Skåne kan bli strömlöst i vinter – Svenska Kraftnät varnar

power grid unsplash jack young022
Foto: jack_young022, Unsplash

Skåne kan bli strömlöst i perioder under vinterhalvåret. Det säger Svenska Kraftnät som menar att minskad strömförbrukning och fallande elpriser inte är tillräckligt för att eliminera risken för störningar helt.

Strömförbrukningen i den sydligaste delen av Sverige minskade kraftigt i oktober 2022 jämfört med samma månad förra året. Hela 11,5 procent mindre el förbrukades under perioden i elområdet SE4.


Det kan jämföras med september månad som hade en ännu större minskning på hela 21 procent jämfört med förra året.

Lästips: Mobilnäten kan slås ut av strömavbrott i vinter

Fortsatt hög risk för manuell nerkoppling av sydsvenska elnätet

Erik Ek är strategiskt driftchef på Svenska Kraftnät. Han säger i ett uttalande att elförbrukningen på morgon- och kvällstopparna måste förskjutas för att minska elpriset och dra ner risken för effektbrist. Om vi inte lyckas med det så kan Skåne uppleva korta avbrott i elförsörjningen i vinter.

Anledningen till att vi kan uppleva kraftbalansproblem med avbrott har med den minskade möjligheten till import av el under vintern.

Det beror på att omvärldsfaktorer utvecklats på ett sådant sätt att Sverige i vinter inte kan räkna med att importera el i samma utsträckning som tidigare vintrar.

På grund av världsläget så menar Svenska Kraftnät att ”manuell förbrukningsfrånkoppling” fortfarande är en stor risk. Det innebär att sydsvenska elnätet, antingen hela eller delar, kopplas ner under korta perioder. Normalt en timme åt gången.

nuclear power unsplash llehotsky
Foto: llehotsky, Unsplash

Det finns gnistor av hopp längs elnäten

Det är inte helt nattsvart inför den mörka och kalla vintern. Vi vet att elproduktionen i Europa är hög just nu.

Tyskland har ordentliga lager med gas inför vintern, Frankrike har fått igång kärnkraftsproduktionen igen och målet är att finska kärnkraftverket Olkiluoto 3 kan tas i drift i december. Dessutom är förhoppningen att Ringhals 4 kan återstartas i februari.

Dessutom har vädret varit gynsamt för svenska elkonsumenter. Starka vindar och temperaturer som är högre än normalt har bidragit till låga elpriser. Det finns alltså indikationer på att elpriserna inte blir så chockartade som tidigare förutspåtts.

Och med allt ovan sagt så är det inga garantier för en god elförsörjning de kommande månaderna.

En rapport från European Network of Transmission System Operators (ENTSO) visar att områden i Sverige, Norge, Frankrike och Irland står inför en ansträngd vinter med flera timmars effektbrist under vintern.

  • Södra delen av Sverige: 0,35 timmars effektbrist
  • Södra delen av Norge: 0,52 timmars effektbrist
  • Frankrike: 26,04 timmars effektbrist
  • Irland: 6,25 timmars effektbrist

Det är en allvarlig situation, inte minst för Frankrike som står inför ett dygn med problem. För att motverka bristen krävs att kärnkraften i Sverige, Finland och Frankrike når full produktionen, samt att norska vattenmagasin fylls på ordentligt.

Via HD

Mikael Anderberg är en veteran inom teknikvärlden med stor kännedom kring tillverkare, nya tekniker och produkter. Har mångårig erfarenhet från blogg- och it-världen vilken bidrar till utvecklingen av Tekniksmart tillsammans med andra entusiaster. Mikael har i grunden expertis inom fotografering och kamerautrustning, copywriter och content editing, och SEO. Läs mer om mig här.