Google Keyboard – nu med smartare ordförslag


google-logo

Google Keyboard till Android har uppdaterats för att ge stöd åt smart personalisering via flera Google-tjänster.

Vad det betyder är att tangentbordet kan analysera e-postmeddelanden i Gmail och utifrån detta lära sig vilka de vanligaste orden är.

När man sedan skriver så får man smartare förslag på ord än tidigare var möjligt. Detta tillvägagångsätt använder exempelvis SwiftKey (min favorit) som är riktigt populär för sina utmärkta ordförslag.

Med nya versionen av Google Keyboard är denna inställning aktiverad som standard, men man kan enkelt slå av den om man så önskar. Man får även en varning första gången den slås på efter uppdateringen.

I skrivande stund fungerar Google Keyboard inte med svenska telefoner men förhoppningsvis öppnar man upp även för vår marknad – inte minst då Google Enheter, Google Musik och Google Filmer nu fungerar här.