Google arbetar med att förbättra ljudhanteringen i kommande Android L. Med Android L vill Google öppna upp för inspelning och uppspelning av ljud i betydligt högre kvalitet än vad nuvarande Android KitKat klarar. Förbättringarna ska ske utan att prestandan påverkas ...