Varnar: Mobilnäten kan slås ut av strömavbrott i vinter

iPhone
Frederik Lipfert, Unsplash

Post- och telestyrelsen flaggar för att mobilnäten kan slås ut under så kallat forcerade avstängningar av elektriciteten i vinter. Upp till fyra timmar åt gången är att vänta och i tätorterna så kan alla former av mobilkommunikation att ligga nere efter en timmes strömavbrott.

Det säger Mikael Ejner på Post- och telestyrelsen till Aftonbladet efter uppgifter om att hela områden kan tvingas kopplas bort från elnätet på grund av effektbrist. Något som Svenska kraftnät har varnat för tidigare. Hur stora områden det rör sig om och vilka är inte klarlagt än dock.

Länsstyrelsen har i uppdrag att styra det hela i samråd med kommunerna. Och målet är att i första hand trygga samhällsviktiga verksamheter, exempelvis sjukhusen.

Strömavbrott på 2 till 4 timmar

Även om strömmen slås ut under korta perioder så kan mobilnäten fungera som vanligt. Anledningen är ett regelverk som säger att mobiloperatörerna måste ha reservkraft för att klara avbrott.

I tätorter ska mobilnäten klara en timmes avbrott medan glesbygden har det lite bättre, upp till fyra timmar ska mobiloperatören klara att hålla näten igång.

Det betyder dock inte att allt fungerar felfritt hela tiden medan reservkraften är igång. Enligt Mikael Ejner så får man räkna med störningar redan efter några minuter in i strömavbrottet.

Oklart hur allmänheten ska varnas

Just nu finns inga uppgifter om huruvida allmänheten ska varnas inför ett strömavbrott och i så fall hur den varningen kan se ut. Mikael Ejner säger att det pågår interna diskussioner om det i försa hand ska göras en informationsinsats eller inte.

Om det blir en kampanj så väntas den handla om hur allmänheten ska göra för att minimera påfrestningen på mobilnätet under tiden som reservkraften är igång.

Att ringa runt till precis allt och alla är inget som rekommenderas. Reservkraften är tänkt att göra det möjligt för samtal att nå exempelvis räddningstjänsten via larmnumret. Det ska även vara möjligt för individer att säkerställa att den närmaste familjen mår bra och göra sig förstådd.

En särskild varning riktas mot videomöten som görs över datorer med internetdelning från mobiltelefoner. Den som försöker sig på det under strömavbrott riskerar att bidra till ännu större problem.

Nya regler kan vara på gång för reservkraft

Enligt Aftonbladet så arbetar Post- och telestyrelsen just nu med att kolla på reglerna för reservkraft när det är strömavbrott.

Det kan finnas anledningar att öka kraven på mobiloperatörerna så att de har mer reservkraft än bara en timme i tätorterna.

Det är dock ett arbete som precis har påbörjats, så räkna inte med att mobiloperatörerna behöver göra några förändringar än på ett tag. Och frågan är om nya regler hinner börja gälla innan riskerna med strömavbrott blir överhängande.

Via Aftonbladet

Mikael Anderberg är en veteran inom teknikvärlden med stor kännedom kring tillverkare, nya tekniker och produkter. Har mångårig erfarenhet från blogg- och it-världen vilken bidrar till utvecklingen av Tekniksmart tillsammans med andra entusiaster. Mikael har i grunden expertis inom fotografering och kamerautrustning, copywriter och content editing, och SEO. Läs mer om mig här.