Google försämrar AI Overview – visar reklam

Google ikon skärm
Foto: Brett Jordan, Unsplash

Under den AI-fokuserade utvecklarkonferensen Google I/O den 14 maj presenterades en spännande nyhet: AI Overview, en funktion som syftar till att ge användarna svar på frågor direkt i sökresultatet, utan att de behöver klicka sig vidare till andra webbsidor.

Den nya funktionen har potentialen att radikalt förändra hur vi använder sökmotorer, men den har också mött kritik, särskilt på grund av planerna att inkludera annonser och de många fel som förekommer i svaren.

Reklam i AI Overview

Google har knappt börjat rulla ut AI Overview på den amerikanska marknaden, men företaget har redan avslöjat sina planer på att inkludera reklam i resultaten. Enligt ett blogginlägg som Google publicerade nyligen kommer de snart att börja testa sök- och shoppingannonser i AI Overview för användare i USA. Annonserna kommer att visas i ett avsnitt som är tydligt märkt som ’sponsrat’ när det är relevant för både frågan och informationen.

Hur påverkar annonser användarupplevelsen?

Inkluderingen av reklam i AI-översikter har väckt frågor om hur användarupplevelsen påverkas. Å ena sidan erbjuder det en ny möjlighet för företag att nå ut till potentiella kunder på ett mer integrerat sätt. Å andra sidan finns det en risk att sökupplevelsen blir mer kommersiell, vilket kan vara avskräckande för vissa användare. Google har dock försökt att dämpa farhågorna genom att försäkra att de kommer att vara relevanta och tydligt märkta som sponsrade.

Felaktigheter i AI-svar

Ett annat stort problem som har uppmärksammats med AI Overview är de många felaktigheterna i svaren som genereras.

Trots att AI-tekniken har gjort stora framsteg, är den långt ifrån perfekt. Felaktig information kan leda till förvirring och minska förtroendet för tekniken. Det är avgörande att användare kan lita på de svar som presenteras för dem, särskilt när de används för att fatta viktiga beslut.

Kvalitetskontroll och förbättring av AI-algoritmer

För att hantera problemet med felaktigheter arbetar Google med att förbättra sina AI-algoritmer och implementera striktare kvalitetskontroller.

Målet är att öka noggrannheten i de svar som genereras och därmed öka användarnas förtroende för tekniken. Det är en utmanande uppgift, men det är nödvändigt för att säkerställa att AI Overview verkligen blir ett värdefullt verktyg för användarna.

En balansgång mellan nytta och risk

Googles AI-översikter representerar en intressant balansgång mellan nytta och risk. Å ena sidan erbjuder de en snabb och bekväm lösning för användare som söker information. Å andra sidan finns det utmaningar, såsom införandet av annonser och hanteringen av felaktig information, som behöver adresseras.

Fördelar med AI-översikter

  • Tidsbesparing: Användare kan få svar på sina frågor direkt i sökresultaten, vilket sparar tid.
  • Relevans: Informationen presenteras på ett sätt som är relevant för användarens fråga.
  • Enkelhet: Mindre behov av att klicka sig vidare till andra webbsidor för att hitta svar.

Nackdelar med AI-översikter

  • Reklam: Inkluderingen av annonser kan göra sökupplevelsen mer kommersiell.
  • Felaktigheter: Problem med felaktig information kan minska användarnas förtroende för tekniken.
  • Komplexitet: Implementering och underhåll av högkvalitativa AI-algoritmer kräver betydande resurser.

AI är framtiden oavsett vad vi tycker

Googles så kallade AI-översikter är en innovativ funktion som har potential att förändra hur vi söker efter information online.

Genom att ge användare direkta svar i sökresultaten kan de spara tid och få mer relevanta resultat. Innovationer har också vissa utmaningar som användarna inte är redo för. Den stora mängden felaktiga och i vissa fall direkt farliga svar går inte att ignorera (även om Google tydligt försöker spela ner problematiken).

Google arbetar aktivt med att förbättra sina AI-algoritmer och gör kvalitetskontroller för att minska antalet felaktiga svar. Samtidigt försöker de balansera behovet av att generera intäkter genom annonser. Det är helt enkelt en omöjlig uppgift för bolaget att bygga upp en pålitlig funktionalitet som användarna litar på i det här fallet. Hur de än gör förlorar de i användarnas ögon.

FAQ

Vad är AI Overview?

AI Overview, eller AI-översikter som funktionen kallas, ger användarna svar direkt i sökresultaten utan att behöva klicka vidare till andra webbsidor.

Varför inkluderas annonser i AI Overview?

Google ser detta som en ny möjlighet att generera intäkter genom att visa relevanta sök- och shoppingannonser i AI-översikterna.

Hur påverkar annonser användarupplevelsen?

Annonserna kan göra sökupplevelsen mer kommersiell, men Google försöker hålla dem relevanta och tydligt märkta som sponsrade.

Vilka problem finns med AI-översikterna?

Det finns problem med felaktig information som kan minska användarnas förtroende för AI-tekniken.

Via Neowin, Google

Mikael Anderberg är en veteran inom teknikvärlden med stor kännedom kring tillverkare, nya tekniker och produkter. Har mångårig erfarenhet från blogg- och it-världen vilken bidrar till utvecklingen av Tekniksmart tillsammans med andra entusiaster. Mikael har i grunden expertis inom fotografering och kamerautrustning, copywriter och content editing, och SEO. Läs mer om mig här.