Skolor förbjuder ChatGPT – risk att elever fuskar

Light rods ai
Christopher Burns, Unsplash

ChatGPT är en populär AI som på begäran kan skapa stora mängder text på väldigt kort tid. Och det är ruskigt bra text dessutom, även på svenska. Du kan be AI:n att skapa en kort berättelse om vad som helst och den gör det på några sekunder – ofta med riktigt läsvärt och korret skrivet resultat.

Att AI:n är så effektiv är både praktiskt för många, men också ett problem för en hel rad instanser. Google har börjat gnissla tänder då ChatGPT och andra AI-tjänster enkelt trycker ut massvis med text som kan användas för att ranka i sökresultatet. Så pass de senaste åren att sökmotorjätten bekräftat att de aktivt kollar på problemet.

Och nu har vissa skolmyndigheter reagerat på ChatGPT. Den senaste är skolmyndigheten i New York, USA.

OBS: Allt text här under som har grå bakgrund är skriven av en AI.

Skolmyndigheten i New York förbjuder ChatGPT

Enligt amerikanska NBC så har New York City Department of Education krävt begränsad åtkomst till ChatGPT från de nätverk och enheter som skolorna erbjuder sina elever. Myndigheten är rädd att AI:n ska leda till utbrett fusk och i längden minska förmågan till kritiskt tänkande och problemlösning.

Vi har testat ChatGPT och ställt några frågor till AI:n om hur artificiell intelligens kan användas av elever i skolan. På frågan om man kan använda AI för att fuska på prov så svarar ChatGPT så här:

Ja, det kan man absolut. Det finns många olika sätt att använda AI för att fuska på prov. Ett exempel är att använda en AI-modell för att generera svar på frågor som kommer att dyka upp på provet. Detta kan vara särskilt farligt eftersom det kan vara svårt att upptäcka att fusk har förekommit. Det är viktigt att komma ihåg att fusk är olagligt och kan leda till allvarliga konsekvenser om man blir ertappad. Dessutom är det viktigt att lära sig på ett ärligt sätt, eftersom det är den enda vägen till verklig kunskap och förbättrad prestation i skolan och i livet.

Vi frågade också om det finns några fördelar med artificiell intelligens för elever som går i skolan. Då blev svaret så här:

Så kan AI användas i skolan

AI har många olika användningsområden i skolan, och det finns många fördelar med att använda teknologi i undervisningen. Här är några exempel på fördelar:

  1. Personligt lärande: AI kan användas för att skapa personliga läroplaner för varje elev, baserat på deras individuella behov och förmågor.
  2. Ökad motivation: Många elever tycker att det är mer intressant att lära sig med hjälp av teknologi, så AI kan bidra till ökad motivation och engagemang i lärandeprocessen.
  3. Ökad tillgänglighet: AI kan användas för att skapa läromedel och lärresurser som är tillgängliga för elever med olika funktionsnedsättningar, exempelvis genom att tillhandahålla text till tal-funktionalitet.
  4. Förbättrad prestation: Genom att använda AI i undervisningen kan eleverna få tillgång till mer individuellt anpassad feedback och stöd, vilket kan bidra till förbättrad prestation.
  5. Ökad effektivitet: AI kan användas för att automatisera rutinmässiga uppgifter, så läraren kan fokusera på mer meningsfulla och värdefulla uppgifter, som att ge individuell feedback och stöd till eleverna.

Det är viktigt att komma ihåg att AI inte ersätter lärarens roll i undervisningen, utan snarare kan fungera som ett verktyg för att stödja och förbättra undervisningen.

Borde AI förbjudas i skolor?

Nu börjar det bli riktigt intressant. ChatGPT identifierade åtminstone fem anledningar till varför AI är användbart för eleverna. Men tekniken är fortfarande i sin linda och det finns risker. Vi har inget bra regelverk för hur artificiell intelligens ska användas exempelvis.

Vi frågade ChatGPT om AI borde förbjudas i skolor. Här är AI:ns svar:

Det finns inget enkelt svar på den här frågan, eftersom det finns både fördelar och risker med att använda AI i skolan. Det är viktigt att väga upp fördelarna mot riskerna och se till att användningen av AI sker på ett ansvarsfullt sätt.

På den positiva sidan, kan AI användas för att skapa personliga läroplaner, öka motivationen och engagemanget hos eleverna, göra läromedel och lärresurser tillgängliga för elever med olika funktionsnedsättningar, ge individuell feedback och stöd, och öka effektiviteten i undervisningen.

På den negativa sidan, finns det risker att användningen av AI kan bidra till en ökad ojämlikhet i skolan, eftersom inte alla elever har lika god tillgång till teknologi och resurser. Dessutom kan AI, om den används på fel sätt, leda till en minskad förståelse för komplexa ämnen och en mer ytlig läring.

Sammantaget tror jag att AI kan vara ett mycket användbart verktyg i skolan, men det är viktigt att använda den ansvarsfullt och se till att den inte ersätter lärarens roll i undervisningen. Det är också viktigt att se till att alla elever har lika god tillgång till teknologi och resurser, så att ingen lämnas efter.

I skrivande stund finns inga tecken på att fler amerikanska skolor eller svenska myndigheter tänker ta efter skolmyndigheten i New York. Men vi räknar med att många håller ett skarpt öga på AI-tekniken och dess utveckling, inte minst i skolmiljön.

Nyfiken på ChatGPT och vill prova själv? Registrera dig och testa här.

Mikael Anderberg är en veteran inom teknikvärlden med stor kännedom kring tillverkare, nya tekniker och produkter. Har mångårig erfarenhet från blogg- och it-världen vilken bidrar till utvecklingen av Tekniksmart tillsammans med andra entusiaster. Mikael har i grunden expertis inom fotografering och kamerautrustning, copywriter och content editing, och SEO. Läs mer om mig här.