Slopat krav på Xbox Live Guld för Netflix & Hulu på Xbox-konsolerna

netflix-logo-bw


Xbox Live Guld kommer inte att behövas för att titta på Netflix och Hulu via Xbox-konsolerna.

Det rapporterar flera källor med insyn i Microsoft och detta glädjande information för alla som retat sig på extraavgiften som Redmond-företaget krävt – även för de som endast vill titta på strömmad film och inte ta del av resten av Xbox Live-utbudet.

För att kompensera för de båda filmtjänsterna så väntas Microsoft lägga andra, sen tidigare tillgängliga utan Live Guld, tjänster bakom sin betalvägg. Vilka detta är finns ingen information om i skrivande stund.

Nämnvärt är att inget av det ovanstående är officiellt än – så Microsoft kan komma att göra justeringar eller helt strunta i ta bort Live Guld-kravet.