Piratkopiering

Hotbreven från Njord Lawfirm, Ramberg & CONTRA PIRACY till svenska fildelare – så här ser breven ut

Njord Lawfirm, Ramberg och CONTRA PIRACY har börjat skicka ut hotbrev med krav på betalning till påstådda fildelare i Sverige. Det kan vi bekräfta efter att ha tagit del av fotografier på utskickade brev samt ha läst konversationer mellan representanter på Njord Lawfirm och drabbade personer.

Datainspektionen avslutar sin granskning av Njord Lawfirm.
Och deras bedömning “friar” advokatbyrån.
Läs mer här.

Om kravbreven från Njord Lawform och Ramberg i korta drag:

 • Betala inte, bestrid skriftligt via e-post!
 • Breven är ett massutskick till mängder av personer
 • Njord Lawfirm och Ramberg måste bevisa att just du har laddat ner filmen/filmerna
 • Det finns inga bekräftade fall där någon hamnat i domstol eller inkasso
 • Datainspektionen kommer att granska utskicken.
 • Njord Lawfirm tänker fortsätta skicka kravbrev i två år!

Läs mer: Så väljer du rätt VPN för att skydda dig mot Njord Law & Ramberg


Vad är det för kravbrev jag har fått och varför?

Kravbrevet är ett försök att skrämma dig till att betala pengar för filmer du påstås ha laddat ner olagligt.

För att du ska känna dig tvingad hotar man med domstol och menar att kostnaden kan bli mycket högre om de drar igång en civilrättslig process mot dig.

Anledningen till att just du har fått kravbrevet är för att en advokatfirma eller annat bolag har letat fram tusentals ip-adresser som påstås ha använts för att ladda ner piratkopierad film. Dessa ip-adresser har sedan använts för att via domstol tvinga internetoperatörer att lämna ut personuppgift om de som använt adresserna vid nedladdningstillfället.

Berörda internetoperatörer är bland annat Telia, Tele2 och Bredbandsbolaget. Den instans som tvingar operatörerna att dela med sig av personuppgifterna är Patent- och marknadsdomstolen.

Enligt Njord Lawfirm har en ip-adress som enligt din internetoperatör kunnat kopplas till dig, använts för att ladda ner piratkopierad film. Det betyder inte att du personligen har laddat ner filmer, men du anses vara ansvarig som abonnent på internetanslutningen.


Vilka är Njord Lawfirm?

Njord Lawfirm är en advokatfirma med huvudsäte i Danmark, men med verksamhet i alla våra nordiska länder samt baltländerna. Advokatfirman har ett brett utbud av tjänster inom juridik och lagar, men har på senare tid gjort sig ett namn genom att skicka kravbrev till påstådda fildelare.

Jeppe Brogaard Clausen är advokat på Njord Lawfirm och den som skriver under alla breven som skickas ut. Han är också frontfiguren som uttalar sig i media. Jeppe Brogaard Clausen arbetar bland annat med immaterialrätt och har skrivit flera publikationer kring bland annat copyright-ämnen.

Måste jag svara på kravbreven eller betala?

Alla mottagare av kravbreven från Njord Lawfirm och Ramberg uppmanas betala tusentals kronor som förlikning.

Om du betalar anser advokatfirman att just det enskilda ärendet är avslutat och de kommer inte att gå vidare med en rättsprocess. Advokatfirman vill också att du som mottagare av brevet hör av sig till dem via e-post inom ett antal dagar från mottagandet för att undvika ytterligare utredningar i ärendet.

Det finns inget krav på att du betalar och du måste inte svara på kravbrevet.

Vad du har fått är ett erbjudande om att kunna betala dig från framtida rättsliga processer mot dig för varje enskilt ärende som upprättas.

Njord Lawfirm Kravbrev
Ett av de första kravbreven som skickades från Njord Lawfirm.
Kravbrev från Njord Lawfirm om Cell – med ökad summa från förra utskicket.

Njord Lawfirm och Ramberg vill ha betalning för att avsluta ärendet, men det är inte fastställt att de tänker dra alla icke-betalande till Patent- och marknadsdomstolen. Det finns däremot en risk att de går via inkassobolag för att driva in pengarna. Det säger Konsumentverket som vi har varit i kontakt med.

Har någon hamnat hos inkasso eller i domstol?

Nej.

I skrivande stund känner vi inte till att någon ska ha gått vidare till varken inkasso eller domstol. De drivande advokatfirmorna har länge påstått att de tänker göra det, men hittills har deras hot varit tomma påståenden och ren skrämseltaktik.

Har Njord Lawfirm skickat kravbrev i våra grannländer?

Njord Lawfirm har skickat liknande kravbrev till danska, norska och finska mottagare, och enligt dem själva med bra resultat. Enligt norska Forbrukerrådet ska man varken svara på kravbreven eller betala in några pengar.

De kallar breven för grundlösa eller orättmätiga och att kravbreven inte kan skickas vidare till inkasso för indrivning.


Tips: Testa OVPN och skydda dig mot antipiratjägarna


Svenska motsvarigheten till Forbrukerrådet är Konsumentverket, och därifrån finns i skrivande stund inte några råd kring kravbreven.

Inte mer än att bekräfta att det inte föreligger något betalningskrav. Cecilia Norlander, jurist på Konsumentverket, säger till SVT att man alltid har rätt att få saken prövad i svensk domstol.

Vilket svar kan jag vänta mig vid en bestridan?

Om man skulle svara på frågorna i ett e-postmeddelande till Njord Lawfirm kan svaret man får tillbaka se ut som så här:

Vi bekräftar härmed att vi mottagit ditt e-mail och tackar för informationen gällande det här ärendet. Vidare noterar vi informationen om att du inte har upp- eller nerladdat den nämnda filmen.

Vi vill uppmärksamma om att det är lika viktigt för IT-säkerheten att det finns ett lösenord för nätverket som att inneha kunskap om vem som använder nätverket. Detta är för att nätverket ej ska användas för verksamhet som står i strid med upphovsrätten. Eftersom en router kommer med aktiverad kryptering, betyder det att du aktivt måste ta bort lösenordet från routern för att få tillgång till internetanslutningen. Man kan även ge andra tillgång till uppkopplingen genom att lämna ut lösenordet. Mot bakgrund av rättspraxis är vår uppfattning att man kan hållas ansvarig för kränkning av upphovsrätt – såsom olaglig upp- eller nedladdning av film – om man ger andra tillgång till sin internetanslutning genom att lämna ut eller ta bort lösenordet från routern.

Rättighetsinnehavaren har rätt att spåra och samla in data för intrång som sker genom övervakning av IP-adresser. Programmet som används av rättighetsinnehavaren för att spåra IP-adresser kan med säkerhet påvisa om det föreligger intrång. Vi kan därför veta att filmen har blivit upp- eller nerladdad vid den angivna tidpunkten från ditt nätverk. Din internetleverantör har vid domstol ålagts att utlämna IP-adressen som med säkerhet användes vid den angivna tidpunkten.

I ett avgörande från Högsta domstolen (NJA 2014:859) konstateras det tydligt att upp- och nedladdning av film utgör ett immaterialrättsligt intrång. Mot bakgrund av domstolens beslut översänder vår klient härmed förslag om att nå förlikning i ärendet genom inbetalning av ett belopp på 2950 SEK.  Detta är enligt vår erfarenhet en betydligt lägre summa än om ärendet skulle gå vidare till domstol.

Vi är tacksamma för ditt samarbete och för informationen du har tillhandahållit oss vidare till rättighetsinnehavaren. För det fall du inte önskar att ingå förlikning med rättighetsinnehavaren, kan denne överväga att ta ärendet vidare till domstol.

De fysiska kravbreven skickas med vanlig postgång utan spårbarhet.

Om ett brev skulle försvinna (vilket inte är omöjligt) är risken att det första brev som faktiskt dyker upp hos mottagaren är en eskalering av ärendet till domstol, även om det är högst osannolikt idag.

Har du mottagit ett brev från Njord Lawfirm? Har du svarat dem eller betalat? Eller kanske väljer du att gå efter rådet från Forbrukerrådet och inte svara dem på något vis?

Kommentera gärna och berätta i kommentarsfältet eller skicka ett meddelande till [email protected].

Granskar svenska myndigheter utskicken från Njord Lawfirm och Ramberg?

Datainspektionen har inlett en granskning av brevutskicken från Njord Lawfirm.

Uppdatering 2019-01-24: Datainspektionen har granskat Njord Lawfirms utskick och bedömer att de inte kan klassas som inkassobrev. Det betyder att Njord Lawfirm och andra advokatbyråer kan fortsätta skicka hotbreven obehindrat till påstådda svenska piratnerladdare.

Det som “friar” Njord Lawfirm är en specifik del av texten i breven som lyder “överväga att driva ärendet vidare”. Den anses inte utgöra en tillräcklig påtryckning för att breven ska omfattas av inkassolagen.

Brevens utformning anses inte heller kunna betraktas som en inkassoåtgärd.

Först att rapportera om detta är Sveriges Radio som säger att Datainspektionen har fått in ett flertal frågor om breven. Vi vet att många här på Tekniksmart har sagt att de tänker kontakta Datainspektionen – ni har alla bidragit till att granskningen inletts.

Utskicken från Njord Lawfirm kommer dock inte att minska bara för att Datainspektionen börjat granska kravbreven. Snarare tvärtom enligt Jeppe Brogaard Clausen, advokat på Njord Law Firm.

Hur länge kommer Njord Lawfirm att skicka kravbrev?

Kampanjen med kravbreven kommer att fortsätta i minst två år.

Först efter det kommer man att se en effekt i Sverige menar Jeppe. På frågan om det handlar om regelrätta inkassobrev säger Jeppe till SverigesRadio att det inte handlar om något sådant. Detta enligt bedömningar gjorda av myndigheter i Danmark och Finland.

Vad Datainspektionen i Sverige säger om den saken återstår att se.

Man har inte rubricerat det här som ett inkassokrav men det är heller inte det som är avgörande. En inkassoåtgärd är om det förekommer någon form av påtryckning mot mottagaren att göra en betalning. Då är frågan om det förekommer en sådan påtryckning så att det är att betrakta som en inkassoåtgärd, säger Camilla Sparr, jurist på Datainspektionen till SverigesRadio.

Vad tycker du? Handlar det här om rena inkassobrev?


Finns det fler advokatfirmor som skickar kravbrev till piratnerladdare?

Det finns fler advokatfirmor som skickar kravbrev till privatpersoner som påstås ha laddat ner piratkopierad film och serier via internet.

Bland annat Innerstans Advokatfirma som snabbt fick stora rubriker när de lovade att gå till domstol om utsatta inte betalde vad firman ville ha i ersättning. I skrivande stund har de inte gått vidare med sina löften.

Andra bolag och intressenter som gått via domstol för att hämta ut personuppgifter från internetleverantörer är bland annat:

 • Video Art Holland B.V
 • M.I.C.M. MIRCOM International Content Management & Consulting LTD
 • Crystalis Entertainment UG
 • Scanbox Entertainment Distribution Rights APS
 • Contra Piracy

Tillsammans skickar de tusentals kravbrev. Och det ser inte ut som att de tänker sluta – om bara ett fåtal betalar har firmorna hittat en bekväm inkomstkälla som de med skrämseltaktik kan mjölka nästan obehindrat.

Internationella upphovsrättsligor plågar påstådda fildelare

Det är inte bara svenska advokatfirmor som aktivt skickar ut hotbrev till påstådda fildelare. Även internationella aktörer har sedan 2018 gjort intåg på svenska marknaden och kräver personuppgifter från internetoperatörer. Några av aktörerna är Contra Piracy, Mis.Label ApS och DigiRights Administration GmbH.

Enligt internetoperatören Bahnhof som bevakar hämtningen av personuppgifter och utskick av hotbrev till svenska internetanvändare så har minst 14 nya domstolsansökningar skickats in till domstolar bara under de första fyra månaderna 2019. Och det ser inte ut att finnas någon slut i sikte heller så länge domstolarna springer advokatfirmornas ärenden.

Om du laddar ner film från internet och vill skydda dig

Det finns flera utmärkta lagliga webbsajter för att titta på film via internet. Exempel på det är Netflix och Viaplay. Enklaste sättet att undvika kravbrev är att helt sluta ladda ner piratkopierad film.

Om du absolut vill fortsätta med det rekommenderar vi att du använder en så kallad VPN-tjänst. Den gör att din ip-adress inte blir synlig mot piratjägare som Njord Lawfirm och minskar riskerna för dig som nerladdare.

Dessutom kan rätt VPN-tjänst öppna utländskt utbud av filmer och serier med lagliga tjänster som Netflix. Exempelvis det amerikanska.

Det finns många stora och utmärkta VPN-tjänster att prova. De är dessutom enkla att komma igång med, kostar några tior i månaden och saknar oftast inte ner din internetanslutning.

Vi på Tekniksmart rekommenderar svenska VPN-tjänsten OVPN (om du inte vill använda vår affiliatelänk kan du besöka www.ovpn.com istället) som är ett av de bättre alternativen. Det finns givetvis många fler. Här är några fler alternativ:

Använder du en VPN-tjänst? Tipsa oss gärna om vilken och varför i kommentarsfältet.

Var kan jag läsa mer om Njord Lawfirm och kravbreven?

Taggar

360 kommentarer

 1. Men hur fan kan de där typerna bara få skicka ut brev sådär. Tänk om de har fel och skickar till någon som inte laddat ner något då??

 2. min flickvän fick hem ett sådant brev idag 18/10 och hon verken ladda inte ner eller streama film och vad ska man göra om få hem brevet om man nu inte ladda ner eller streama film

  1. Hej Sebastian,

   Rekommendationen idag är att inte betala eller kontakta företaget som skickat hotbrevet.

   Med vänliga hälsningar
   Mikael

 3. Fick brev idag, 18 Oktober 2017. Påstådd nedladdad film i Juni 2016. 4500kr. En film jag inte ens hört talas om tidigare som heter “Cell”.

 4. Fick också ett brev idag som är daterat den 13 oktober. Att jag ska betala 4500kr annars går det vidare till Patent- och marknadsdomstolen. Dem vill också att man ska kontakta dom inom 14 dagar. Vill helst inte kontakta dem och absolut inte betala. Vad ska jag göra? kan beloppet bli högre?

 5. Fick liksom ovanstående brev idag, 18/10.
  Daterat 13/10 i Köpenhamn.
  Skumt att den den ”danska” advokaten har ett Sthlms-nummer…
  Det stod att det gällde en film, Cell, som jag eller någon annan i vår familj aldrig hört talas om, som skulle blivit nedladdad 18/7 -16.
  Följer era råd om att INTE kontakta denna advokatfirma!

  1. Hej! Fick detta brev idag, och tänker inte betala osv.

   Tänkte bara dubbelkolla vad som hände dig i detta fall? Någon ytterligare kontakt?

 6. Fick ett idag den 18/10 angående en film som ska ha laddats ner den 16 juni 2016. Enligt det norska konsumentverket ska men ju bara ignorera brevet. och jag har kontaktat konsumentverket i Sverige och dom säger att om denna firman nu skulle föra ärendet vidare så har man rätt att pröva det i Sverige.

 7. Jag fick ett brev idag och jag tog kontakt med dom via mail och telefonen.Förklarde att jag INTE hade laddat ner nån film men dom sa att betalar jag så avskrivs det….. men hur konstigt låter inte det?! någon som inte har betalat eller någon som har betalat?

 8. Fick idag 18 okt brev att jag skulle ha laddad ner filmen cell vilken jag aldrig har hört om. Ringde det telefon nr i brevet och en tjej svarade. Jag förklarade att vi inte laddar ner. Hon ville ha vi skulle skicka en mail till dom vilket jag dock inte kommer att göra.

 9. Fick brev idag 18/10-17. Skulle ha ladda ner filmen “Cell” Fick kolla på imdb för har inte hört talas om den förut?!
  4500skr i krav. Läste runt lite och det var inte första gången en sådan massindrivning har utförts men summan har stigit betydligt från ca 1000:- till 4500:- Är väl inte lika många som betalar som dom hoppats på…

 10. Hejsan Sebastian.
  Vem är det som kommer med denna rekommendationen?
  Jag har förstått det som att KO inte kommenterat ärendet alls.

  Mvh /Henrik

 11. Fick idag 18/10 också ett brev om att jag har laddat ner filmen Cell den 10/6 2016, märkligt att så många här har “laddat ner” samma film!? Dessutom ett massutskick som många av oss här fått idag!
  Detta är ren bluff, det förstår jag nu. Köpte dessutom min dator 23/10 2016, inte ens rätt IP-adress!

 12. Fick också idag krav på 4500:- för nerladdning av filmen Cell den 6/8 2016. Det lustiga är att IP adressen stämmer inte på mig…

 13. Fick mitt andra brev idag 18/10 om påstådd nedladdning av filmen kollektivet. Fick samma brev i början av augusti gällande denna film. Den gången svarade jag inte och tänkte göra på samma sätt denna gång.

 14. Fick idag 18/10 ett brev angående filmen “Cell” som jag aldrig hört talas om eller sett. Den skulle laddats ner den 4/8 2016. Jag frågade min son om han hört talas om filmen. Kom sen på att han dessutom var bortrest då. Lämnar Telia ut random ip-adresser frågar jag mig då?

 15. Fick också brev idag. Blev lite paff faktiskt. Jag är verkligen inte den som laddar ned filmer i större mängd.
  Här finns lite intressant läsning för den som är orolig. (Välj Google att översätta artikeln till svenska). Själv är jag inte orolig. Jag har ju inte ens sett filmen!

  http://www.antipiratgruppen.dk/

 16. Hej, jag fick också hem ett brev från dem idag (18/10). Enligt det så ska jag ha laddat hem filmen “Cell” i Juni förra året (2016) och dom vill att jag nu ska betala 4500SEK.
  Det har jag inte gjort, men man blir ju orolig för vad som kan hända om man följer ert råd om att inte betala eller kontakta dem, typ “worst case” och “likely outcome”.
  Kan man ringa konsumentverket och se om dom vaknat till liv nu när det börjar trilla in brev till svenskar?

 17. Fick också brev idag att jag laddat ner filmen cell 16/7-16 verkar va en populär film även om jag aldrig sett den.

 18. Samma här. Ignorerar det.

  Svårt för de och hävda att det är någon av oss då det är bevisat att wpa2 kryptering går och knäcka

 19. fick brev om samma film, “Cell” idag och har ingen aning om vad det är för film. påstådd nedladdning september 2016

 20. Har detta ärende gått vidare för ngn?
  En vän fick brev idag 18/10 2017 om nedladdning av också filmen Cell 18/6 2016 och samma summa som ovanstående 4500kr.

 21. Fick samma brev idag. Ska tydligen laddat hem filmen cell och dom vill ha 4500 SEK för att glömma allt. Har inte laddat hem den eller ens sett den. Har Telia som leverantör. Ringde Telia för att kolla vilken ip-adress jag hade den dagen.

 22. Hehe har oxå fått ett brev med The cell vilket jag inte har sätt eller hört talas om…skrev till dom att detta måste vara ett bluff…Men fick att deras sida är under uppdatering och inte gick att skriva till dom…

 23. Hej i dag den 18/10 fick jag också ett brev från Njord Lawdirm om att jag eller nån i min familj sett filmen ”Cell” den 14/8-16. Vad jag vet har vi aldrig sett den. Hur gör jag nu?? Ska man bestrida??
  //Jennica

 24. Vad ska man göra nu då? Hur många här kommer inte att kontakta? På vissa sidor står det att man ska kontakta och på andra att man inte ska göra det!
  Personligen skulle jag gärna ge den som skickat detta brev en gammal hederlig traditionell örfil,
  För att ha förstört så mångas dag idag, där med min egen dag!

 25. Har som de flesta här fått brevet om filmen Cell med förslaget på 4500 kr. Kollat upp den på IMDB och det är verkligen ingen film som någon här hemma har sett eller vill se alls.
  Så vilket av alla råd skall man följa, Svara och bestrida eller inte göra något alls. Betala kommer ju inte på fråga. Att ens veta att någon där ute kräver mig på så mycket pengar utan att jag gjort något lämnar mig bara med en stor klump i magen.

 26. FY FAN!!! Man borde gå samman och stämma denna djävla oseriösa “LAW FIRM” som skickar ut samma brev till tusentals människor om samma film med olika datum och ärendenummer..
  Såg någonstans att man skickat detta till runt 80-100000 hushåll ta det gång 4500:- som man kräver så blir den aktningsvärd summa på 360-450 miljoner kronor…. Förstår varför de håller på betalar en bråkdel så är det många drinkar på Bahamas… Men man blir ju som en rättskaffens laglydig människa ganska skärrad.
  Varför kan inte svenska myndigheter agera och sätts stopp för sånt eller i alla fall komma med råd på vad man bör göra.. Fick själv ett brev av dem på samma film “Cell” med datum i juni 2016.
  Har själv har jag Netflix, HBO, C-more & Viaplay på abonnemang dessutom Canal Digital abonnemang på via min parabol & dessutom Telia Play+ i min TV.
  Varför skulle jag ladda en fundera på att ladda ner sunkig kvalitet från nätet…
  Men vad skall man göra, 1. Låta vara. 2. Bestrida. 3. Betala. Vem kan ge ett rätt och riktigt råd? Bara för att man agerat i Norge eller i Danmark betyder ju inta att det blir rätt i Sverige. Eller har jag helt fel….

  1. Hej,

   Din sista frågeställning är en viktig sådan. Det finns inga bekräftade fall där Njord Lawfirm faktiskt har dragit någon till domstol, och det enda vi har att gå på idag kring råd är andra länders myndigheter. Så det är en röra just nu som vi hoppas att någon ska ta ansvar för och reda ut för alla drabbade.

   Med vänliga hälsningar
   Mikael

 27. Hej Daniel,

  Det är absolut inte fel att ringa Konsumentverket och be om råd. Om tillräckligt många gör det kommer de att reagera och kolla upp vad som händer, och förhoppningsvis gå ut med egna råd i hela den här soppan.

  Med vänliga hälsningar
  Mikael

 28. Jag slängde mitt brev i soporna då min IP inte stämmer med den ip dom hade kollat upp. Har kollat med Telia och har aldrig haft den IP som uppges i brevet

 29. Vart hos Telia kunde du få tag i den informationen? Skukke hemskt gärna vilja kolla om fallet är detsamma hos mig.

 30. Jag skickade detta också till Plus på SVT tycker att alla borde göra detsamma. Så de fattar att det är något att ta upp.

 31. Hej,
  Jag har också ringt till Telia, dom kunde inte bekräfta att jag aldrig haft den IP som nämndes i brevet. Men dom sa att det inte såg ut som att dom lämnat ut uppgifter om mina tidigare IP till något bolag eller myndighet.

  Jag tänker inte betala, utan står nu och väger på om jag ska svara dem eller inte.
  Finns väldigt få klara råd i den frågan.

 32. Jag har också fått detta brev angående en film som heter Cell. Helt sjukt. Frågan är, ska jag ens svara dem? Ska definitivt anmäla detta till plus.

 33. Hej,

  Nu har jag vart i kontakt med konsumentverket (HallåKonsument), det var fortfarande väldigt otydliga svar. Men summeringen av mitt samtal är:

  1. Om du anser att du är oskyldig till upphovsbrott så ska du inte betala.
  2. Du kan förhandla om kravpriset även om du är skyldig eller oskyldig.
  3. Om du anser att du är skyldig bör du betala. (se punkt 2)
  4. Du bör kontakta njord law firm (via mail) och bestrida fakturan/kravbrevet, detta för att stoppa ärenden och skydda dig mot att fakturan/kravet går över till ett svenskt inkassoföretag som då kan leda till betalningsanmärkning.
  5. Konsumentverket har inget intresse av att stoppa detta bolag då det rör sig om upphovsrätt/brott, det är inget som dom hanterar. (Dom kunde heller inte vägleda mig till en instans/myndighet som gör det)

  Jag kommer nog att dra en slutsats som är att jag bestrider kravet, men kommer inte att betala. Det verkar vara det som är mest safe.

  Tar gärna emot kommentarer och åsikter.

  1. Bra Daniel!

   Vi har också varit i kontakt med Konsumentverket och uppdaterar artikeln efter samtal med dem.

   Med vänliga hälsningar
   Mikael

  1. Hej,

   På vår fråga till Konsumentverket svarade de att den möjligheten kan finnas om avsändaren anser sig ha rätt till betalning. Vi avvaktar just nu kontakt med Datainspektionen för mer information om deras möjligheter till inkassokrav.

   Med vänliga hälsningar
   Mikael

  1. Tyvärr är det inget vi vågar svara på idag. En rekommendation är att kolla med Datainspektion och se vad de har att säga om den saken.

   Med vänliga hälsningar
   Mikael

 34. Om jag förstår det hela rätt så är det inte ett krav, enbart ett förslag till uppgörelse för att man inte ska gå vidare till domstol. Det är alltså inte ett kravbrev, mer ett hotbrev… betalar du inte går vi vidare. Jag antar att man räknar med att en del betalar av ren rädsla.

 35. Dom kan inte skicka det till en inkasso då det inte är en faktura. Dom kan inte gör något för man har varit i domstolen.

 36. Är det någon mer än jag som tycker att avsaknaden av ens pers.nr eller kund nr hos ISP känns en aning suspekt, dessutom står inte namnet på den ISP som lämnat ut uppgifter. Känns som att äkta betalningskrav borde innehålla dessa uppgifter.

  1. Vi har försökt få tag på en jurist på Datainspektionen och avvaktar svar. Artikeln uppdateras med vidare information när det finns.

   Med vänliga hälsningar
   Mikael

 37. På mitt brev står följande:
  På vägnar av filmproducenten Benaroya Pictures kontaktar vi dig eftersom filmen “Cell” har blivit fildelad/nedladdad geneom IP-adressen xxx.xx.xx.xxx, den 12/6/2016 kl.10:58, utan samtycke från Benaroya Pictures. Osv….

  Vid samtal med Telia i mitt fall så efterfrågade jag om detta stämmer avseende med min Ip-Adress osv. frågan jag får då är tiden. jag uppgav kl. 1058 varpå frågan från Telia var “Och sekunder?”
  Vadå sekunder frågade jag? Sekunder skall också alltid vara med. var svaret från dem.

  De kunde inte ge mig svar på IP adressen då man måste anmäla via https://www.telia.se/privat/om/anmalan-overtradelser för att få fram den informationen och det kan ta några dagar.

  Så min fråga till alla som säger att de varit i kontakt med Telia och fått svar vem i H-vete har ni prata med då? I och med ann ti har svaret innan det är möjligt om vi tittar på tidsaxeln…… Tråna att dessa brev kommit ut fram till nu. Hallå konsument tar inte i ärendet över huvud taget då det handlar om ev. brott om upphovsrätts intrång osv. allt enligt deras Chatt. Konsumentverket har inte jag pratat med ännu.
  Tacksam för ev. återkopplingar.

 38. Hej Skebokungen,

  I mitt samtal med Telia kunde dom inte bekräfta att jag hade eller har haft den IP som mitt brev påstod. Det som min kontakt på Telia sa gällande min fråga på om de har lämnat ut min IP, var att han inte kunde se det som en aktivitet på något av mina aktiva abonnemang och drog därför slutsatsen att att de inte har lämnat ut mitt dåvarande IP.

  Jag skulle säga att ta kontakt med Telia via den länken du har i ditt inlägg är ett säkrare kort, men min upplevelse är att de kan se sådan information via den tekniska supporten gällande fast bredband.

  @Mikael, hur går det med juristen på datainspektionen?

  @Andy, här kan du hitta ett exempel på vad man kan skriva om man vill bestrida (på danska)
  http://www.antipiratgruppen.dk/

 39. Jag fick ett brev 18/10 också med påstådd nedladdad film “Cell” juni-16. Jag har aldrig laddat ned något och vet inte hur man gör ens. Mycket upprörande Jag har lösenordskyddat och inga andra heller som laddat ned då det endast är jag och maken hemma. Jag svarade dock till mailadress och nekade till händelsen och bestred betalningskravet samt gjort en polisanmälan som jag delgav dem om. Vet inte om det var fel eller rätt.
  Jag har även bytt bolag för mitt bredband idag.

 40. Jag har varit i kontakt med min isp och konsumentverket idag ang detta. Min isp (Telia) vet inte alls hur de ska handskas med detta. Det svar jag fick var att killen inte visste vem som hade hand om sådana ärenden som detta. Det står på deras hemsida att Telia ska informera kunden när dom lämnar ut personliga uppgifter i sådana här ärenden. men jag fick aldrig något sånt. Så nu väntar jag på att dom ska höra av sig tillbaka efter han har skickat det vidare.

  PÅ Konsumentverket så fick jag svaret att dom vågar inte uttala sig i detta ärendet eftersom man inte anses vara en konsument, Eftersom personen i fråga inte har ingått i ett avtal med firman som skickar brevet.

  Det är en förfärlig röra detta…

 41. Vad har vi konsumentverket till kan jag undra.
  Skulle någon råka hamna i domstol så borde man/vi/alla skapa samma problem som för Spridningskollen.se.. De lade ju ner sin verksamhet…

 42. Hej,

  Ok, bra!
  Och ett stort tack för att ni hjälper till att klara upp hur vi, som är, drabbade ska handskas med detta.

  /Daniel

 43. Hmmm irriterande och tröttsam. Fick i går ett exakt likadant brev från denna advokatbyrå. Verkar vara en röd tråd att det är filmen cell som blivit nerladdad det är bara datum och klockslag som skiljer sig från detta hot brev. Var kontakt med Telia i dag med anledning av detta brev. För att korta ner det långa chattandet med denna person på Telia där han förklarade och informerade mig om detta ärende
  (Hela texten med förklaring har jag sparat och kan maila till den som är intresserad) men för att korta ner detta så sa han att Telia använder sig av dynamiska IP adresser dvs att det finns inget bevis på att när denna sk film skulle ha laddats ner så kan det vara en helt annnan person som låg bakom nerladdningen. Hur som det går enl Telia inte säga att det var jag som hade denna adress då detta hutlösa brott skulle begåtts

 44. Vad skrev du mera till Plus mer än bara skicka in brevet. Funderar på att göra det jag med skicka in mitt brev till Plus

 45. Gå in på bestrid.nu, där står det hur du gör. I mitt fall var det Ramberg och inte Njord, de skickade bara ett autosvar som inte hade något med bestridan att göra.

 46. Var i kontakt med Telia idag. Fick info att de inte kan säga om det är min IP-adress som står i brevet eftersom IP-adresser är dynamiska och endast sparas en viss tid. Han sa att han inte kunde se om de lämnat ut uppgifter om mig då det är en annan avdelning som ansvarar för detta och att de enbart lämnar ut uppgifter om det finns domslut. I brevet jag fått från Njord Lawfirm står det att dom har domstolsbeslut. Hur ska jag gå vidare? Jag har inte sett filmen Cell som det påstås. Liksom många andra har blivit anklagade för. 4500 kr ska jag betala för att ärendet avslutas. Hur gör ni? Ska jag skriva till dom?!

 47. Enligt Telia så lagras inte IP-nummer längre än sex månader. Hur kan de då skicka ut kravbrev och hot på något som är nästan 17 månader gammalt?

 48. Verkar som att filmen “Cell” suger så hårt att det enda sättet att tjäna pengar på den är att skicka ut dessa brev…

  Aldrig hört talas om den innan, slängde det unkna brevet direkt. Skulle nog inte se filmen mot betalning ens…

  Patetiskt

 49. Fick också brev idag. Samma film som de flesta. 4500 kronor osv. Ni som bestridit via mejl: vad har ni skrivit? Har ni fått något svar? Vad svarade dom i så fall?

 50. Jag ringde konsumentverket idag och de sa att de har fått mängder med samtal gällande detta.
  Jag följde rådet om att bestrida ärendet genom mejl och att jag INTE kommer att betala.
  Får se om jag får något svar, är det någon mer här som har mejlat dem?

 51. Jag mailade Njord och det enda jag skrev var ; ”Jag bestrider ärendenr xxxxxx”

  Här är svaret jag fick:

  Vi bekräftar härmed att vi mottagit ditt e-mail och tackar för informationen gällande det här ärendet. Vänligen notera att vi inte har framställt ett krav utan enbart ett förslag till förlikning.

  Vi vill uppmärksamma om att det är lika viktigt för IT-säkerheten att det finns ett lösenord för nätverket som att inneha kunskap om vem som använder nätverket. Detta är för att nätverket ej ska användas för verksamhet som står i strid med upphovsrätten. Eftersom en router kommer med aktiverad kryptering, betyder det att du aktivt måste ta bort lösenordet från routern för att få tillgång till internetanslutningen. Man kan även ge andra tillgång till uppkopplingen genom att lämna ut lösenordet. Mot bakgrund av rättspraxis är vår uppfattning att man kan hållas ansvarig för kränkning av upphovsrätt – såsom olaglig upp- eller nedladdning av film – om man ger andra tillgång till sin internetanslutning genom att lämna ut eller ta bort lösenordet från routern. Vi ber er vänligen upplysa oss om huruvida ditt nätverk är lösenordskyddat eller inte.

  Rättighetsinnehavaren har rätt att spåra och samla in data för intrång som sker genom övervakning av IP-adresser. Programmet som används av rättighetsinnehavaren för att spåra IP-adresser kan med säkerhet påvisa om det föreligger intrång. Vi kan därför veta att filmen har blivit upp- eller nerladdad vid den angivna tidpunkten från ditt nätverk. Din internetleverantör har vid domstol ålagts att utlämna IP-adressen som med säkerhet användes vid den angivna tidpunkten.

  I ett avgörande från Högsta domstolen (NJA 2014:859) konstateras det tydligt att upp- och nedladdning av film utgör ett immaterialrättsligt intrång. Mot bakgrund av domstolens beslut översänder vår klient härmed förslag om att nå förlikning i ärendet genom inbetalning av ett belopp på 4500 SEK. Detta är enligt vår erfarenhet en betydligt lägre summa än om ärendet skulle gå vidare till domstol.

  Vi är tacksamma för ditt samarbete och för informationen vidare till rättighetsinnehavaren. För det fall du inte önskar att ingå förlikning med rättighetsinnehavaren, kan denne överväga att ta ärendet vidare till domstol.

  Kommer inte svara dem mer, utan ville bara bestrida då jag inte laddat ned eller på annat sätt sett filmen.

 52. Ok, jag var i kontakt med Njord law idag för att försöka få lite klarhet i vad det är fråga om.

  De har skickat ut ca 2000 kravbrev såhär långt. De har fått ca 150 svar. Det är oklart hur många som har valt att bestrida och hur många som har valt att frivilligt betala.

  Brevet är inte att se som ett krav utan endast en informationsinhämtning. Det är helt frivilligt att svara på brevet. Att inte svara kommer inte att innebära några rättsliga konsekvenser.

  Brev av den här typen är avsedda att skrämma mottagaren till att betala, oavsett om mottagaren anser sig skyldig till den påstådda överträdelsen.

  Om ni läser brevet noga ser ni att det enda de gör är att ställa två frågor. Sen säger de att om du eller någon i ditt hushåll har sett filmen så kan man betala 4500 kr. Men det är frivilligt. Det är alltså inte att betrakta som ett kravbrev eller som en faktura.

  jag har väldigt svårt att se att de:
  1. Väljer att gå vidare med ärendet till domstol då det kommer att vara mycket svårt att bevisa att det är en specifik person som har laddat ner och inte ägaren till IP-adressen. Vid samtal med advokatbyrån hänvisar de till ett finskt rättsfall som hävdar att om man upplåter sin IP-adress till annan är man ansvarig för vad som händer på IP-adressen. Det är givetvis skitsnack. Finskt rättspraxis har ingen direkt verkan i Sverige (annat än att det kan påverka hur domare dömer i Sverige). Än så länge är rättsläget sådant att de måste bevisa vem som har suttit vid datorn och har laddat ner filmen. Och då nätverk ofta blir kapade måste de bevisa att så inte är fallet.

  2. Kommer att skicka ytterligare brev till de som inte väljer att svara (egentligen är det så att ju fler som väljer att inte svara, desto mer kostnader kommer klienten till advokatbyrån att dra på sig när advokatbyrån måste skicka ut ytterligare brev.

  Min rekommendation är därför att så få personer som möjligt svarar på Njord laws brev. Det finns inget krav att svara på utan de “hoppas att du kan hjälpa till genom att svara på ett par frågor”. Personligen tycker jag att deras brev är gravt olämpligt. Personer som inte har juridisk skolning kan komma att betala beloppet om 4500 kr bara för att de blir skrämda. Ju mindre som sägs desto mer bevis måste Njord law lägga på bordet för att en otillåten nedladdning faktiskt har skett.

 53. Jag mailade Njord och det enda jag skrev var ; ”Jag bestrider ärendenr xxxxxx”

  Här är svaret jag fick:

  Vi bekräftar härmed att vi mottagit ditt e-mail och tackar för informationen gällande det här ärendet. Vänligen notera att vi inte har framställt ett krav utan enbart ett förslag till förlikning.

  Vi vill uppmärksamma om att det är lika viktigt för IT-säkerheten att det finns ett lösenord för nätverket som att inneha kunskap om vem som använder nätverket. Detta är för att nätverket ej ska användas för verksamhet som står i strid med upphovsrätten. Eftersom en router kommer med aktiverad kryptering, betyder det att du aktivt måste ta bort lösenordet från routern för att få tillgång till internetanslutningen. Man kan även ge andra tillgång till uppkopplingen genom att lämna ut lösenordet. Mot bakgrund av rättspraxis är vår uppfattning att man kan hållas ansvarig för kränkning av upphovsrätt – såsom olaglig upp- eller nedladdning av film – om man ger andra tillgång till sin internetanslutning genom att lämna ut eller ta bort lösenordet från routern. Vi ber er vänligen upplysa oss om huruvida ditt nätverk är lösenordskyddat eller inte.

  Rättighetsinnehavaren har rätt att spåra och samla in data för intrång som sker genom övervakning av IP-adresser. Programmet som används av rättighetsinnehavaren för att spåra IP-adresser kan med säkerhet påvisa om det föreligger intrång. Vi kan därför veta att filmen har blivit upp- eller nerladdad vid den angivna tidpunkten från ditt nätverk. Din internetleverantör har vid domstol ålagts att utlämna IP-adressen som med säkerhet användes vid den angivna tidpunkten.

  I ett avgörande från Högsta domstolen (NJA 2014:859) konstateras det tydligt att upp- och nedladdning av film utgör ett immaterialrättsligt intrång. Mot bakgrund av domstolens beslut översänder vår klient härmed förslag om att nå förlikning i ärendet genom inbetalning av ett belopp på 4500 SEK. Detta är enligt vår erfarenhet en betydligt lägre summa än om ärendet skulle gå vidare till domstol.

  Vi är tacksamma för ditt samarbete och för informationen vidare till rättighetsinnehavaren. För det fall du inte önskar att ingå förlikning med rättighetsinnehavaren, kan denne överväga att ta ärendet vidare till domstol.

  Kommer inte svara dem mer, utan ville bara bestrida då jag inte laddat ned eller på annat sätt sett filmen.

 54. Har fått exakt samma brev för exakt samma film… Kommer ringa Konsumentverket imorgon och sen anmäla till PLUS.

 55. Tack för svaren Frida och XXX. Jag har än så länge inte svarat eller betalat och kommer i fortsättningen att inte göra det heller.

 56. grymmma ni är som delar!! avvaktar fortfarande. Jag har själv ringt telia och Konsumentverket. Bra info man läser i kommentarer!

 57. Som information kan jag berätta att i vår (Maj) kommer en ny lagstiftning som ger alla rätt att begära ut all personlig information som ett företag och organisation har lagrad om en. Du har också rätt att bli glömd, dvs att företaget måste radera informationen om dig.
  Jag tycker att alla som fått brevet som beskrivs skall i Maj kontakta Njord Lawfirm och begära ut sina uppgifter och sedan kräva av dem att bli glömd. Om de inte följer lagen kan boten bli upp till 20 miljoner Euro vilket jag tror de har svårt att hantera.
  Läs mer om GDPR som är en EU lag. Den gäller alltså på samma sätt i Danmark som i Sverige. Skulle de på något sätt sätta sig på tvären så bör alla anmäla dem till Datainspektionen eller Danmarks motsvarighet Datatilsynet som båda är tillsynsmyndigheter. Skulle vara kul att se om det förekommer illegal insamling utav personuppgifter i deras register eller om de ens har rätt att föra register. Den som är sugen på att fördjupa sig kan titta mer här:
  http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/

 58. Jag har Telia. Och min IP adress överrensstämmer med den IP som nämns i brevet tidpunkten 31/7-16 från Njord, hur kommer det sig? Får bara vissa Telia kunder dynamiska IP adresser eller hur funkar det? Kan jag kolla upp med Telia vilken IP adress jag hade vid den misstänkta tiden på nåt sätt?

  Mvh

 59. GDPR är inte något enkelt att åberopa, ser det mer och mer i olika sammanhang att folk lyfter GDPR och säger att alla måste radera allt om man ber dem… men det finns en del undantag också. Är ingen expert, det har vi hyrt in jurister för på mitt jobb… men se t.ex artikel 6, punkt f.
  “Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.”

  Det kan vara av tredje parts berättigade intresse att lagra personuppgifter på abonnemangsinnehavare kopplade till en IP-adress där upphovsrättsbrott begåttts…

 60. Freddan. Jag bara tog kontakt med Telia via chatt dels för att jag ville få möjlighet att spara konversationen som text

 61. Johan maila mig gärna [email protected].
  Har fått brev från rambergsadvokat byrå, där de ska ha 5800kr.
  De svarar inte på mail eller telefon. I brevet står det inget om när det skulle ha skett eller något IP.nr. Bara att jag skulle ha delat ut black Sails.

 62. Hej
  Igår fick jag också ett brev från Njordlaw om att jag skulle ha laddat ner den “berömda” filmen Cell vid ett visst tillfälle datum/klockslag via en IP adress.Denna händelse skulle ha ägt rumt över 13 månader sedan.
  Jag har ingen vetskap om någon sådan nerladdning.
  Man kan inget annat än bli förbannad att detta överhuvudtaget kan ske.
  Hur kan min bredbandsoperatör som i detta fall är Telia lämna ut uppgifter om mig på så vaga grunder?
  Ringde Telia och frågade om detta och fick till svar att jag skulle få hemskickad information om den överträdelse jag påstås ha gjort.

 63. Jag har fått liknande brev gällande filmen “Cell” trots att Jag aldrig laddar och har sett filmen. Telefon numret till advokaten verkade konstigt “+46 844 68 04 63”. Hittade inget i Eniro eller hitta.se. kollade med konsumentverket och de tyckte det är upp till mig att betala eller lämna ärendet till domstol. Jag misstänkte mest att det är en bluff faktura. Jag har skickat email till advokatens direkt email adress som fanns under personalens register och berättade att inte ens Ip adressen stämmer och undrade om jag har fått en bluff faktora.

  /Ali

 64. Verkar vara hård retorik från Njord i denna intervju att man tänker dra personer inför rätta i Sverige.
  Rakt i motsats vad vissa skrivit ovan efter dialog med dom.

  Man kan ju undra om Mårten Schultz som är professor i civilrätt vid Stockholms universitet läst igenom underlaget och pekar på att det är ett krav och inte ser att det är ett erbjudande.

  Tycker det är väldigt få jag läst som varken kan härleda IP nummer till tidpunkten eller fått något brev från sin ISP och sannerligen känner igen sig att man laddat ner filmen Cell. Tycker det luktar väldigt skumt… Hur pass tillförlitligt är det med dynamiska IP adresser?

  https://www.idg.se/2.1085/1.691043/kravbrev-svenska-fildelare

 65. Kunde Telia se i sina system att just du har fått ett spec. utskick ang. Domstolsbeslut eller var det en gissning från deras sida eftersom du på fram caset att Njord fått domstolsbeslut.

  Min erfarenhet säger att det är stor variation på servicenivå vem du får kontakt med i denna fråga.

  Det jag reagerar på är att man inte lagrar IP-nummer mer än max 6 månader och de flesta påståenden om Cell skedde förra sommaren.

  Jag har inte fått något brev överhuvudtaget från Telia och i supporten kunde man heller inte se att jag fått ett utskick…

 66. Det är ju nästintill helt omöjligt att bli dömd. Eftersom man inte är permanent bunden till sin IP adress, sen kan man säga i rätten att man har haft öppen wi-fi.
  Den med bäst argument vinner. Och Njord lär inte komma med mer bevis än att personens IP har fildelat vid ett tillfälle. Det kommer kosta ofantliga pengar i processer när alla dessa tusen personer ska ställas inför rätta i domstol. Som sagt.. skrämsel!

  Bränn breven!

 67. Låt bli att betala. Svara och säg att du bestrider betalningen, och absolut inget annat. Försök inte komma på någon smart historia kring vem som laddat ner var, det är upp till dem att bevisa att det är du och du är oskyldig tills de har bevisat motsatsen.

  Det kan även vara smart att rensa ut datorerna med t.ex. DBan, eftersom filer som tas bort på sedvanligt sätt i princip alltid kan återställas.

 68. Vill bara meddela att filmen cell ska enligt imdb kommit ut på biograf i USA den 10juni 2016 och det är exakt det datumet som står i mitt brev…. Hur är det ens möjligt?? Jag bestrider, så får vi se om det tas upp igen. Har i alla fall aldrig ens sett den filmen.

 69. Här är ännu en som inte kände till filmen förrän brevet damp ned i brevlådan (jag har absolut inte laddat ner den). Det IP-nummer som anges kan ha tillhört mig det senaste året när jag kikar på IP+geo-location (min region/stad dyker upp). Med dynamisk IP har jag dock ingen aning vad som egentligen skett – jag har bytt router/startat om ett flertal gånger mm under det gångna året (Telias problem-routrar). Det enda jag vet säkert är att jag inte är skyldig.

  Kan det vara så att illa att de har flera namn för ett och samma IP-nummer pga av dynamisk IP och sen chansar på att skicka brev till alla som någon gång haft just det IP-numret under en viss period…?

  Det känns inget vidare att läsa “bränn breven” etc. Det gör mig inte mer trygg. Det räcker med att de väljer några de driver saken vidare med för att statuera exempel/skrämma för att många ska börjar fundera på att betala, oavsett skuld… (antagligen som planerat).

  Det hade varit bättre om vi fick ett mer officiellt råd liknande det från Norges Forbrukerråd, vare sig de följer det norska rådet eller anser att vi alla bör skicka en kort rad till Njord att vi bestrider ärendet/anklagelsen samt att vi inte betalar.

  Får Njord rätt känns det som justitiemord… Vad har jag i så fall för skydd mot maffiafasoner som mer liknar “skyddspengar”?

 70. Vad tror ni händer med dom som går med på erbjudandet då och betalar 4500kr? Tror ni dom kommer lämnas ifred eller finns risken att Advokatfirman kommer skicka fler brev om nån annan film?

 71. Edit: Min nuvarande IP stämmer alltså inte med den som anges i brevet. När/hur/om den eventuellt förnyats har jag ingen aning om. Netflix räcker dessutom för mig…

 72. Jag delar din oro Kalle. På deras egna sida skriver dem ju mer eller mindre att den som inte betalar kommer de att undersöka ytterligare kring IP trafiken. Om nu någon annan har använt ens nät så finns ju risken att de hittar fler filmer som de representerar.

 73. Freddan så du tror att om man betalar så lämnar dom en ifred? Vet många som är väldigt oroliga. Både för att betala och att inte betala.

 74. Det är ju tyvärr en fråga som bara denna firma kan svara på. Var film är ju ett enskilt fall så någon garanti lämnar de säkert inte

 75. Ännu en drabbad av falska anklagelser.

  Från Telias hemsida.

  Utlämnande av uppgifter får bara göras efter beslut av domstol och efter tillräcklig bevisning om att det har begåtts ett intrång av en särskild IP-adress. De kunder som berörs får alltid information av oss senast tre månader efter att informationen har lämnats ut. Det är alltid domstolens ansvar att bevisa om ett brott har begåtts.

  Jag har inte fått något brev från Telia att de ska ha lämnat ut information. Troligen finns det inget domstolsbeslut.

  Är det någon som har fått information från Telia?

 76. Hej Dan.

  Jag har inte heller fått information från Telia. Pratade med dem idag, Telia tyckte det va bra att så många som möjligt hörde av sig angående breven så dem kunde skicka informatioen till avdelningen upp som tog hand om sånna här ärenden..

 77. Läser bara mer & mer märkliga händelser efter folk varit kontakt med Njord.

  En 58 åring var inte ens hemma vid händelsen och när han uppmanade Njord att ta kontakt med honom fick plötsligt flera i familjen medd samt att summan gick då upp till 10.000.

  Fler & fler jag läser har heller inte fått några brev från Telia. Det är något som inte stämmer här…

  https://m.sweclockers.com/forum/trad/1494514-advokatbyra-skickar-ut-kravbrev-till-svenska-fildelare?p=6

  Det känns mer som att norska råden är att föredra.
  Ingen kontakt överhuvudtaget..

 78. Jag har heller inte fått någon information från Telia att information lämnats ut och Telia Support ser heller ingen indikation på det. En liten brasklapp var att även om de inte hittade något i systemet för tillfället så kunde de (förstås) inte lova något framöver.

  Har ingen information lämnats ut är i så fall Njords brev en ren lögn där de säger att “Din internetleverantör har av Patent- och marknadsdomstolen ålagts att upplysa om vem som var innehavare av IP-adressen vid den dåvarande tidpunkten och har därför utlämnat ditt namn och din adress”.

 79. Delar med mig av chat med Telia idag.

  12:33:48 — Operatör
  Hej och välkommen till Telia!
  Vad kan jag hjälpa dig med?
  ——————–
  12:33:55 — Jag
  Hej. Jag har fått ett brev från ett advokatföretag i Danmark om att ni ska ha lämnat ut information att ip-adressen 2XX.XX.XXX.X som påstås tillhöra mig och har använts för att ladda ner en film, Cell, olagligt. Detta är inget jag känner till. Jag har rätt att veta när information lämnas ut om mig och jag har inte fått någon sådan information från er?
  ——————–
  12:35:21 — Operatör
  Hallå där Dan! Det låter märkligt att du inte fått ut information kring att vi lämnat ut detta från oss. Har du möjlighet att dröja så ska jag kika på det?
  ——————–
  12:35:45 — Jag
  Jag väntar.
  ——————–
  12:46:56 — Operatör
  Tack för att du dröjde! Jag har kikat på detta och har inget direkt svar till dig just nu. Så om du vill kan jag mejla dig när jag fått tag i ansvarig person?
  ——————–
  12:47:23 — Jag
  Har det gått ut information eller inte?
  ——————–
  12:48:23 — Jag
  Jag känner mig inte säker nu. Jag blir falskt anklagad.
  ——————–
  12:51:04 — Operatör
  Det ska ha gått ut information kring detta men det verkar som att den här advokatbyrån kan ha varit lite snabba att skicka ut brev till de berörda. Så jag kan som sagt höra av mig till dig senast på måndag med besked kring detta då vi behöver kika på det med en avdelning som inte är här nu.
  ——————–
  12:52:58 — Jag
  OK. Men jag vill nu att ni raderar all information om mig och även alla mina abonnemang. Jag vill avsluta allt.
  ——————–
  12:53:47 — Operatör
  Okej, då behöver du ringa till mina kollegor på 90200 som kan avsluta abonnemangen åt dig.
  ——————–
  12:55:06 — Jag
  ok. Men skicka du gärna svar snarast från ansvarig gällande detta

 80. Man kan ju undra om det är Februaribeslutet eller de beslut som man fått ut nyligen man nu driver. Telia skriver på sin sida att man skall informera kund inom 3 månader.

  Oavsett så verkar många inkl. Svensk media måla upp att det rör sig ett krav till skillnad från våra grannländer.

  I min värld är detta endast ett erbjudande som man inte behöver bestrida överhuvudtaget.

  Det är först om man skickar till inkasso men då måste det vara en faktura som ligger som grund och först då kan man bestrida.

  Jag tror man drar på sig betydligt mer problem om man betalar för vad hindrar att övriga aktörer scannar igenom angivet IP-nummer efter annan aktivitet…

 81. Jag har varit i kontakt med Telia och de kan i princip inte svara på vad som hänt eller om jag haft IP-adressen i brevet vid den aktuella tiden. De bad mig att anmäla det som hänt till följande e-postadress: [email protected]. Bra om så många som möjligt (som har Telia) anmäler tror jag.

 82. Eftersom de hänvisar till förlorade intäkter så betyder det även förlorade intäkter för staten i form av utebliven moms. Vore intressant att kolla upp hos skattemyndigheterna om de gör sig skyldiga till skattebrott när de driver in pengar på ett så smaklöst sätt.

 83. Hej! Jag var i kontakt med Telia i torsdags. Slutsatsen av det samtalet var
  1. Telia har lämnat ut mina uppgifter till Njord efter domstolsbeslut i feb.
  2. Telia har dock inte kontakta/informerat mig att mina uppgifter har blivit utlämnad till 3:e part/Njord
  3. Telia kommer inte hjälpa mig eller andra personer i detta sammanhang

  Jag uppfattar det flesta i denna tråd inte har fått denna information från Telia? Detta är EXTREMT anmärkningsvärt, är det lagligt eller etiskt (pul)?

  Att Telia säljer ut sina kunder samt inte informera sina kunder om:
  1. Vilken information som har lämnats ut
  2. Till vem och varför

  Finns en stor vinst att flera kontaktar Datainspektion och även informerar personlig information har lämnats ut utan bli informerad. Ring Telia och klaga, kontakta konsumentverket som förhoppningsvis kan gå ut med en tydlig rekommendation hur man bör svara. Ni som har kontaktat Polisen, har dem accepterat anmälan?

  Ps, jag har inte sett eller laddat ner filmen, ni som har Telia, säg upp ert abonnemang.

 84. Mycket märkligt allt detta. Jag har endast fått ett brev från Telia som gäller ett annat ärende. Fick Cell brevet i förra veckan och delar andras oro kring detta men väntar en stund på Datainspektionens svar här.

 85. Telia har fått lite trevlig läsning av mig via mail till [email protected]. Vore intressant att veta datainspektionens synpynkt när det kommer till det att Telia inte verkar ha gjort några utskick alls till berörda kunder. En pungspark skall de allt ha ifall något gått fel till i deras delaktighet i denna soppa.

 86. Visst har jag laddat hem många gånger tidigare, men har aldrig hört talas om filmen “Cell”… Min sambo har ej inte gjort det heller, hon avskyr den typen av film. Detta i kombination med att många andra inte heller verkar ha hört talas om filmen trots att de som oss fått breven.

  Förstår då inte hur fan Telia lyckats med detta.. Jag kommer aldrig betala att skit för denna film. Komer aldrig i helvete att vara kund hos det där förbannade tattarbolaget igen. Tar fan alla pris och det framstår som att den enda ansträngningen som de gör för oss kunder är att expandera våra
  Fisringar.

  Tranåt helvete Njord law firm och skit ner er Telia!

 87. Borde man inte fått information från Telia från första början att dom ändrat i sina villkor och lämnar ut ens personuppgifter utan ens tillåtelse? Det var ju inte alls det jag skrev under från första början när jag faktiskt tecknade avtal med Telia, utan litade på att dom skulle hålla mina personuppgifter. Sen utan varning fick jag hem ett brev att dom lämnat ut mina uppgifter.

  Jag tycker det är så konstigt att lämna ut sina kunder så som Telia har gjort. Särskilt när det är så många som inte ens laddat ner den där filmen (måste nästan se den för att veta vafan det handlar om ens). Mår dåligt över att ha det här hängandes över mig och är jobbigt att inte veta vad man kan göra eller har rätt till att göra i det här läget.

  Är det någon som har nya besked? Någon form av uppdatering om vad man kan göra?

 88. Hej Tim,

  vem har du varit i kontakt med hos Telia? Jag har varit i kontakt med Telia både förra veckan och alldeles nyss och ingen kan se något i sina system.

  Man har uppmärksammat detta på flera håll då det strömmat in samtal och man rek. Kunder att inte betala så var har du fått bekräftat att Njord har fått ut dina uppgifter?

  Du är så vitt jag kan se den ende som fått denna info. Övriga man läst på div forum har inte fått någon info.

  Så vitt jag förstått så jag endast sett brev från Telia kopplat till Crystalis/ Ramberg Caset..

 89. Jag var i kontakt med Telia idag och jag blev inte visare av min fråga som löd: Har ni blivit kontaktade om att ge ut min IP-Adress? Det enda svaret jag fick var om Telias skyldighet om att ge ut IP efter domslut eller nått, dock inte något direkt svar på min fråga… Så jag vet inte om Njord har fått min IP av Telia eller inte. Verkar som man har fått olika svar från Telia?!

 90. Jag ringde deras kundservices, dem vägrade dock koppla mig vidare till deras PUL ansvarig. Dem skulle även återkomma med mer information varför man inte har informerat mig, den återkoppling har dock inte skett. Hon/Telia var väldigt tydlig med att man har lämnat ut mina uppgifter samt Telia inte kommer “hjälpa” mig i detta ärende.

 91. Det är intressant att läsa hur många som är drabbade och det verkar vara en majoritet som inte kan kännas vid filmen CELL, fast hade känt sig träffade om det varit Film X istället.

  Vad hände i Norge, där detta drog igång tidigare?
  Är det några stämningar/rättsfall noterade där?

  Svarar ni, eller förblir ni tysta?

  Jag utgår ifrån att majoriteten inte betalat…

  Känns som, om det går vidare, att drabbade bör gå samman för att stärka rösten samt minimera potentiell skada.

 92. Jag har också fått detta brev, och tänkte inte betala något. Hade inte hört talas om filmen innnan detta brev damp ner i brevlådan. Dessutom frågar dom ju i brevet om jag sett eller försökt se filmen för drygt ett år sedan, lite kryptiskt skrivet enligt min mening.

  Jag kommer kontakta telia idag för att se om jag får samma svar som alla andra i denna tråden.

 93. Jessica,

  Tänker inte betala en spänn. Norska motsvarigheten till konsumentverket råder alla att slänga och ej ha kontakt och mig veterligen har man inte drivit något fall där.

  Jag tror bara man drar åt sig mer uppmärksamhet om man betalar för då kan ju vem som helst börja med andra krav kopplat till IP adress som nämns i brevet..

  Filmen som nämns verkar det vara i det närmaste obefintliga personer som känner sig träffade.

  Att man drar någon till domstol för en film har jag inte hört talas om i våra grannländer eller någonstans överhuvudtaget.

  Tror man främst vill åt storfildelare i rätten då det kräver en del resurser.

  Ju fler som betalar dessa “erbjudanden” ju enklare att dra in snabba cash för vissa blir för skrämda.

 94. Telia kommer aldrig ta på sig skulden eller på något vis hjälpa dessa som man lämnat ut uppgifter på i och med domstolsbeslutet så tvingas Telia lämna ut informationen. Sen kan vi diskutera det här med att man inte informerar sina kunder om att man skickat deras uppgifter till denna klåparfirma. Vi kan också diskutera om att nästan alla har fått information om att de tankat ner filmen Cell för över 1,5 år sedan medans Telia hävdar att man bara sparar informationen i 6 månader. MYCKET DÅLIGT AV TELIA. Dock har det gjorts och det går inte att backa på detta.

  Det som bör lyftas fram här är att inget abonnemang är hemligt, operatören kan alltid spåra vem som haft vilken IP-adress under en viss tid. även om den är dynamisk. En som sitter på Supportavdelningen kan kanske inte ta fram informationen däremot sitter en hel avdelning på Telia som bland annat hanterar och sparar information om vilket abonnemang som har haft vilket IP-nummer, Internet-tjänst m.m. . Denna information måste sparas enligt svensk lag. Det som också bör lyftas fram är att det är upp till anmälaren att bevisa att just du har laddat ner filmen och ingen gäst, besökare eller granne som knäckt ditt trådlösa nätverk.

  Att Njord frågar om du har ett öppet nätverk kan också vara en kuggfråga tycker jag, är det då oaktsamhet från din sida som leder till att du ändå kan bli ansvarig i och med att du har ett oskyddat nätverk och själv valt att gå in och stänga av säkerheten? Här räcker det med att man fäller en eller två personer för samma oaktsamhet för att kunna dra alla andra över samma “fall”. Även om du inte kan något om IT eller datorer så har du eller någon annan stängt av säkerheten då Njord hävdar att en trådlös router levereras med en skyddad nyckel vilket inte alltid är sant. Oavsett så känns detta kusligt och jobbigt för många, speciellt när dom hotar med att när det går till domstol så blir kostnaden mycket högre. Det kommer slutligen bli domstolen som får bedöma vilken historia som är troligast.

  Vad exakt ska vi svara? någon juridisk kunnig person inom detta område behöver hjälpa till. dock är svenska myndigheter passiva som vanligt och vägrar komma ut med något uttalande för att hjälpa sin befolkning, det ända man kan komma med är tomma ord och vägra ta en konflikt.

  Och vad händer om du betalar för denna film? nästa månad kommer det krav på en annan film och nästa och nästa och sen nästa . Erkänner man vilket man gör genom att betala så vad förhindrar Njord att skicka kravbrev på ytterligare filmer, har man betalat så finns det dokumenterat att du har gjort något olagligt som att ladda ner filmer från internet. Vad förhindrar dom att med stöd av detta gå till domstol för ytterligare filmer?

  Jag är själv inte drabbad men fastnat för själva debatten kring detta.

 95. Talade med en stackars pojk på Telia just nu.

  Det jag har fått:

  den 24:e Aug meddelade sig Telia(i enlighet med de 3 månaders meddelandefrist de har) att de delate mitt IP etc till Crystalis UG efter ett mål som ägde rum den 24:e Maj samma år.

  Häromveckan fick jag då breven gällande Cell från Njord – mig veteligen(eftersom jag har ärendet gällande Crystalis UG i handen) nämns inte filmen Cell all i Crystalis ärended. Telia har tillika inte meddelat mig om att de gett ut mina uppgifter i något annat fall.

  Nu är jag inte dummare än att jag förstår att så är fallet – men det är sjukt kasst att totalt misslyckas att meddela mig om det i det fallet.

  Nej, jag kommer troligtvis inte svara eller betala Njord pengar – men beroende på vad Datainspektionen potentiellt svarar tekniksmart så får vi helt enkelt se.

  De två frågorna:

  1. Har ditt hushåll trådlös internetanslutning och är den lösenordsskyddad?
  2. Har du kännedom om att en eller flera medlemmar i ditt hushåll har sett eller försökt att se filmen Cell vid den nämna tidpunkten?

  Enkelt svar:
  1. ja och ja
  2. nej och nej

  Båda sanningsenliga och inte motstridiga i min mening – hur Njord skulle gå vidare efter ett svar eller uteblivet svar återstår att se.

 96. Nu verkar det vara fler som får ut info från kundtjänst att brev är utskicket.

  Vilken kundtjänst har ni varit i kontakt med?

  90200 och sen vilket val?

 97. Jag ringde och knappade mig fram till bredband och övriga frågor under abonnemangsdelen – spelar inte så stor roll. Han skulle maila interns och sedan ringa mig – inte för att jag förväntar mig ett samtal,

 98. Tack Daniel

  Verkar som ingen har fått något brev hem från Telia kopplat till Njords februari domstolsbeslut.

  Vissa verkar har fått bekräftat via telefon att man skulle ha fått det och då undrar jag var man fått den infon för jag tror inte någon på kundtjänst har tillgång till den infon på rak arm.

  Kunskapsnivån är väldigt trevande beroende på vem man pratat med..bemötandet har i alla fall varit bra..

 99. A

  Fortfarande inget krav eller faktura som måste ligga som grund till ett avtal för att driva den som inkasso.

  Detta är ett “erbjudande” om att man ska lägga ner ärendet…inget annat..

  Betalning är som att man erkänner påstående..

  Finns ingen anledning att bestrida ett erbjudande..

 100. Fick svar nyss på mitt Mail om att jag bestrider ärendet och inte tänker betala!

  Vi bekräftar härmed att vi mottagit ditt e-mail. Vi ber er vänligen upplysa oss om huruvida ditt nätverk är lösenordskyddat eller inte.

  Vi vill uppmärksamma om att det är lika viktigt för IT-säkerheten att det finns ett lösenord för nätverket som att inneha kunskap om vem som använder nätverket. Detta är för att nätverket ej ska användas för verksamhet som står i strid med upphovsrätten. Eftersom en router kommer med aktiverad kryptering, betyder det att du aktivt måste ta bort lösenordet från routern för att få tillgång till internetanslutningen. Man kan även ge andra tillgång till uppkopplingen genom att lämna ut lösenordet. Mot bakgrund av rättspraxis är vår uppfattning att man kan hållas ansvarig för kränkning av upphovsrätt – såsom olaglig upp- eller nedladdning av film – om man ger andra tillgång till sin internetanslutning genom att lämna ut eller ta bort lösenordet från routern.

  Rättighetsinnehavaren har rätt att spåra och samla in data för intrång som sker genom övervakning av IP-adresser. Programmet som används av rättighetsinnehavaren för att spåra IP-adresser kan med säkerhet påvisa om det föreligger intrång. Vi kan därför veta att filmen har blivit upp- eller nerladdad vid den angivna tidpunkten från ditt nätverk. Din internetleverantör har vid domstol ålagts att utlämna IP-adressen som med säkerhet användes vid den angivna tidpunkten.

  I ett avgörande från Högsta domstolen (NJA 2014:859) konstateras det tydligt att upp- och nedladdning av film utgör ett immaterialrättsligt intrång. Mot bakgrund av domstolens beslut översänder vår klient härmed förslag om att nå förlikning i ärendet genom inbetalning av ett belopp på 4500 SEK. Detta är enligt vår erfarenhet en betydligt lägre summa än om ärendet skulle gå vidare till domstol.

  Vi är tacksamma för ditt samarbete och kan meddela att ärendet kommer att avslutas när vi mottagit din betalning. För det fall du inte önskar att ingå förlikning med rättighetsinnehavaren, kan denne överväga att ta ärendet vidare till domstol.

  Vänligen från Köpenhamn,

  Med venlig hilsen / Best regards

  Jeppe Brogaard Clausen
  Advokat (H) / Partner

  Vad fan ska man göra nu?!
  Någon mer som fått svar?

 101. Har fått samma brev efter min 1:a kontakt där jag inte sagt jag laddat ned något. Har i nästa kontakt sagt att jag funderar på att bestrida detta. Inte hört något ännu

 102. Håkan,

  Min personliga hållning är att inte svara överhuvudtaget men om man nu bestrider “erbjudandet” så kunde en motfråga vara att de får då presentera bevis på att det just var du som gjorde den påstådda fildelningen och blanda inte in andra personer eller några Wifi-diskussioner som riskerar trassel som kan hållas emot dig..

  Framför allt så så saknas det bevisning om att det just skulle vara du ..

 103. Såg den precis. En granne i advokatbranchen hade delat den.

  Det är sannolikt att jag kommer att skicka det svaret.

 104. Jag har nu svarat ännu en gång sedan jag läste Nichols Advokatbyrås Facebook inlägg…
  Tack för länken, detta får bli det sista jag svarar Njord om detta. Jag har lagt och lägger fortfarande mycket pengar på att köpa filmer och serieboxar samt cd-skivor original, jag har även Netflix, HBO, C-More och Amazon Prime Video här hemma, jag har andra bekymmer att tänka på och detta kom som en svidande örfil ovanpå allt annat.
  Hoppas på att detta snart är över!

 105. Np @Håkan Jag kommer nog också svara/bestrida, lutar sig mer mot det. Att svara på deras skumma frågor är verkligen weird, fick funderingar direkt, från och med den dagen man har läst om det.

  //Johnny

 106. Fick även jag idag svar på min Bestridan samma svar som Håkan, med enda skillnaden att de bifogade en fil med domstolsbeslutet mot Telia plus alla loggar de fått runt 100 sidor. Roliga är att jag inte ens har eller någonsin haft Telia som internetleverantör.

  // Jonna

 107. En intressant frågeställning som inte tagits upp:
  1. Om Njord skulle ha bevis på att just du laddat ner olovligt innehåll
  2. Man bestrider ärendet (att man vetat om detta)
  3. Man får in en anmälan mot sig själv
  4. Ärendet går till domstol
  5. Man erkänner att man varit oaktsam
  6. Vad kan kostnaden för detta bli? Alltså att ens IP har använts utan att man själv anser sig skyldig?

  Sidofråga: Vad skulle de ha för möjlighet att få tillgång till ens privata datorer? Husrannsakan – kan det göras för detta ”brott”?

  // Belgaren

 108. Intressant läsning från advokaten, dock så har mig veterligen ingen i Norge blivit dragen till domstol för en sleten film så deras råd tycker jag heller inte man skall förkasta…

  Som jag skrev innan så fick en 58 åring ett höjt belopp på 10.000 I krav plus att nära i hans familjen fick medd. när han bad om att bli kontaktad.

  Dessa advokater vill bara ha en sak… att du erkänner det är den enda vägen man kan suga ut pengar från skrämda människor.

 109. Jag skulle vilja rikta en fråga till någon som anser sig vara kunnig inom juridik och lagar.

  Om jag vet med mig att jag laddat ner en film olagligt och min IP adress är korrekt med vad kravbrevet uppger.

  Jag bestrider kravet i sin helhet och jag bor mitt i centrala Göteborg och om vi leker med tanken och säger att jag ljuger och säger att det inte var något lösenord på reutern vid det tillfället jag ska ha laddat ner filmen.

  Min fråga är då följande:

  1. Tror ni att målsägande kan bevisa att jag hade en kryptering vid det exakta tillfället? Om dom lyckas bevisa det, så kan jag väl inte hållas skyldig för vad alla mina vänner eller personer som lånar min lägenhet gör med mitt lösenord? eller om någon har hackat det (kan dom bevisa det också?)
  2. Kan man skylla på följande faktorer (hackningar, uthyrning av lägenhet, någon på andrasidan gatan som laddade ner filmen på mitt nätverk).

  Kan tycka att det är orimlig att varje gång man ger sitt lösenord till någon måste man fråga sig själv hmmm kommer denna person att ladda ner en film och sätta mig i knipa…..

  Jag måste säga att jag tycker rent rättsmässigt att det borde vara ett “måste” att bevisa att jag satt där bakom tangentbordet och tryckte “download”. Hur skulle detta föra sig i rätten, räcker det med att IP adressen stämmer överens? Är det ett bevis nog att att bli dömd i dagens samhälle av IT-osäkerhet.

  3. Om man inte svarar överhuvudtaget så kan väl inte detta gå till inkasso eftersom det bara är ett förslag till betalning och inte en legitim faktura/krav. Och vad är nästa steg om jag inte svarar? Får jag då ett nytt brev som säger att jag ska infinna mig i rätten för att jag valde att ignorera brevet.

  Vi kan leka med tanken och föreställa oss att original kravet kom bort i posten (som är ytterst möjligt). kan man skylla på detta osv?

  Tack på förhand:)

  mvh johan

 110. Johan,

  Detta är ett inget krav eller en faktura. Detta är ett erbjudande om att lägga ner ett ärende för 4500 spänn.

  Hade man verkligen velat komma i kontakt hade man skickat REK.

  Nu skickar man ut i mängd och hoppas folk betalar av ren rädsla.

  Detta brev räcker inte för att skicka till inkasso. Det finns ingen faktura eller avtal som du kan direkt bestrida om något inkassobolag skulle nappa på uppdraget.

  https://www.nyteknik.se/digitalisering/professor-till-misstankta-fildelare-betala-inte-6879197

 111. I linje med det som diskuterats ovan gällande bevisning…
  Det är rimligt att anta att dörren inte kommer slås in och din dator etc blir konfiskerad, med det sagt, finns det möjlighet för en motpart att visa att det rimligen var du som gjorde det för att din närliggande aktivitet hos din internetlev var aktivitet på dina sociala medier, mail etc? Sparas den informationen också nu o kan plockas ut i förlängningen? Det jag har förstått är att en firma har plockat upp IP nr, det Telia med flera har gjort är att ge ägaren till IP nr vid det aktuella tillfället(?)

 112. Jag har fått hem det här hotbrevet. Jag har även mailat till Njord Law och sagt att jag inte tänker betala en jävla krona för deras påhittade skit. Det som är tråkigt är att det finns ingenstans man kan vända sig till här i Sverige för att få hjälp, kontakta jurist eller advokat, visst, men då får du ändå betala för att få hjälp för någonting som man inte har gjort (i mitt fall). Riktigt skrämmande och jag har haft ont i magen för det här i flera dagar.

  Är det fler som faktiskt fått hem brevet?
  Vad gjorde ni?

  Alla som fått hem det här hotbrevet borde slå oss samman och anmäla dem som skickat ut det här.

  Hittade det här från Telias hemsida:

  “För att skydda dig mot internetbedrägerier sparar vi IP-adresser så att vi kan eftersöka, blockera och ta bort adresser och meddelanden för att på så sätt förhindra spridning av virus, spam och så kallade trojaner. IP-adresser för fast telefoni och bredband sparas i SEX MÅNADER och IP-adresser för mobil telefoni sparas i 100 dagar. Vi blockerar också IP-adresser för att motverka spridning av bilder på sexuella övergrepp på barn genom att i samarbete med polisen spärra hemsidor där sådant material förekommer”.

  Datalagringsregleringen
  “Med anledning av beslutet i EU-domstolen den 21 december 2016, har vi slutat lagra uppgifter enligt de krav som Datalagringsregleringen har ställt på oss”.

 113. J

  Om det mot förmodan skulle finnas övrig lagrad aktivitet från sommaren 2016 så har Telia lagrat material betydligt längre än 6 månader. Domstol har fått ut IP loggar utifrån det material man presenterat från Njord. Dynamiska IP adresser kan ändras konstant och det är ju bara tidpunkten angiven som är relevant.

  Återigen så oavsett vad måste det presenteras bevis att just du personligen begick den påstådda överträdelsen vid tidpunkten angiven.

 114. @Jonna: Menar du att de vidarebefordrade loggar inklusive alla personuppgifter Telia gett dem tillgång till via mail? Till dig? Om så är fallet ta kontakt med datainspektionen direkt. Jag kan inte tänka mig att de har rätt att sprida loggarna vidare. Det borde tvärtom vara känslig information. Hantering av personuppgifter är inget att leka med.

  Jag tror till och med att jag läste detta ordagrannt i domslutet Kalle länkade nedan:
  http://www.patentochmarknadsoverdomstolen.se/Domstolar/pmod/2017/Svea%20HR%20PMÖÄ%20574-17%20Slutligt%20beslut%20(ej%20särskilt%20uppsatt)%202017-05-30.pdf

 115. De har fått alla loggar som är relaterade till torrenten och filnamnet och de IP adresser som hänger ihop med dem. Så nej, de har inte ALL din internetaktivitet – andas ut! :)

 116. Hej! Nu har jag har talat med Datainspektionen, Telia, konsumentverket. Sammanfattningsvis är min rekommendation:

  1. Har du du inte blivit informerad att dina uppgifter blivit utlämnade av din operatör. Kontakta Datainspektionen: 08-657 61 00 och berätta det det nu! Informera även datainspektionen att du upplever att kravbrevet som ett oseriöst hot med inkasskrav. Datainspektionen kan starta utredning mot operatörerna .Det finns en intern utredning gällande Njord, om flera hör av sig kan detta leda Datainspektionen agerar.

  2. Kontakta konsumentverket: 0771-525 525 och begär att dem agerar och går ut med en tydlig rekomendation, som sagt i Norge var man väldigt tydlig

  3. Bestrid kravbrevet

  4. Kontakta Telia och kräv att få veta när dina uppgifter lämnades ut, vilka uppgifter och varför. Du har rätt till detta.

  Skulle säga steg 1-3 viktigast nu, vänta inte, gör det nu! Datainspektionen har påbörjat en internutredning gällande Njord men det krävs att flera hör av sig.

 117. Alla pratar om njord, men rambergs advokatbyrå har skickat liknande brev. Fast där säger dom inte vilket datum eller IP nr.. bara att de har ett ipnummer, som jag har haft.. är vi bara några som har råkat ut för Ramberg?

 118. Pratade nu med Telia via telefon och jag kan bara säga herregud…….. pratade med en kille som ska skicka mig mail med vilken för info som har lämnats ut till advokatbyron i detalj. (antar att jag inte kommer få det mailet)

  jag frågade han också om Advokatbyron med den info som de har fått kan kolla ifall det var ett lösenord på reutern vid det tillfället och det kan dom naturligtvis inte bevisa.

  sen fick jag reda på en mycket intressant sak som jag skulle vilja ha lite feedback på.

  Telia hävdade att dom lämnat ut informationen till advokatbyron den 24 maj 2017 och tiden då jag anklagas för att laddat ner filmen är 12 juni 2016. Min fråga är då hur kan telia lämna ut min IP från den 12 juni 2016 och sända den infon 24 maj 2017 eftersom telia bara lagrar infon i 6 månader? det är ca 11 månader….

 119. @Johan

  Vilken avdelning pratade du med? De flesta verkar inte få den nivå på information.

  Att man lämnat ut info i Maj till Njord ser jag inte som något konstigt då man fått 4 mån på sig från domen att lämna ut infon om jag förstått det hela rätt.

  Men jag håller med om att 6 mån regeln verkar väldigt tunn.

  Än så länge har jag inte uppfattat att någon fått brev hem från Telia gällande Njords domstolsbeslut. Endast Rambergscaset.

 120. Jag har också pratat med Telia fler än en gång. Den ena skrattade mig rakt upp i ansiktet. Den tjejen hävdade att njordlaw hade begärt informationen 22 sep 2016. Man kunde inte hellre får prata med någon som hade mer information i ärendet utan det var enbart kundtjänst som gällde. Riktigt dåligt bemötande och service, så fort Jag pratat med en annan internetleverantör kommer jag säga upp Telia med en gång och jag hoppas alla drabbade gör detta. Dessutom så tycker jag att vi alla ska anmäla njordlaw för utpressningsförsök. Polisen kommer göra något åt saken om det kommer in tillräckligt många anmälningar.

  Jag väntar även samtal från en välkänd itprofessor från srhlms universitet.

  Vi ska stå enade i det här och inte ge upp! Tänker inte betala ett jäkla öre för det här struntet.
  /M

 121. @Tim

  Mycket intressant att Datainspektionen har startat en internutredning kring Njord.

  Tyvärr verkar något hänt kring Telias informationshantering till sina kunder för utifrån vad jag läst på div. Forum så har ingen fått brev hem att man lämnat ut något till Njord. Sen finns det givetvis ett mörkertal utanför forum.

  När jag pratade med Telias kundtjänst så var det jättemånga som hade hört av sig och deras råd var att ej betala då man inte kände till eller kunde se om man fått ett brev så det kan ju mycket möjligt vara så att man skulle fått någon information men att ytterst få personer på Telia har tillgång till denna vetskap och då borde ju detta vara intressant för Datainspektionen..

 122. @söder, inga personuppgifter i mailet bara loggar med ip nummer samt datum/klockslag när den påstådda nerladdningen/fildelningen skulle skett, kan skicka vidare om ngn vill se, // Jonna

 123. Rekommenderar dig, Jonna, att höra av dig till Datainspektionen omgående. Dom är nog intresserade av att veta detta i sin utredning mot Njord.

  Finns en dom från 2007 mot Antipiratbyrån där dom fastslår att IP-nummer är att betrakta som personuppgifter.

  http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2007/ip-nummer-ar-personuppgifter/

  “Kammarrätten i Stockholm slår, liksom Länsrätten, fast att Antipiratbyråns behandling av IP-nummer är att betrakta som personuppgifter. Domen medför att Datainspektionens beslut från 2005 fastställs och att Antipiratbyråns verksamhet även i fortsättningen lyder under personuppgiftslagen.”

  Allt tyder på att Njord har brutit mot PUL i samband med att du fick ta del av dessa loggar.

 124. En sido fråga till er som kan mer om sånt här, om nu domen gäller Telia hur kan de då fått mina uppgifter då jag aldrig haft Telia eller ngn av deras dotter/syster bolag som internetleverantör?
  // Jonna

 125. @Jonna

  Desto större anledning för dig att ta kontakt med Datainspektionen som vissa rek. Det är ju helt sjukt om Telia har lämnat ut uppgifter om dig kopplat till ett IP-nummer när du inte ens är kund.

  Mycket märkligt… får man fråga om du har operatör inom ett stadsnät? Kan vara relevant tekniskt…

  /Marcus

  1. Hej Mattias,

   Vi kan inte hitta en tidigare kommentar, så den du skrev har troligtvis inte sparats korrekt. Men som du ser är denna godkänd, så framtida kommentarer från dig ska bli automatiskt godkända från och med nu.

   Med vänliga hälsningar
   Mikael

 126. Jag har precis spenderat en timme med Telias kundsupport, det är avdelningen, den enda avdelningen, som har koll(borde ha koll) på dessa ärenden.

  Hen fick följande frågor:

  Vilken information har getts om mig och till vem i vilka ärenden?
  Hur länge har ni kvar trafikloggar på era kunder?
  Hur anser ni att jag skall gå vidare?

  Hen talade med arbetsledare och internt en hel del för att få fram information, följande svar fick jag:

  “Vilken information har getts om mig och till vem i vilka ärenden?”
  – vi har inga uppgifter på information som vi har gett om dig eller till vilka, det finns inte dokumenterat
  följdfråga från mig:
  Kan du se att ni har meddelat mig i ärendet gällande Crystalis Entertainment, något som jag har brev från Telia på?
  – Nej det kan jag inte
  Kommentar: Då är med andra ord brevet som är skickat till mig i ett helt annat ärende än Cell helt ogiltigt då Telia inte har dokumenterat vad de har skickat.

  “Hur länge har ni kvar trafikloggar på era kunder?”
  Hen svarar:
  – Det kan jag inte svara exakt på men 3 till 5 år.
  Kommentar: WTF

  Hur anser ni att jag skall gå vidare?
  Hen: Det kan jag inte svara på, bäst är väl att kontakta Njord eller MaverickEye i frågan.
  Svar från mig: Det är fullständigt orimiligt att jag som kund hos er skall vända mig till tredjepart för att få reda på i vilket ärendenummer de fått informationen.
  Kommentar:
  Det torde alltså vara högst aktuellt att inte bara anmäla Njord för tivelaktigt tillskaffande av personuppgifter utan även Telia som inte själva kan svara på vad de delar med sig av och inte.

  Bonusfråga till Telia från mig:
  Kan ni vara så vänliga att radera loggar gällande mig
  Hen: Nej, det kan vi inte, vi har inga möjligheter till det.

 127. @Jonna: Ok, tack. Möjligt att det fortfarande är värt att kontakta Datainspektionen eftersom jag inte förstår varför Njord lämnar ut information utöver den som relaterar till just dig. Enligt dig har den heller ingen relevans för ditt fall.

 128. Jag har fått brevet, kollade upp mitt kontokort vart jag varit den dagen, jag var ej hemma, var i helt annan stad. Så kan omöjligtvis ha gjort detta. Och dessutom aldrig hört talas om filmen i fråga “cell”.Hur ska man gå tillväga.

 129. Ok tack för Era svar, ringde datainspektionen men blev kopplad till en telefonsvarare som sa att det var telefontid mellan 9-11 så får försöka imorgon.
  // Jonna

 130. Även jag är drabbad av detta och filmen CELL och jag skickade tillbaka detta.

  ___________________

  Hej fick hem ett brev från er på “NJORD Lawfirm” och ombads svara på 2 frågor.

  Har ditt hushåll en trådlös internetanslutning och är den lösenordsskyddad?

  SVAR: Ja mitt hushåll har en trådlös internetanslutning & Ja den är lösenordsskyddad.
  Har du kännedom om att en eller flera medlemmar i ditt hushåll har sett eller försökt att se filmen CELL vid den nämnda tidpunkten?

  SVAR: NEJ jag har ingen kännedom om att någon i mitt hushåll har försökt se den namngivna filmen CELL vid den angivna tidpunkten 11/06/2016 kl 17:21.

  Efter att ha noga läst igenom ert brev så kollade jag upp vår IP-adress och den stämmer EJ ÖVERENS med den IP adress som ni har angivit i ert brev.
  Så någonstans måste det ha blivit ett misstag.

  Jag hoppas detta löser frågetecknen ni har haft gällande detta ärende men som ni hör finns det många felande variabler i det som “jag” anklagas för.

  Jag anser med detta ärendet vara avslutat.

  Mvh// Fredrik
  ___________________________

  Fick till svar basically det som ni andra fått till svar vilket var detta….
  ____________________
  Hej Fredrik,

  Vi bekräftar härmed att vi mottagit ditt e-mail och tackar för informationen gällande det här ärendet. Vidare noterar vi informationen om att du inte har upp- eller nerladdat den nämnda filmen.

  Rättighetsinnehavaren har rätt att spåra och samla in data för intrång som sker genom övervakning av IP-adresser. Programmet som används av rättighetsinnehavaren för att spåra IP-adresser kan med säkerhet påvisa om det föreligger intrång. Vi kan därför veta att filmen har blivit upp- eller nerladdad vid den angivna tidpunkten från ditt nätverk. Din internetleverantör har vid domstol ålagts att utlämna IP-adressen som med säkerhet användes vid den angivna tidpunkten. Vänligen se bifogad dom.

  I ett avgörande från Högsta domstolen (NJA 2014:859) konstateras det tydligt att upp- och nedladdning av film utgör ett immaterialrättsligt intrång. Mot bakgrund av domstolens beslut översänder vår klient härmed förslag om att nå förlikning i ärendet genom inbetalning av ett belopp på 4500 SEK. Detta är enligt vår erfarenhet en betydligt lägre summa än om ärendet skulle gå vidare till domstol.

  Vi är tacksamma för ditt samarbete och kan meddela att ärendet kommer att avslutas när vi mottagit din betalning. För det fall du inte önskar att ingå förlikning med rättighetsinnehavaren, kan denne överväga att ta ärendet vidare till domstol.

  Vänligen från Köpenhamn,

  ________________

  känns väldigt COPY pastat faktiskt.

  Vet inte riktigt hur jag skall bete mig nu men funderar på att skicka iväg ett sista som ett slags “bestridande”. För en sak är SÄKER, betalar du kommer det mot all förmodan dyka upp flera brev eftersom
  BETALA = SKYLDIG. Åtminstone i advokaternas ögon.

 131. Har fått svar från Telia, “abuse-adressen”. Svaret var ett standardsvar som i princip sa att Telia inte tar något ansvar och att man ska vända sig till den som skickar kravet. Om jag läser det domstolsprotokoll någon delade här förklarade Telia där att det inte var helt lätt att reda ut vem som haft vilken IP-adress en viss tid. Det känns som att det kan ha blivit hur fel som helst vid utlämnandet av personuppgifter och nu vill man inte ta något ansvar alls för det hos Telia. Det känns väldigt rättsosäkert och rent av obehagligt att man handskas med personuppgifter så lättvindigt.

 132. En annan grej som jag glömde skriva i mitt förra inlägg är ju vad det är som gäller vid övervakning över Sveriges rikes gränser. I dokumentet jag fick tillbaka efter mitt svar stod det såhär.
  Hej Fredrik,

  Copyright Management Services har med hjälp av det tyska företaget Maverickeye UG
  kunnat konstatera att filmverken, eller i vart fall delar av dem, olovligen har kopierats
  och tillgängliggjorts för allmänheten från de svenska IP-adresser som framgår av
  bilaga 1-4. Insamlingen av data, dvs. bl.a. angivna IP-adresser, filens identitet samt
  datum och klockslag för tillgängliggörandet, har skett med hjälp av systemet
  Maverick-Monitor.

  Efter en snabb googling fick jag fram detta
  https://en.wikipedia.org/wiki/Maverickeye

  Det är alltså ett tyskt företag som sitter i Tyskland och spårar svensk “trafik”.
  Är inte så sjukt insatt rent juridiskt men får man verkligen göra så!? Jag förstår självklart om beställningen kommer från vårt egna Antipiratbyrån men nu är det alltså ett utländskt företag som vill att ett annat utländskt företag skall spana på Sverige.

  Rent juridiskt känns ju detta som “integritetskränkande” men jag kan inte lagen alltför väl vad som gäller över gränserna. Någon som är duktig på detta? Svara gärna =)

 133. Är det bästa att inte göra nått. De skall ju bevisa att du fått brevet….
  Bestrider man så finns man ju och dialogen är öppnad mot dem.
  Känns som att IOM att det inte är en faktura så kan man väl skita i det…

  Spontant Så känns som att det borde vara det bästa att göra.

 134. Ja, det känns som att blir man stämd så blir man det i vilket fall. Men som du säger det är ju svårt för dem att hålla en tidsfrist på 14 dagar utan rekomenderat brev liksom.

 135. @Per

  Det dom sagt till mig är att dom har under ett par dagar fått in ett flertal samtal och kommer göra en tillsyn om hur vidare det skulle kunna gå till inkasso eller ej. Dom rekommenderar att man i nuläget bestrider kravet.

  Pratade med dom för ett par minuter sen igen angående hur vidare Telia och njordlaw har skött informationen och utskicken kring alla drabbades IP nummer som KAN klassas som personuppgifter och det jag fick förklarat var att man skulle maila till dom på [email protected]
  Där man skriftligt förklarar ärendet och får dom in tillräckligt mycket “klagomål” så är det någonting dom också skulle kunna göra en tillsyn på.

  Så om någon duktig skribent känner sig manad så får hen gärna skriva ihop något som alla kan använda och maila.

  /M

 136. Avslutade just samtal med Datainspektionen.
  Helt beroende på vilket mål som härledde informationsföreläggandet(sammankpllandet med person och IP) så kan Njord breven och Telias ej ännu skickade information stämma då det finns ett mål som ger Telia en frist tills den 4:e November.

  Tillika så har Njord med största sannolikhet att använda information om gäldenärer i andra ärenden med – de har helt enkelt kvar informationen IP+person till ett ärende är stängt och kommer fler ärenden(kunder till Njord) in med det IP numret så använder de med störtsa sannolikhet informationen i det ärendet med.

  Gällande Inkasso etc så kan man mycket väl, enligt jurist på datainspektionen, betrakta detta brev som ett inkassobrev och det är därför enligt jurist vist att bestrida detta – INTE svara på frågorna dock utan endast bestrida i sin helhet om man känner att “jag har inte en susning vad Njord talar om”

  Ett bra exempel på hurdet skulle kunna se ut är Advokatbyrån Nichols skrivelse som florerar på Facebook just nu:

  “Stockholm den X oktober 2017

  Härmed bestrider jag kravet i ärende xxxxx-xxx-xxxxxx i dess helhet då jag inte sett eller försökt se filmen vid den angivna tidpunkten.

  Med vänlig hälsning
  XX”

  Juristen kunde endast komma med sine egna synpunkter utifrån egna erfarenheter men sade väl att det känns osannolikt att ärenden, många ärenden, om en några, skulle gå vidare till domstol.

  Hur många är ni som bestridit?

 137. Dom som har fått svar när dom bestridit har ju fått samma svar tillbaka; att ärendet inte är avslutat och kan dras vidare. Det verkar ju inte ge något… som någon var inne på, är det ens en bra ide att öppna dialog med dom?

 138. Jag valde att bestrida! Fick ett autogenererat svar att de har mycket att göra typ. Lär få samma brev som det första i en reviderad form.

 139. Verkar som att alla som svarar/bestrider får samma automatiska svar tillbaka. Hade varit bra om alla som blivit drabbade hade en grupp ihop, kanske på facebook? Är det någon som skulle vilja dra igång det?

 140. Det kommer väl påminnelser eller varningar/information innan man för en betalningsanmärkning om det än går till inkasso efter 14 dagar då man fick brevet. Jag tycker man ska ignorera brevet helt å hållet. Men tipsa datainspektionen borde man göra.
  Jag tänker iaf inte öppna en dialog eller betala. Utan jag tänker vänta och se vad framtiden ger.
  Dagen då jag kommer att bestrida (om det äns händer) är då jag verkligen får se detta inkasso brev eller myndighet.

  Helt å hållet en skrämseltaktik, kapitalet mot folket!

 141. “Det kommer väl påminnelser eller varningar/information innan man för en betalningsanmärkning om det än går till inkasso efter 14 dagar då man fick brevet.” – Enligt juristen på Datainspektionen är ett inkassokrav inget mer än en “faktura” med hot om rättsliga följder – ie, vi kan betrakta Njord breven som Inkasso och det är därför deras rekommendationer att vi bestrider.

  Instämmer om FB grupp – tack men nej tack.

 142. Bestrida eller ignorera måste väl vara samma sak i det här ärendet. Eftersom inget läggs mer efter man har svarat och det är exakt samma copy pastor svar till alla oavsett vad du svarar… däremot tror jag man kommer får ytterliga eller samma brev igen om man inte svarar.
  Läste någonstans att en person hade fått samma brev igen efter ungefär 14 dagar.

 143. Fick idag svar på mitt bestridande. Med loggar på väldigt väldigt många ip adresser. Filen var på 7mb. Filmen I.T var med bland loggarna med

 144. Lennart, det torde vara information som är vettig att ge till datainspektionen tycker jag! Att de vidarebefordrar information som innehåller IP vilket i vissa fall, enligt datainspektionen, är att betrakta som personinformation.
  Vad menar Njord att du skall med loggarna till ? Glo på siffror?

 145. @Per

  Det är viktigt att betona att IP-adressen inte kan användas hur som helst bara för att man fått en logg med ett visst datum och tidpunkt då det tillämpas dynamiska Ip-adresser.

  Utifrån domstolsbeslut så kan ju inte Telia garantera att informationen är helt 100 om man läser mellan raderna.

  Vissa har ju inte ens varit kunder vid tillfällen som anges.

  Personligen ser jag ingen vinning i att bestrida i det här läget. Skickar man inte brevet REK så hoppas man på snabba erkännanden.

 146. Förstår inte varför. Är det skrämsel igen? ”-Kolla här då du har visst laddat ner/upp vi har massa loggar här som visar siffror och data, nu vågar du inte bestrida oss längre BETALA!”

 147. @Lennart

  Rapportera gärna detta till Datainspektionen att man sprider IP-loggar på detta sättet precis som ovan i tråden rek.

 148. @Lennart

  Dessutom, som för den andra skribenten, dela INTE loggarna med någon annan innan du varit i kontakt med Datainspektionen och då endast om de explicit uttrycker att det inte finns några hinder att göra så.

 149. @Pirrepirre

  Håller med. Man har skickat 100.000tals brev från olika firmor i Skandinavien senaste 3 åren och endast ett fåtal har lett till domstol och mig veterligen inte för en enda film.

  Man är ute efter snabba erkännanden.

  Jag känner mig inte direkt ensam av att inte sett den ökända filmen Cell och tänker varken kontakta eller bestrida i det här läget då ingen verkar ha fått sina ärenden nedlagda vilket nog är en medveten strategi för hålla igång maskineriet.

 150. Breakit skrev för länge sedan (februari) om vilka filmer man kan få hotbrev på, (citerat)

  ”De svenska fildelarna misstänks ha laddat ned och spridit filmerna CELL, I.T, London Has Fallen, Mechanic: Resurrection, Criminal och September of Shiraz. Dessa ägs av amerikanska filmbolag.

  I processen ingår även produktioner från Lars Von Triers filmbolag Zentropa. Några av dem är Kollektivet, Flaskpost från P och Love Is All You Need”.

 151. @Pirrepirre

  Det är det här jag och säkert många reagerar på att flera kunder hos Telia borde ha fått ett brev vid det här laget att man lämnat ut personuppgifter.

  Domstolsbeslutet nu i höst kanske gäller samma filmer men att det är en ny körning i systemen och där har inte Telia hunnit skicka ut info då tidsfristen går ut i Nov.

  De flesta som fått brev från Njord gäller påstådd fildelning /nedladdning sommaren/hösten 2016 och vad en nämnde i en tråd så blev Telia kontaktad i September 2016 och domstolsbeslut Feb. Tidsfrist till Maj(25.000IP?) så alla dessa ärenden borde vara klara med besked till Telias kunder vilket uppenbarligen ingen verkar sett en skymt från..

 152. @Lennart

  Vad jag läst på forum så är det två fall där man skickat med loggar efter bestridande. Dig och en till användare längre upp som dessutom inte är kund vilket måste vara det ultimata Caset att presentera för datainspektionen men ju fler som får loggar borde anmäla detta.

  Återkoppla gärna.

 153. @marcus

  Har precis skickat till datainspektionen. Det jag fått är vad jag tror är samtliga loggar från kunder som har Telia.

  Filen är på över 100 sidor.

 154. Vad är det för typ av data?
  IP nr med koppling till en specifik fil?
  Är det materialet som Njord gått till Telia med, eller tvärtom?

 155. Efter och ha kollat igen det nu så verkar det va stämningen mot Telia som de gick till domstol med. Så kan ju tyvärr va offentliga handlingar.

  Stockholms tingsrätt
  Aktbilaga 30 Mål nr
  PMÄ 13691-16

  Det är ip, filnamn, sha, tidpunkt, ort, torrent klient osv

  Det de skrev var typ den copy pastan som övriga har fått

 156. @per

  24/10-16 inkom det till Stockholms tingsrätt. Beslut osv verkar ha ägt rum 21-28/12-16

  Inväntar datainspektionens svar. Är det offentliga handlingar så laddar jag upp det någonstans

 157. Lennart, det intressanta är hur lång frist Telia hade på sig att ge ut informationen, normalt sätt 3 månader, sedan har Telia ytterligare 3 månader på sig att höra av sig till sina kunder – mao 28/12 + 6 månader, alltså borde Telia i Cell fallet potentiellt hört av sig redan i våras. Har de inte gjort det skall även de anmälas till Datainspektionen.

 158. Njord måste ha kört samma race i.e vunnit i domstol även i Norge, annars kan dom väl inte fått ut namn o adresser?

  Som sagt, där hände inget, till min vetskap.

  Om allt går ut på att minska nedladdning, iaf temporärt, så tror jag dom lyckas utan att dra någon till domstol.

  Dra någon till rätten och förlora kommer inte vara bra för deras kampanj. Dels för att kostnaderna för dom inte blir täckta, och dels för att det blir öppen gata att ladda ned igen på sätt o vis.

 159. @per

  Så här står det i dommen

  ”Enligt Telias bedömning behöver bolaget, med nu tillgängliga resurser och med beaktande av övriga pågående utlämningsärenden, cirka fyra månader för att lämna ut information om de nu aktuella cirka 5 000 IP-adresserna. Detta arbete kan tidigast
  påbörjas vid årsskiftet. Det innebär att Telia behöver fram till den 1 maj 2017 för att lämna ut informationen i detta ärende”

 160. Lennart, 1:a maj + 3 månader då

  J, Ja, det stämmer nog – men där hade norskarna stöd av norska Konsumentverket.

   1. Lite uppdatering från mig, har varit i kontakt med datainspektionen men blev inte så mycket klokare på det det. De kunde inte svara på varför Telia (enligt njord) kunnat lämna ut mina uppgifter när jag inte är Telia kund. Vad man enligt dem kunde göra vad att vända sig till patent och marknadsdomstolen för att ta reda på vilka uppgifter som lämnats ut. Eftersom jag går i Telia öppen fiber stadsnät frågade jag om det kan bero på detta och om Telia loggar alla som har Telia öppen fiber oavsett vilken leverantör man har, kunde inte svara på detta men tyckte det lät konstigt.
    Vidare rådde de mig att inte dela med mig av de ip nummer jag fått skickat till mig av njord. Men eftersom det inte fanns någon utredning mot Njord verkade de inte som de kunde göra något mer för tillfället. Känns väldigt konstigt och otryggt enligt mig. // Jonna

    1. @Jonna

     Vilken leverantör har du då? Kan vara så att detta inte bara gäller Telia kunder utan flera leverantörer.

     1. Är nog inget konstigt att Njord fortsätter att hota alla som inte betalar med domstol. Att börja mjukna nu kommer ju bara innebära ett signalvärde att inga fler(få) kommer betala samt de nya IP-numren som man begärt ut får ju inte samma ev. verkningsgrad i sina utskick.

     2. Verkar som att aktbilaga 30 är offentlig handling då jag fick ut den från Stockholms Tingsrätt i sin helhet.

      Jag frågade dock inte efter den, men frågade om den var sekretessbelagd.

 161. Det som är riktigt intressant efter att ha läst lite mer i bilagan är ju följande:

  “Copyright Management Services har även åberopat en rapport av IT-experten Dr. Simone Richter som beskriver och utvärderar MaverickMonitor-systemet. I rapporten uppges bl.a. att systemet på ett tillförlitligt sätt identifierar samt registrerar IP-adresser som använts i
  samband med ned- och uppladdning av data vid vissa tidpunkter.”

  “Domstolen finner inte anledning att ifrågasätta tillförlitligheten i den metod som
  redovisats av Copyright Management Services, eller att den metoden har använts för
  identifiering av de aktuella IP-adresserna. Genom denna utredning får Copyright
  Management Services anses ha visat sannolika skäl för att filmverken olovligen har
  Patent- och marknadsdomstolen tillgängliggjorts från angivna IP-adresser vid angivna tidpunkter samt att filmverken olovligen har kopierats av respektive användare innan de har tillgängliggjorts.”

  Här framstår Dr. Simone Richter som oberoende expert. Det är hon inte, hon är anställd av Copyright Management Services vad jag förstår.

  “About the experts

  Dr. Simone Richter

  Dr. Richter is a super scientist and expert in Maverik Monitor Version 1.47. This software program monitors, detects and stores information involving data transfers of copyright material on BitTorrent.”

  http://copyrightmanagementservicesltd.com/ip-tracking/

 162. Fick brev angående filmen Cell.
  Har Telia som leverantör, tydligen fildelat/laddat genom ip:XXXXXX 11/1 2016
  Själv har ingen aning vad som hände då?
  Min fråga är vilka har dagligen/mån koll på ipnr: på sitt bredband samt vad som händer?Frågade Telia om ipnr: enligt brevet var mitt ip …fick till svar att gå ut på whats my ip på nätet där sa jag åt den jag pratade med det är inte samma som jag har nu i alla fall.
  Har mailat till [email protected] om detta där skriver de att de lagrar i 6 mån. Däremot kan det ha kommit en begäran från åklagare vid ett tidigare tillfälle då uppgifter lämnats ut..
  Har inte fått något besked att Telia har gett ut några uppgifter om mig 11/1-16.
  Fick inte något bra svar av Konsumentverket heller, Som alla troligen fått “Om man är oskyldig bestrid eller har sett filmen betala”

 163. Svar från Njord:

  Hej ,

  Vi bekräftar härmed att vi mottagit ditt e-mail och tackar för informationen gällande det här ärendet. Vidare noterar vi informationen om att du inte har upp- eller nerladdat den nämnda filmen.

  Vi vill uppmärksamma om att det är lika viktigt för IT-säkerheten att det finns ett lösenord för nätverket som att inneha kunskap om vem som använder nätverket. Detta är för att nätverket ej ska användas för verksamhet som står i strid med upphovsrätten. Eftersom en router kommer med aktiverad kryptering, betyder det att du aktivt måste ta bort lösenordet från routern för att få tillgång till internetanslutningen. Man kan även ge andra tillgång till uppkopplingen genom att lämna ut lösenordet. Mot bakgrund av rättspraxis är vår uppfattning att man kan hållas ansvarig för kränkning av upphovsrätt, såsom olaglig upp- eller nedladdning av film, om man ger andra tillgång till sin internetanslutning genom att lämna ut eller ta bort lösenordet från routern.

  Rättighetsinnehavaren har rätt att spåra och samla in data för intrång som sker genom övervakning av IP-adresser. Programmet som används av rättighetsinnehavaren för att spåra IP-adresser kan med säkerhet påvisa om det föreligger intrång. Vi kan därför veta att filmen har blivit upp- eller nerladdad vid den angivna tidpunkten från ditt nätverk. Din internetleverantör har vid domstol ålagts att utlämna IP-adressen som med säkerhet användes vid den angivna tidpunkten.

  I ett avgörande från Högsta domstolen (NJA 2014:859) konstateras det tydligt att upp- och nedladdning av film utgör ett immaterialrättsligt intrång. Mot bakgrund av domstolens beslut översänder vår klient härmed förslag om att nå förlikning i ärendet genom inbetalning av beloppet som står angivet på brevet ni mottagit från oss. Detta är enligt vår erfarenhet en betydligt lägre summa än om ärendet skulle gå vidare till domstol.

  Vi är tacksamma för ditt samarbete och för informationen vidare till rättighetsinnehavaren. För det fall du inte önskar att ingå förlikning med rättighetsinnehavaren, kan denne överväga att ta ärendet vidare till domstol. Om du däremot vill du avsluta ärendet direkt så kan du inbetala det i brevet angivna beloppet till oss.

  Vänligen från Köpenhamn,

  Med venlig hilsen / Best regards

  Jeppe Brogaard Clausen
  Advokat (H) / Partner

  Ano Ambroladze
  (Praktikant) Stud.jur. / Legal Assistant
  Mail: [email protected]

  Reflektion:
  Jaha – nu då. De torde ju ha fått en del bestridningar – observera att jag ej har fått en endaste logg eller ens en hänvisning till vilket ärende i Tingsrätten som denna uteblivna logg kommer ifrån. Man hänvisar här till HD – https://lagen.nu/dom/nja/2014s859 – den en 25-åring dömdes till 160 dagsböter a 50 kronor(8000:-) (senare ändrat till 180 dagsböter)för att ha handskats med cirka 60 filmverk – därmed känns ju 4500 för EN film väldigt mycket. Detta var dessutom ett brottsmål där en dator beslagtogs som bevisningmedel.

  1. @Per

   Bestrid igen. Kräv mer uppgifter från dem. Dem har inte ett skit på oss och kan aldrig fälla oss om dem inte beslagtar våra datorer eller hårddiskar.
   Finns 2 ”kända” fall som Njord hänvisar till och det är 1a i Finland där nyligen en misstänkt privat person blev fälld efter att personen tillslut erkände.

   2a i Sverige 2014 som nämns i njords svar Mail. Där en person efter beslagtagen dator blev fälld som du nämnde precis…

   Som en IT säkerhets expert sa i en annan tråd jag läste så är inte en IP adress ett tillräckligt bevis för att bli dömd.

   1. @Pirrepirre,
    Ja, är inte så säker på att jag vill ha en mailtråd med dem inför det läge då de bestämmer sig för att statuera ett exempel – oberoende av utgången av ett sådant civilrättsligt mål så känns det som något som blir tidskrävande och potentiellt kostsamt.

 164. Datainspektionen får just nu många frågor om det utskick som har gjorts av Njord Lawfirm. Om man uppmanas att betala en fordran som man inte anser sig vara skyldig att betala bör man bestrida detta, vilket jag uppfattar det som att du redan har gjort. Se även följande länk:
  http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/inkasso/jag-har-fatt-ett-inkassokrav-vad-ska-jag-gora/

  När ett företag lämnar ut personuppgifter blir personuppgiftslagen aktuell. Denna lag gäller dock endast för de personuppgiftsansvariga som är etablerade i Sverige. I det här fallet rör din fråga ett utlämnande från ett danskt bolag och denna fråga bör därför istället ställas till den danska dataskyddsmyndigheten:
  https://www.datatilsynet.dk/forside/

 165. Är det någon som faktiskt har fått från inkasso eller blivit dragen inför domstol? Jag har fått ett brev och vet inte om jag ska betala eller inte.

 166. Johanna,

  Kort sagt, efter att ha talat med jurister, är detta brev att betrakta som ett inkassokrav – dvs, känner du dig orätt anklagad etc gör du bäst i att bestrida brevet.

  Huruvida de sedermera ämnar dra det hela vidare till en stämningsansökan är utanför din kontroll.

  Rådet i trådanen är:

  Betala inte, bestrid skriftligt via e-post!

  Exempel på bestridan enligt jurist:

  “Stockholm den X oktober 2017

  Härmed bestrider jag kravet i ärende xxxxx-xxx-xxxxxx i dess helhet då jag inte sett eller försökt se filmen vid den angivna tidpunkten.

  Med vänlig hälsning
  XX”

 167. Jag har en fundering som någon smart person kan svara på. Funderar över ut mjukvaran för att samla in ip adresser fungerar.
  För att kunna se den nedladdande partens ip adress måste väl programvaran skapa en P2P koppling mellan sig och de nedladdande?
  För att kunna göra det måste väl de själva dela ut den aktuella filmen?
  Att de själva delar ut filmen måste väl jämställas med brottsprovokation? Det är väl inte tillåtet i varken sverige eller Europa?

 168. Just fått ett brev från Njord, en film jag inte ens visste fanns har man blivit kopplad till nerladdning av. IP-adressen stämmer, någon som har fått något vettigt om vad som händer om man överklagar? Förutom att få ett mailsvar av dem?

 169. FörvirradSjäl,

  Kan man fråga vilken film de nya breven gäller?

  Rådet i tråden är:

  Betala inte, bestrid skriftligt via e-post!

  Exempel på bestridan enligt jurist:

  “Stockholm den X oktober 2017

  Härmed bestrider jag kravet i ärende xxxxx-xxx-xxxxxx i dess helhet då jag inte sett eller försökt se filmen vid den angivna tidpunkten.

  Med vänlig hälsning
  XX”

  Och är taget från advokatbyrån Nichols på facebook. Risken är att rättighetsinnehavaren drar det hela vidare – tämeligen låg med andra ord. Njord kommer inte att göra ett skit. Och OM någon skulle betala så skall den personen veta att rättighetsinnehavaren fortfarande har uppgifterna och det finns INGA garantier för att de skulle slänga uppgifterna.

 170. Per, det gäller fortfarande “Cell”, en film som jag inte ens funderat på att se. Okay, så helt enkelt bara svara dem med en bestridning. Helt sjukt att man får göra såhär.

 171. Nope fick inget brev “förra vändan”, dem fick väll för lite pengar så dem gick längre ner på listan helt enkelt.

 172. Fick idag brev om att vi laddat ner filmen cell 15/6-2016. Det är inte sant. Sen hade den filmen premiär 17/6-16 läste jag. Jag har polisanmält dem samt bestridit ärendet till den sk advokaten.

 173. Oops….fick idag ett brev. Har varken sett filmen eller laddat ner den ,cell .Är lite för gammal för den typen av film.Känns ändå lite olustigt…

 174. Fick brev idag om att min ip adress skulle ha laddat ner filmen I.T den 21/9-16.

  Jag har inte sett den filmen och har en mindre laddat ner den, vet ej hur man laddar ner filmer.
  Jag kommer att göra som många andra här inne, Jag betalar ej och kommer inte heller att kontakta företaget.

  Konstigt att dom vill ha betalt för att inte gå vidare med ärendet, borde vara så att som får betalt om dom går vidare.

 175. Fick två brev med olika datum och olika IP-adresser? Varav ett datum var jag på utlandssemester. Har någon som fått brevet sett “Cell”?? Jag har definitivt inte i alla fall. Borde jag inkludera alibi att jag var borta datumet eller ska jag hålla mig till mallen?

 176. Har fått detta i går:
  ————————————-
  Vi bekräftar härmed att vi mottagit ditt e-mail och tackar för informationen gällande det här ärendet. Vidare noterar vi informationen om att du har upp- eller nerladdat den nämnda filmen.

  Vi tar hänsyn till informationen och vi kan därmed meddela att det här ärendet anses avslutat.

  Tack för ditt samarbete.

  Vänligen från Köpenhamn,
   
   
  Med venlig hilsen / Best regards

  Jeppe Brogaard Clausen
  Advokat (H) / Partner
  ———————-
  Jag svarade detta: (och jag har aldrig erkänt att jag laddat eller delat någon film)
  Sedan kan man ju undra vad de menar med att ärendet är avslutat ?

  xxxx den 8/11 2017
  Ni skriver att JAG har upp eller nedladdat denna film. Detta är helt felaktigt och jag bestrider detta helt.
  Jag anser också härmed att detta ärende också är avslutat för mig.

  Med vänlig hälsning/————–

 177. Janne,

  Wow – och för vårat intresses skull var ditt brev i enlighet med ovanstående brev(de bifogade i tråden här)?

 178. Glömde:
  Det här fick jag tidigare (utdrag i deras långa STD brev): Dvs att jag inte har nedladdat filmen. Undrar vad de håller på med.
  Mail är så klart sparade.
  ———————————————-

  Vi bekräftar härmed att vi mottagit ditt e-mail och tackar för informationen gällande det här ärendet. Vidare noterar vi informationen om att du inte har upp- eller nerladdat den nämnda filmen.

 179. Telias svar när jag frågade varför de lämnat ut uppgifter utan att informera mig:

  Om du inte fått något utskick av oss så misstänker jag att det är fake. Vad jag kan se så har vi inte skickat något till dig om att vi lämnat ut din ip-adress, vilket vi hade gjort om vi hade fått en förfrågan.
  Så jag misstänker att det brevet du fått av dem inte är helt korrekt.

 180. @Peter

  En “chef” från Telia har i 3 veckors tid ringt mig med jämna mellanrum bara för att berätta att han inte får någon information “uppifrån” om hurvida Telia ska ha informerat oss kunder om att någon begär uppgifter om deras kunder. Det heter “maskineriet fungerar inte riktigt som det ska”. Bara massa ursäkter och jag orkar inte ens bry mig längre, jag är numera inte kund hos Telia efter detta som inträffat och hoppas verkligen att många andra också bryter med dom.

  Angående det här kravbrevet så har jag inte hört något mer sen jag bestred ärendet för ca 4 veckor sen. Jag har även gjort en polisanmälan om försök till utpressning och hoppas att alla vi som är oskyldigt anklagade gör detta, ju fler desto bättre!

 181. Fick 3 brev igår. Alla med olika ip och datum. 4500kr st. Kan inte minnas att jag sett filmen ens. Telia kunde inte få fram om jag hade dom ip nummren…

 182. Fick brev idag om att jag skulle ha laddat ner eller delat film I.T. vilket solkart inte stämmer.
  Jag hade Telia datumet det gäller (Oktober 2016) men har inte ens hört tallas om filmen de nämner.

  Kommer självklart inte att betala, ej heller att höra av mig till dom.

 183. Notera att Njord andvänder MaverickEye och att då de fått tillgång till IP i X antal domar så korsrefererar de all data.

 184. Fick brevet igår den 8 november. Har svarat på deras mail att jag bestrider deras ärende.
  Hade det varit bättre att inte skriva något alls?
  Vad kan ske nu när jag svarat på deras mail tillskillnad från om jag inte hade gjort det?

 185. Vad ska de göra som faktiskt laddar ner filmen? Vi som skriver här är ju oskyldiga men de som ändå känner igen sig? Strunta i att betala också?

 186. @Peter

  Strunta i all typ av kontakt och dialog.
  Poängen med breven är att få ner statistiken av fildelning och dem nöjer sig med dem “få skyldiga” som betalar för sig, det är bonusen. Att dra alla tusen till domstol skulle kosta filmbolagen miljoner i kostnader.

  Som sakt. släng breven och ignorera!

 187. Eftersom breven inte skickas som REK så kan dem inte bevisa att man motagit brevet. Att man väljer att bestrida är att passa bollen till dem och “möjligheten finns” att man då startar rättsprocessen, jag tycker personligen att man ska ignorera, oavsätt om man är skyldig eller oskyldig.

 188. Hej, Nu ser man att de har skickar vidare fler brev, nja, efter förra breven så är
  det nog bättre att bestrida detta. De kan dra åt. Finns möjlighet till rättsprocessen oavsett, det är
  upp till de att bevisa!!

 189. Piratpartiet skriver på sin Facebook idag.

  ”I Spanien har upphovsrättstrollen förlorat sitt första rättsfall. Domaren fastslår två saker:
  1. En IP-adress är inte tillräcklig bevisning, eftersom den bara pekar ut vem som står för internetuppkopplingen och inte vem som använt den aktuella datorn för intrånget.
  2. Att dela med sig av filer genom BitTorrent är inte nödvändigtvis medvetet, vilket medför att åklagaren måste visa att den åtalade haft för avsikt att specifikt dela med sig av den aktuella filen.

  I ett eventuellt framtida rättsfall med t.ex. Njord Law Firm i Sverige hoppas vi på liknande rättsförfarande.”

  https://torrentfreak.com/dallas-buyers-club-loses-piracy-lawsuit-ip-address-is-not-enough-171110/

 190. “Bedömningen av denna aktiva handlingen som tillåter upphovsrättsligt intrång via ditt nätverk kan komma att bedömas av patent- och marknadsdomstolen, som kan leda till att du hålls ansvarig för upphovsrättslig kränkning genom att aktivt ha gett tillgång till din internetanslutning.”

  Ehm.. Hur och varför skulle jag hållas ansvarig ifall någon genom mitt nätverk skulle fildela ? Detta känns ju rätt dumt.

  Var i ett svar jag fick när jag nekade och bestrider deras kravbrev.

  1. Och var det dumt man svarade och bestred ? Hört och sett så många olika svar så man vet inte direkt vad man skulle gå på ens.

 191. Fick svar från de nu de anklagar mig att jag har laddat upp filden mef denna ip adress och tiden. Ip adressen stämmer inte äns, vad kan man göra nu
  Hela svaren:

  Tack för ditt e-mail. Vi noterar informationen att du inte önskar att ingå förlikning i förevarande ärende.

  Som vi nämnde i vårt tidigare e-mail har din internetleverantör (Telia) ålagts av patent- och marknadsdomstolen att utlämna informationen om din IP-adress. Tillsammans med uppgifterna från rättighetsinnehavarna vet vi därför att filmen har blivit upp- eller nerladdad vid den angivna tidpunkten från ditt nätverk.
   
  Vi är tacksamma för ditt samarbete. Informationen du har tillhandahållit oss förs vidare till rättighetsinnehavaren för en ytterligare utredning av ditt ärende. Vi avvaktar nu på svar från rättighetsinnehavaren

 192. Datainspektionen granskar nu Kravbreven rapporterar Sveriges Radio idag på morgonen. ”Kan vara frågan om otillåtna inkassokrav”

  ”Njord Law Firms jurist Jeppe Brogaard Clausen svarar att det inte rör sig om någon inkassoverksamhet. Han uppger också att firman planerar att fortsätta att skicka ut brev i Sverige i åtminstone två års tid.”

  Jag fortsätter på samma bana, ingen dialog alls.

 193. Fick några riktigt bra svar från Polis efter min anmälan mot Njord law .
  1 . Enligt svenskt lag måste man bli dömd först innan man betalar någoting . Vi är alla bara riktig kränkta tack vare hot brevet . Men vi är ej dömda .
  2 . Normalt sätt om man blir dömd / åtalad för brott så pratar man först om förlikning. När bevis till dom är klargjord för att avsluta före rättegång .
  3. Polis anmäl denna händelse och ha en bra kontakt med polisen om mera hotbrev mm dyker upp .
  Lars ..

 194. Idag fick jag hem 2 stycken brev (samma datum m.m) från Telia om information angående utlämande av min IP adress och personuppgifter. Varför just två brev? kanske kan man spekulera i att det är en dubbel miss av Telia eller så kommer nog ett brev snart igen från Njord har idag bara fått ett brev angående filmen Cell.

  1. Samma här (ett brev) från Telia angående utlämnande av mitt IP, adress och personuppgifter, men inte någonting från Njord Law Firm. Behöver jag oroa mig?

 195. Kollade upp tiden på brevet ang när jag tydligen laddat ner cell och jämförde med mina arbetstider, vilket visade sig vara mitt under mitt arbetspass!! Vilken jävla skit! Har även en jobbarkompis som fick samma brev i sommras från njord law men han slängde det direkt och har inte hört något mer än… ang listorna från telia så ringde jag och frågade om dom lämnat ut något och jag borde få hem brev från det men fick bara svar om att ip:adressen ändras konstant så dom sparar bara i några veckor och något utskick kunde jag inte få…. ringde bahnhoff direkt efter och ska nu byta till dom istället

 196. Piratpartiet skriver idag om ett domslut i Tyskland, på sin Facebook sida.

  ”I Tyskland har det tydliggjorts att du som står för internetuppkopplingen hemma inte har någon skyldighet att övervaka vad som görs med den av andra personer. Därmed måste upphovsrättstroll i domstol kunna visa vem som gjort det påstådda intrånget, istället för att lägga anvaret på den som står för uppkopplingen.

  Domslutet bygger på EU:s skydd för familjers privatliv, vilket gör att en liknande domi Sverige i framtiden inte är omöjlig.”

 197. Nu fick jag brev från Telia om att min IP har blivit delad den 28 Dec 2016. Fick brev från Njord för en månad sen. Försöker Telia kompensera att dem inte sa något förra året?

 198. Fick ett brev idag. Jag vet inte ens hur man laddar ned. Filmen skulle heta I.T. IP adressen stämde bara till hälften. Ska kontakta Bredbandsbolaget. Tänker inte betala eller svara dem. Vill inte att de ska ha min mailadress eller telnr. Det är lurendrejeri!

 199. Idag fick jag “Påminnelse om förlikningserbjudande” från Njord, och nu verkar dom bytt till en betydligt aggresivare ton.
  Dom skriver att man ska göra rätt för sig och man inte ska göra om det(som om dom anser att man är skylldig) och att dom inte kommer avsluta “ärendet” förän man betalat 4500Kr. och har man inte betalat inom 14 dagar kommer dom driva ärendet vidare…

 200. Fick i dag ytterligare ett påminnelse brev från Njordlaw.
  Det var samma visa och hot om domstol som förra brevet och avgift på 4500kr på den berömda filmen cell . Men en tidsfrist på 14 dagar . Men funderar nu på att bestrida brevet ? Någon som har några bra tips och idéer ?

 201. Till er som fått påminnelsebrev, 15/12. Jag skulle vilja ställa en fråga eller två.
  Hur hanterade ni det första brevet?
  Svarade ni på det, i så fall hur?
  Eller struntade ni i att svara på det överhuvudtaget?
  Och om ni har möjlighet, scanna/fota och lägg upp.

  Tack på förhand.

  1. Jag har ignorerat dem helt enkelt. Såvida de inte skickar något brev med någon form av spårbarhet så kommer jag att fortsätta göra så.

 202. Summerar följande angående Njordlaw . Det finns enligt Aftonbladets info inga kända dommar vare sig i Finland eller Norge. Då Njord var aktiva där för cirka 2 år sedan . Det hela handlar om skrämmsel taktik till att betala . Blir spännande och se vad som händer när den nya personuppgiftslagen GDPR träder i kraft nästa år då den även omfattar ip-adresser.
  Har ochså tyvärr fått påminnelse brevet från Njord law . Men funderar på att bestrida detta . Men tror inte det spelar så stor roll att bestrida då dom aldrig erkänner att dom gjort fel . Men då har man i alla fall gjort juridiskt rätt i från sig . Men hur går det för alla som bestred det första brevet ? Orolig svensk .

 203. jag har bara struntat i det inget svar från mig hur ska dom veta att brevet kommit fram om dom inte skickar
  det som rekomenderat brev
  jag polis anm detta vid första brevet jag fick tog en vecka så fick jag svar från polisen att ärendet var ner lackt brist på bevis

 204. Jag kör Bahnhof OpenVPN. ca:40kr i månaden. Enkel och mycket stabil anslutning, jag valde Bahnhof för att jag tycker dem gör en mycket bra sak för internets framtid, dem vill inte bara tjäna pengar utan ochså kämpa mer politiskt mot ett friare internet. Så jag rekommenderar dem starkt. Jag är bunden i fastigheten jag bor i till att vara Telia kund men kör bahnhofs VPN tjänst.

  Vilka kör ni? :)

 205. 2 nya brev har kommit från Njord, nu bolaget Millenium Films, filmerna Criminal och Mechanic: Resurrection. Krav på 4500;- vardera.

  1. Det är bara beklagligt att det dyker upp fler brev. Vi på Tekniksmart hoppas innerligt att du slipper vidare konsekvenser av breven i framtiden.

   Med vänliga hälsningar
   Mikael

 206. Fick från ett annat företag idag eller ja att Telia fått lämna ut till en advokatfirma eftersom någon på min ip laddat ner fil etc och sen ungefär samma som i den här artikeln. Hur har folk gjort sen artikeln skrevs? Det här rör sig om ett annat företagsnamn

  1. Hej Benny,

   Det verkar vara lite olika om mottagarna har kontaktat den som skickat kravbreven eller inte. Det finns inga uppgifter om att någon tvingats till domstol eller på annat vis påverkats av utskicken – än.

   Vill du dela med dig av företagsnamnet på den som skickat ut brevet du mottagit?

   Med vänliga hälsningar
   Mikael

 207. Hur har det gått för er som fick “kravbrev” i november?
  På tre månader bör de ju hunnit skicka några påminnelser?

  1. Hej Ruben,

   Vi på Tekniksmart har inte sett eller hört något alls faktiskt om vidare åtgärder kring kravbreven. Advokatfirmorna har lovat att de tänker gå till domstol, så det är troligtvis bara en tidsfråga innan vi får de första uppgifterna om detta.

   Med vänliga hälsningar
   Mikael

 208. Hur har det gått för alla? Någon som betalat eller struntat i allt? Fick hem ett brev igår och datumet som står när en fil ska ha blivit nedladdad/streamad är nästan för ett år sen. Är det ens lönt att tjafsa om nåt som är för så pass längesen? Har heller inte fått nåt brev från den internetleverantör jag hade då om att dom lämnat ut några uppgifter

 209. Idag kom ett nytt brev från Njord ..
  Det är andra gången dom påstår att filmen the cell skulle har laddas ner från min IP adress
  Första gången skulle har varit 12/6 2016 och så den 4/5 2017 .. så jag skulle tydligen har laddat ner samma film två gånger .. det ju bara trams och det faller ju på sin orimlighet .. det är bara skrämselpropaganda allt ihop så för guds skull betala inte dessa Nigeriabrev

 210. Har inte hör ett ord till. Märvärt är att Telia misslyckades att meddela mig inom 3 månader från Njord brevet om att de delat ut min information till Njord.

  Med tanke på mängden brev, utskickare och filmer lär det:

  1. Fortsätta rulla ut breb
  2. Dröja ett tag innan utskickarna har ett vettigt case att statuera exempel av – om det end kommer att hända vill säga.

  Så “Hur har det gått för alla? ” bestred det då det begav sig, har inte sett/hört mer sen dess. Sitter lugnt i båten. I ärtlighetens namn så är en som utpekad ganska maktlös i vidare aktion. Men jag är å andra sidan inte särskilt orolig heller.

 211. Hej!
  Jag har precis fått ett sådant brev som ni pratar om ang filmen: London has fallen.
  Hur har ni alla gjort? Struntat i breven bara?
  Har de hänt något mer för er som inte betalat eller mailat till Njord Law Firm?
  Har inte en aning om jag tagit ned denna filmen eller inte då de ska ha skett för ca 2 år sedan isåfall.
  Jättetacksam för svar!

 212. Den ökade trafiken hit är troligtvis pga alla brev som Ramberg skickar ut just nu. Gissningsvis kan alla behandla dem likadant som Njord – dvs följa de råd tidigare nämnt utefter en eget bevåg.

  Tacksam om tekniksmart även ser över Ramberg/täcker dem i denna artikel.

  1. Hej,

   Vi ska undersöka omfattningen av utskicken från Ramberg och uppdatera artikeln kring detta.

   Med vänliga hälsningar
   Mikael

 213. Hej.

  Fick igår hem ett av dessa brev från Njord om en påstådd nerladdning av “London has Fallen”.
  Detta skulle enligt brev ha skett 2016-07-24. Alltså för snart 2 år sedan.
  Skulle vara intressant att läsa om det finns någon ny information till denna tråd. Både om breven generellt och om ni som tidigt bestred breven eller inte svarade alls hårt något mer?

  Mvh
  Björn

 214. Fick ett brev från njord i fredags och skrev mail till dom idag där jag bestred. 10/10-2016 och filmen skulle varit mechanic ressurection. Sade att jag inte var hemma då för var på älgjakt på annan ort. Skrev även att frugan bara kan youtube på datorn. Så får se, har någon hört eller fått något annat från dom? 2 år gammalt fall känns ganska sjukt.
  Mvh

 215. Jag fick brev från NJORD Law Firm idag. Enligt dom har jag laddat ner en film genom min IP-adress, i slutet av 2017. Det står inte vilken film det är, alltså vad filmen heter. Har blivit erbjuden att ingå en förlikning, så dom vill ha 7000 kronor.
  Obehagligt.

  1. Hej Torbjörn,

   Det låter konstigt att de inte nämner vilken film det är. Normalt skriver de alltid ut titeln i sina brev. Vår rekommendation är att du inte betalar!

   Med vänliga hälsningar
   Mikael

 216. Idag kom brevet även hem till oss. Utskrivet 18 maj. Tänker inte betala och inte bestrida. Väntar och ser. Tack för bra länkar och vidare läsning!

 217. Fick brev idag, daterat 18 juli. De anser att jag olovligen laddat ner en film 1/1 i år som ett amerikanskt filmbolag äger rättigheterna till men de nämner inte namnet på filmen. De anser att jag är skyldig bolaget 7000 kr för detta.

 218. Hej.

  Lyfter tråden igen för att se om det är någon som fått någon påminnelse från NJord, eller på annat sätt hört något ytterligare ifrån dom? Efter att ha ignorerat det första och inledande brevet?

  Läste även idag att en amerikansk appelationsdomstol slagit fast att en IP-adress INTE räcker som bevis för vem som faktiskt laddad ner något. Betyder ju visserligen inget för svenska domstolar, men ändå intressant.

  Mvh
  Björn

 219. Fick idag två påminnelser från Njord, att dom orkar. Detta är tredje brevet om den ena filmen och andra om den andra. Några andra som fått i dagarna?

  Jag aldrig svarat och kommer aldrig att göra det förrän de kommer med en lagenligt krav.
  Då åker det direkt till min advokat. Jag kan nämligen bevisa att jag ej varit hemma vid ett av tillfällena och att ingen annan heller varit det. Ingen kunnat använda internet vid det tillfället då det varit avstängt.

  De har noll koll!

  Någon som vet om de drivit det något längre?

 220. Hej. Vi fick hem ett brev idag, där de vill se en betalning på 4.500kr. Är rekomendationerna fortfarande att inte besvara brevet?

  1. Hej Peter,
   Rekommendationerna är fortfarande att inte svara avsändaren och inte betala några pengar.
   Med vänliga hälsningar

 221. Fick hem tredje brevet från skojarna idag, gäller ”cell” som jag ska ha sett 2016.

  Åkte direkt i soptunnan som de andra. Riktigt fulspel. Alla borde ignorera detta. De kommer aldrig dra någon till domstol, förutom möjligen dem som försäger sig i eventuellt svar..

 222. Jag fick ett 3:e brev idag. Det är 9 månader sedan det andra. Ni som fått ett 3:e brev; såg det annorlunda ut i jämförelse med de två tidigare?

 223. Jag fick en påminnelse häromdagen, gäller filmen Mechanic: Resurrection som jag påstås ha laddat ner. Första förlikningserbjudandet kom 22 dec 2017 (kul julklapp) och påminnelse kom som sagt nu ca 9 månader senare. Svarade aldrig på första brevet och tänker inte heller svara på detta. 4500 kr vill de ha, fula maffiafasoner är vad detta är. Bestrider först när jag får ett riktigt inkassokrav.

 224. Fick första brevet i sep som jag bestred i sin helhet via epost. Fick standardsvaret tillbaka några dagar senare, inkl domen där Telia skulle lämna ut information om IP-adresserna.
  Det hela känns mkt olustigt, funderar på att polisanmäla. Någon som har gjort det?

 225. Hej Nicklas,

  Majoriteten har inte gjort någonting. En polisanmälan mot vad specifikt? Att de skickar ut ett önskemål om en betalning mot ett tämeligen tomt hot om en rättegång på något som någon i hushållet gjort. Gjorde detsamma, bestred ett brev – två gånger faktiskt. Fick även brev från en annan aktör vilket jag helt sonika valde att strunta i.

  I deras vinstberäkning räcker det om tämeligen få personer betalar – alla andra, som ger dem respons etc häller nog bara vatten i sin kvarn

  1. Tack för svar, polisanmälan är nog inte aktuellt i det här läget.

   Är det någon som fått information från sin internetleverantör om att de lämnat ut dina uppgifter till Njord?
   Läste någonstans att de är skyldiga att meddela kunden detta inom 3 månader.
   Jag har iaf inte fått något från Telia ang detta.

 226. Tydligen laddat ner porrfilm, Double Anal Harlots om någon är nyfiken. Brevet är daterat den 15 November 2018 i Köpenhamn, kom frm den 22 November 2018 till Jönköping. Priset de nu begär är 7000kr, är väl för få som betalar så de har höjt kostnaden.

  Tänker lägga det i pappersåtervinningen.

 227. Så efter läst många kommentarer osv här o där. Ska man bestrida det via mail eller inte? Blir ganska så orolig när man får sånt här brev. Har presonligen inte laddat ner något men kan ha haft vänner hemma som har gjort det, det vet jag inte.

  1. Hej Jonathan,

   Det har varit ganska tyst om hela grejen med hotbreven på senare tid, och några nya råd finns inte. Därför står det idag kvar att man inte bör kontakta avsändaren. Det är en otäck situation att hamna i så klart. Idag finns inga uppgifter om att någon skulle ha hamna i domstol, ännu mindre dömts för något, för dessa hotbrev.

   Med vänliga hälsningar
   Mikael

 228. Fick ett trevligt litet brev idag från Ramberg Advokatbyrå med hot om både kronofogde och polis om jag inte betalar 5.000:- inom 20 dgr. Har tydligen laddat ner och delat en film 2 ggr i maj 2016!! Har inte kunskap till detta och ingen aning om vad det är för film, den namnges.
  Och IP-adressen som anges är inte min, varken den privata eller den offentliga.
  Har efter samråd med polis bestridit det hela. Väntar med spänning på svar.

  1. Med största sannolikhet lär de svara att de har data som styrker deras önskemål om betalning och så lär de berätta för dig hur dåligt det är att fildela samt att deras första hot kvarstår

   Mikaels svar ovan sammanfattar det senaste året ganska bra – de flesta(i denna tråd och på Flashback) har i dagsläget nog valt att ignorera breven helt och hållet.

   Mvh Per

 229. Tjena, jag fick hem ett brev idag från njord om att jag laddat ner filmen Wind river, ska man betala, svara tillbaka till dom eller ska man inte göra nånting? inte fått ett brev från telia eller nått om att dom lämnat ut min information… Är tacksam för svar =)

 230. Hej!

  Jag fick idag ett brev ifrån NJOD, de vill att jag ska betala 4500kr för en film som jag inte ens har hört talas om.

  Vet inte vad jag ska göra eller vart jag ska vända mig, är livrädd för att detta ska bli en rättsprocess eller hamna hos kronofogden. Dock är det inget krav på att jag ska betala utan mer en uppmaning om att göra rätt för mig.

  Jag har som sagt inte hört talas om filmen eller sett den.

 231. Skickade mail till dom där jag bestrider ärendet och nedanstående är vad jag fick i svar, men detta tänker jag inte svara på.

  “Hej,

  Vi tackar för informationen avseende ditt ärende.

  För hanteringen av ditt ärende är det väsentligt att vi mottar ditt fullständiga ärendenummer. Ditt ärendenummer finner du högst upp i högra hörnet i brevet du mottagit av oss. I det fall du inte angett numret i ditt första e-mail, ber vi dig vänligen e-maila oss på nytt med ditt fullständiga ärendenummer.

  För skyndsam handläggning av ditt ärende ber vi dig att svara på följande frågor:
  1. Hade du en lösenordskyddad internetanslutning vid den i brevet angivna tidpunkten för upphovsrättsintrånget?
  a) Om du mot förmodan inte hade det, har du bevis för det?
  b) När och varför tog du bort lösenordet?
  c) Vilken router använder du?
  d) Vilken elektronisk utrustning (så som PC, iPad, iPhone, smartphone osv) används i ert hushåll?
  2. Vem består hushållet av?
  3. Vem hade tillgång till ditt internet vid den i brevet angivna tidpunkten för upp- och nedladdningen av filmen?
  4. Var du eller andra i hushållet hemma på den angivna adressen vid tidpunkten för upp- och nedladdningen av filmen?
  För mer information om fildelning besök vår hemsida https://www.njordlaw.com/fildelning-och-nedladdning-av-film/.

  Det är för närvarande många som skriver och ringer till oss. Vi strävar efter att svara så snabbt som möjligt och hoppas på din förståelse.

  Vi är tacksamma för ditt samarbete och ser fram emot att uppnå förlikning i ärendet.

  Vänligen från Köpenhamn,

  Med venlig hilsen / Best regards

  Jeppe Brogaard Clausen
  Advokat (H) / Partner

  Direct: +46 844 68 04 63
  Mail: [email protected]

 232. Jag har också fått ett förlikningserbjudande för någon film som ska ha streamats. Datum och klockslag angivet samt något om ett torrent-nätverk är angivet. Det är obehagligt men det känns som att det är lika omöjligt för dem som för mig att veta vem som har använt vårat trådlösa.

  Är det någon som blivot kontaktad igen när de ignorerat brevet?

 233. Hej Nettan,

  Vänligen läs artikeln, den är direkt tagen från människors upplevelser och erfarenheter kring samma sak. Majoriteten verkar inte ha svarat och i den mån människor har svarat får de oftast ett mall-liknande svar som reperterar deras första brev.

  Så: Svara inte, sitt lugnt i båten.

  1. jag har fått också ett brev förra veckan från Ramberg advokat firma dem vill h 4500 kr för (film power season 5episode7) som jag aldrig laddat eller fildelat filmen.jag kan knappt kan öppna datorn.

 234. jag vill tilläga att Idag jag fått Email från Ramberg advkat byrå, jag vill veta vad tycker ni om detta brevet ,eller vad kan ni rekomendera mig att göra.

  Hej!
  Tack för att du kontaktar oss.

  Till fildelningsprograms egenskaper hör att programvaran delar filen vidare till andra användare parallellt med nedladdning av filen. Fildelningen (uppladdning) sker alltså per automatik när man laddar ner.

  Din internetleverantör har gett oss informationen att IP-adressen som framgår av vårt brev hör till ditt abonnemang. Konsumentabonnemang har ibland s.k. dynamiska IP-adresser, vilket innebär att IP-adresserna byts med jämna mellanrum. Det är alltså inte säkert att du har samma IP-adress idag som vid den tidpunkt spårning visar att fildelning skett. Efter föreläggande från domstol har din internetoperatör informerat oss om att IP-adressen ifråga tillhör dig. Har du ytterligare frågor om detta rekommenderar vi dig att kontakta din internetoperatör. Aktuellt målnummer från domstolen framgår av vårt brev.

  Det är vår uppfattning att det i första hand är du som ansvarig för abonnemanget som ansvarar för aktiviteter som utförs via det. Vi anser även att man kan hållas ansvarig för kränkning av upphovsrätt – olaglig fildelning av film – om man ger andra tillgång till sin internetanslutning genom att lämna ut lösenordet och olovlig fildelning sker via internetanslutningen ifråga.

  Vi hänvisar till vårt tidigare förlikningserbjudande och emotser betalning i enlighet med detta för att reglera saken mellan dig och Rättighetshavaren.

  På uppdrag av Rättighetsinnehavaren

  Med vänlig hälsning

  Ramberg Advokater KB

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Close