Google bekräftar: Android L får mycket bättre ljudhantering

android-logo

Google arbetar med att förbättra ljudhanteringen i kommande Android L.

Med Android L vill Google öppna upp för inspelning och uppspelning av ljud i betydligt högre kvalitet än vad nuvarande Android KitKat klarar.

Förbättringarna ska ske utan att prestandan påverkas mer än vad vi märker idag och med tanke på de ökade kraven som följer i spåren av ökad ljudkvalitet så är det givetivs riktigt positivt.

Det är fortfarande något oklart vad Google tänker erbjuda i form av förbättringar på ljudfronten, mer än att högkvalitativt ljud ska kunna hanteras betydligt bättre, men en sak som är helt klar är att inspelning blir klart effektivare.

Minskad latency

google-android-l-floating-point-audio

Bland annat nämnde utvecklare under Google I/O att fördröjningen (latency) som uppstår vid inspelning ska minskas ordentligt och att det är något man arbetar med i skrivande stund.

Realtidsprocessering är också något som man tittar närmare på och det kanske största är att man tänker lämna 16-bitars PCM till fördel för så kallad ”floating point audio”.

Mycket återstår innan vi får se om Googles arbete bär frukt, men det här är en kategori som absolut behöver förbättringar och det är glädjande att Google också erkänner det.

Hur ser ni på ljuduppspelning och inspelning med Android – fungerar det bra idag även med riktigt högkvalitativt ljud?

Mikael Anderberg är en veteran inom teknikvärlden med stor kännedom kring tillverkare, nya tekniker och produkter. Har mångårig erfarenhet från blogg- och it-världen vilken bidrar till utvecklingen av Tekniksmart tillsammans med andra entusiaster. Mikael har i grunden expertis inom fotografering och kamerautrustning, copywriter och content editing, och SEO. Läs mer om mig här.