Företag kan leasa ett brett urval av Apple-produkter

Alex Bachor, Unsplash

Företag som är i behov av moderna mobiltelefoner och datorer kan välja att på olika sätt hyra hårdvaran. Det gäller såväl för lite längre leasingavtal som att korttidshyra vid behov. Många företag uppskattar Apples produkter som är användarvänliga och som samtidigt har en hög prestanda.

Hos macrent.se kan de allra flesta företag matcha sitt behov av Apple-utrustning. Istället för att köpa in iPhone, iPad eller MacBook till företaget går det leasa enligt olika avtal. Det går även att välja support och serviceavtal.


Vad innebär det att hyra eller leasa Apple-produkter till företaget?

Att hyra in eller leasa till företaget innebär två skilda avtal. Leasingavtal innebär i de allra flesta fall att utrustning köps ut efter avtalsperioden löpt ut. Ofta till en betydligt lägre kostnad än nyvärdet eftersom företaget betalat en fast månadskostnad ett visst antal månader.

Leasingavtalen är vanligen mellan 24 och 36 månader. I leasingavtalet och månadskostnaden för exempelvis Apple-produkter kan allt från olycksfallsförsäkring till service och garanti ingå.

Företag som inte vill köpa ut utrustning kan välja att hyra sin hårdvara. Hyra eller leasa kan framför allt passa företag som vill lägga mer tid på verksamheten. Samtidigt som det finns ett behov av att utrustningen alltid ska fungera.

Det finns enligt Skatteverket även vissa skatteregler att förhålla sig om det är hyres- eller leasingavtal. Därför kan det vara bra att först läsa på vilket som är mest förmånligt för företaget.

Flera fördelar med att välja leasingavtal

Företag som är beroende av att alltid ha tillgång till fungerande datorer och mobiltelefoner kan överväga leasing eller hyresavtal. Det är lättare att tillfredsställa medarbetares behov av utrustning utan att behöva köpa in hårdvaran och det är lätt att överlåta utrustning när någon slutar.

För att undvika nedtid kan det vara fördelaktigt att välja exempelvis ett serviceavtal. Finns det en mix av Apple-produkter där företaget delvis äger, delvis hyr går det att teckna serviceavtal som täcker samtliga produkter.

Fördelen är att det bli en kontaktpunkt som samtidigt är experter på både Apples hårdvara som mjukvara. Smidigheten och flexibiliteten passar företag som inte själva har utrymme att lägga tid på support och service.

Det går att hyra in utrustning för kortare period

Ibland kan ett företag behöva komplettera befintlig utrustning en kortare period. Det kan vara allt från sommarvikariat till projektanställningar eller vid event. Att hyra in för några månader eller kortare tid kan vara ett smidigt alternativ. Framför allt om det finns speciella behov som Mac-utrustning när det krävs en viss prestanda uppdraget. Har företaget ett leasingavtal för Apple-produkter är det fördelaktigt att höra med samma företagspartner om de erbjuder korttidshyra. Även om företaget inte finns på samma ort går det i regel att ordna snabba leveranser när behovet uppstår

Mikael Anderberg är en veteran inom teknikvärlden med stor kännedom kring tillverkare, nya tekniker och produkter. Har mångårig erfarenhet från blogg- och it-världen vilken bidrar till utvecklingen av Tekniksmart tillsammans med andra entusiaster. Mikael har i grunden expertis inom fotografering och kamerautrustning, copywriter och content editing, och SEO. Läs mer om mig här.