet så ökar kraven på stabila arbets- och studiemiljöer rejält. Inte minst videomöten måste vara av hög kvalitet eftersom det annars kan påverka studierna negativt.

Google har uppmärksammat behovet efter coronakrisen gripit tag i många länder och integrerar videotjänsten Meet med sin utbildningstjänst Google Classroom.

Integrationen betyder att lärare snabbt kan skapa videolänkar för varje enskild klass och lektion.

Educators can create a unique Meet link for each class, which is displayed on the Classroom Stream and Classwork pages. The link acts as a dedicated meeting space for each class, making it easy for both teachers and students to join.

Mötena kan styras helt av den som skapar videomötet och det finns full kontroll över alla funktioner.

Lästips: Google Podcasts finns nu till iPhone och iPad

Idag använder fler än 120 miljoner lärare och elever världen över Google G Suite for Education medan 100 miljoner använder Google Classroom. Så integrationen kommer säkert som en välkommen nyhet för många idag.

Integrationen är redan gjord och finns tillgänglig för användarna idag.