Digitala teknologitrender 2019

digital trends

Det går snabbt nu. Digitaliseringen formligen väller fram, ofta till stor glädje för konsumenterna, men ibland kan det kanske gå lite väl snabbt och för de som vill hänga med i trenderna är det inte alltid så enkelt. Nedan har vi några trender som kan vara väl värda att följa lite extra under 2019.


Casino utan konto

Spelbranschen ligger i framkant på flera områden när det gäller teknologitrender i den nya digitaliserade världen. Den mest framträdande trenden under 2019 är att kunna spela casino utan konto. Bankid:s insteg i konsumenternas vardag är en digital revolution som öppnar upp enorma möjligheter för smidigare tillgång och betalformer via internet. Konsumenter av idag har varken tid eller ork att genomföra långa registreringsprocesser och spelbolagen anpassar sina produkter till den ökade efterfrågan på effektiva lösningar.

Artificiell intelligens

AI är en trend som alla känner till, men måste nämnas då den blir allt hetare under 2019. Siri är bara början och om det är någon teknik som kommer bli symbolen för de grundläggande förändringar som digitaliseringen medför så är det just AI. Det är en teknologi som spänner över branscher och vardagsliv. En teknik som påverkar allt. Vi kommer se jobb försvinna på grund av AI, men även jobb tillkomma tack vare AI. 

Moln

En diffus företeelse för de som inte är uppväxta i digitaliseringens tidevarv, men likafullt något som påverkar oss alla. Arkivskåp, bokhyllor och långa rader av rullhyllor med diverse pärmar ersätts undan för undan av förvaring i moln ute på nätet. Det gamla uttrycket finns i sjön kan numer lätt bytas ut mot finns i molnet. Med den skillnaden att det är rätt lätt att navigera i molnet.

Datadrivna beslut

Vi kommer sannolikt att få se mer av datadrivna beslut, det vill säga vi systematiserar data som ger algoritmer som kan skapa bättre grund för beslut än att enskilda människor sammanväger fakta och sedan tar beslut. Det krävs fortfarande en människa för att sätta upp processer och förutsättningar, men ju mer sofistikerade metoderna blir, desto vassare kommer datorerna att bli när det gäller beslut som de facto är välavvägda och baserade på statistik. 


AR, VR och MR

De något diffusa men ack så kittlande teknikerna med tråkiga förkortningar är återigen uppe på pallen för att ta plats bland digitaliseringens trendelit. Länge har VR ansetts som lite för komplext och dyrt för att få riktigt kommersiell fart. AR har dock fått mer fokus, men nu tycks det som om både VR och MR kan bli återuppväckta tack vare AR:s dragkraft. AR handlar ju om en förstärkt verklighet, där man skapar en digital värld i just verkligheten. Pokémon Go är ett bra exempel och det finns extrema möjligheter när det gäller användningsområden i exempelvis den medicinska världen. VR är en mer renodlad datorsimulerad verklighet som vi oftast upplever i olika datorspel, medan MR är en teknik baserad på magnetkamera, som ofta används i medicinska sammanhang.

Digital transformation driven av högteknologi

Vi lär se en ökad verksamhet när det gäller innovationer hos de större högteknologiska företagen, vilka driver digitaliseringen framåt. Mycket kommer att handla om att knyta samman olika tekniker som sedan ska kunna tas emot av en alltmer krävande marknad av konsumenter. De stora jättarna tar allt större marknadsandelar samtidigt som de giganter som inte klarar att hänga med i digitaliseringen kommer tappa mark allt snabbare. Även små skuttar med förmåga till snabba förändringar lär bli vinnare under 2019.