Microsoft Start – ersätter befintliga Microsoft News

microsoft start 2021 mobil

Med det nya nyhetsflödet Start vill Microsoft erbjuda en mer personlig upplevelse för användarna.


Läs mer: Outlook.com som förvald e-postklient i Microsoft Edge

Med hjälp av Microsofts egna artificiella intelligens samt manuell kurering ska innehållet alltid vara skräddarsytt för användarnas intressen.

Microsoft använder sig av 1 000 olka utgivare som tillsammans utgör innehållet i nyhetsflödet.

Vill du inte låta Microsoft styra vad du ser så går det att ändra manuellt också, så klart.


Alla ändringar är kopplade till ditt Microsoft-konto, så en ändring som görs på datorn visas även på mobiltelefonen. Om du är inloggad på samma konto så klart.

Nyhetsflödet Start visas både i aktivitetsfältet i Windows 10 och som en widget i Windows 11.

Använder du webbläsaren Edge finns Start även där som en dedikerad flik och en webbsida. Och givetvis finns mobilappar för Android och iOS om du föredrar det.