Att tänka på innan du installerar laddstolpar

Det finns mycket att vinna på att installera laddstolpar. Men även en hel del som ska stämma för att det ska bli rätt, så att de inte installeras i onödan.


I takt med att allt fler personer investerar i elbilar, höjs värdet på de lägenheter-, precis som ryktet hos bostadsrättsföreningar som har installerat laddboxar. Men det finns några saker som kan vara bra att veta innan du tar steget och skaffar en laddstolpe i bostadsrättsföreningen anpassad.

Idag finns det nära 100 000 laddbara bilar i Sverige, en siffra som hela tiden ökar. Siffran ställer allt högre krav på laddinfrastrukturen. Någonting som leder till att de bostadsrättsföreningar som installerat dem har en stor fördel. Om du som bostadsrättsförening går i tankar på att installera laddstolpar, kan det vara bra att känna till vissa saker innan du väljer att installera dem.

  1. Börja med att stämma av hur många i föreningen som önskar kunna ladda sina bilar i garaget. Är intresset minimalt, kan det vara smart att vänta lite med installationen, alternativt att inte installera lika många.
  1. Hur ser parkeringsmöjligheterna ut? Finns det tak? Är det ett garage eller en parkering? Finns motorvärmarplatser? Bostadsrättsföreningar som har garage med motorvärmarplatser, har generellt inte svårt att ordna med laduplatser, då uttagen i vissa fall går att byggas om, då det som krävs är framdragning av el och en laddbox. En föreningar har parkeringsplatser på en så kallas gemensamhetsanläggning, alltså den mark som tillhör en samfällighet. Detta kan i sin tur påverka förberedelserna och installation av laddstolpar.
  1. Det går, utav säkerhetsskäl, inte att ladda elbilen i ett vanligt eluttag. Därför är det viktigt att komma ihåg att laddningsstationer kräva mer el än vad vanliga motorvärmare gör.
  1. Klarar fastighetens elnät och säkringar av att bygga ut systemet, eller kommer det behövas kompletterande investeringar för att möjliggöra projektet? Ta hjälp av en elkonsult för att undersöka saken närmare.
  1. Gå noga igenom de juridiska aspekterna av frågan så att inte det inte bryter mot det avtal ni har med dem som idag hyr parkeringsplatser hos er. Dessutom är det viktigt att det är tydligt i kontrakten ni sedan tar fram, vilka specialvillkor som gäller för laddplatserna. Exempelvis att tänka på är vem som står för kostnaderna, så väl när det hankar om utbyggnaden och installationen, som driften av dem bör vara tydligt. En möjlighet är att låta externa företag svara för den här delen.

Det finns flertalet olika företag att använda sig av när man bygger laddstolpar. Innan du sätter igång, gör noga research för att se vilka som passar för just din förening. Det kan vara en bra idé att läsa recensioner för att ta del av upplevelser från personer som använt sig av företagens tjänster tidigare.