Försvarsmakten vann världens största cybersäkerhetsövning

Hacker

Det svensk-isländska laget segrade i Locked Shields, som är den största cybersäkerhetsövningen globalt.

Ledningsregementet i Enköping var platsen för det svenska deltagandet, med Försvarsmakten som värd. Representanter från finanssektorn och elektronisk kommunikationssektor från både Sverige och Island deltog också.

Sverige och Island samarbetade i år, eftersom Island inte deltagit tidigare. Målet med Locked Shields 2023 var att träna deltagare från finans- och elektronisk kommunikationssektor i att hantera stora, realistiska cybersäkerhetshändelser, både individuellt och tillsammans. Övningsmomenten var utformade för att vara relevanta för deltagarnas vardag.

Viktigt med realistiska cybersäkerhetsövningar

Försvarsmakten ansvarade för det praktiska kring övningen, och deltog även i övningsledningen i Tallinn, Estland.

Generalmajor Johan Pekkari, ansvarig för cyberförsvar, besökte övningen och imponerades av deltagarnas engagemang och fokus. Han betonade vikten av realistiska cybersäkerhetsövningar för totalförsvaret och att olika sektorer bjuds in olika år till Locked Shields.

Försvarsmakten tackade alla i det svensk-isländska laget för deras enastående insats och gratulerade alla inblandade.

Locked Shields är världens största cybersäkerhetsövning och samlar över 3 000 deltagare från hela världen. Den årliga övningen arrangeras av Nato Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence (CCDCOE) i Tallinn och innefattar både tekniska och strategiska element, med komplexa och realistiska delmoment.

Via Försvarsmakten

Det här är Locked Shields

Locked Shields är världens största internationella cybersäkerhetsövning, som arrangeras årligen av Nato Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence (CCDCOE) i Tallinn, Estland. Övningen syftar till att förbättra och testa deltagarnas förmåga att hantera stora och realistiska cybersäkerhetshot, både tekniskt och strategiskt.

Deltagarna i Locked Shields kommer från olika länder och sektorer, såsom försvar, finans och elektronisk kommunikation. Övningen är utformad för att simulera verkliga scenarier och utmaningar som deltagarna kan möta i deras vardagliga arbete.

Genom att samarbeta och dela erfarenheter, kunskaper och bästa praxis, strävar deltagarna efter att förbättra sina förmågor att skydda och försvara sina egna organisationer och nationer mot cyberhot.

Det här är Nato Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence

Nato Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence (CCDCOE) är en internationell militär organisation som grundades 2008.

Den är belägen i Tallinn, Estland, och är associerad med Nato (North Atlantic Treaty Organization). CCDCOE:s främsta syfte är att förbättra samarbetet inom cyberförsvar mellan Nato-medlemsländer och partnerländer.

CCDCOE fokuserar på att utveckla expertis inom cyberförsvar genom forskning, utbildning, träning och övningar.

Organisationen arbetar med att stärka medlemsländernas cyberförsvarskapabiliteter genom att dela kunskaper, bästa praxis och erfarenheter mellan olika nationer. CCDCOE:s verksamhet omfattar både tekniska och juridiska aspekter av cyberförsvar samt cyberstrategi och policyutveckling.

Just Locked Shields är en av CCDCOE:s mest kända insatser och den samlar deltagare från hela världen för att testa och förbättra deras förmåga att hantera cybersäkerhetshot.

Mikael Anderberg är en veteran inom teknikvärlden med stor kännedom kring tillverkare, nya tekniker och produkter. Har mångårig erfarenhet från blogg- och it-världen vilken bidrar till utvecklingen av Tekniksmart tillsammans med andra entusiaster. Mikael har i grunden expertis inom fotografering och kamerautrustning, copywriter och content editing, och SEO. Läs mer om mig här.