Hotbreven från Njord Lawfirm, Ramberg & CONTRA PIRACY till svenska fildelare – så här ser breven ut

Pirate Bay skull

Njord Lawfirm, Ramberg och CONTRA PIRACY har börjat skicka ut hotbrev med krav på betalning till påstådda fildelare i Sverige. Det kan vi bekräfta efter att ha tagit del av fotografier på utskickade brev samt ha läst konversationer mellan representanter på Njord Lawfirm och drabbade personer.

Uppdatering 2022-05-17: Vi har noterat en ökning i antal sökningar och besök relaterade till den här nyheten. Det indikerar att fler hotbrev potentiellt har skickats till svenska internetanvändare.


Datainspektionen avslutar sin granskning av Njord Lawfirm.
Och deras bedömning ”friar” advokatbyrån.
Läs mer här.

Om kravbreven från Njord Lawform och Ramberg i korta drag:

 • Betala inte, bestrid skriftligt via e-post!
 • Breven är ett massutskick till mängder av personer
 • Njord Lawfirm och Ramberg måste bevisa att just du har laddat ner filmen/filmerna
 • Det finns inga bekräftade fall där någon hamnat i domstol eller inkasso
 • Datainspektionen kommer att granska utskicken.
 • Njord Lawfirm tänker fortsätta skicka kravbrev i två år!

Läs mer: Så väljer du rätt VPN för att skydda dig mot Njord Law & Ramberg


Vad är det för kravbrev jag har fått och varför?

Kravbrevet är ett försök att skrämma dig till att betala pengar för filmer du påstås ha laddat ner olagligt.

För att du ska känna dig tvingad hotar man med domstol och menar att kostnaden kan bli mycket högre om de drar igång en civilrättslig process mot dig.

Anledningen till att just du har fått kravbrevet är för att en advokatfirma eller annat bolag har letat fram tusentals ip-adresser som påstås ha använts för att ladda ner piratkopierad film. Dessa ip-adresser har sedan använts för att via domstol tvinga internetoperatörer att lämna ut personuppgift om de som använt adresserna vid nedladdningstillfället.

Berörda internetoperatörer är bland annat Telia, Tele2 och Bredbandsbolaget. Den instans som tvingar operatörerna att dela med sig av personuppgifterna är Patent- och marknadsdomstolen.

Enligt Njord Lawfirm har en ip-adress som enligt din internetoperatör kunnat kopplas till dig, använts för att ladda ner piratkopierad film. Det betyder inte att du personligen har laddat ner filmer, men du anses vara ansvarig som abonnent på internetanslutningen.

Vilka är Njord Lawfirm?

Njord Lawfirm är en advokatfirma med huvudsäte i Danmark, men med verksamhet i alla våra nordiska länder samt baltländerna. Advokatfirman har ett brett utbud av tjänster inom juridik och lagar, men har på senare tid gjort sig ett namn genom att skicka kravbrev till påstådda fildelare.

Jeppe Brogaard Clausen är advokat på Njord Lawfirm och den som skriver under alla breven som skickas ut. Han är också frontfiguren som uttalar sig i media. Jeppe Brogaard Clausen arbetar bland annat med immaterialrätt och har skrivit flera publikationer kring bland annat copyright-ämnen.

Måste jag svara på kravbreven eller betala?

Alla mottagare av kravbreven från Njord Lawfirm och Ramberg uppmanas betala tusentals kronor som förlikning.

Om du betalar anser advokatfirman att just det enskilda ärendet är avslutat och de kommer inte att gå vidare med en rättsprocess. Advokatfirman vill också att du som mottagare av brevet hör av sig till dem via e-post inom ett antal dagar från mottagandet för att undvika ytterligare utredningar i ärendet.

Det finns inget krav på att du betalar och du måste inte svara på kravbrevet.

Vad du har fått är ett erbjudande om att kunna betala dig från framtida rättsliga processer mot dig för varje enskilt ärende som upprättas.

njord lawfirm cell hotbrev
Kravbrev från Njord Lawfirm om Cell – med ökad summa från förra utskicket.

Njord Lawfirm och Ramberg vill ha betalning för att avsluta ärendet, men det är inte fastställt att de tänker dra alla icke-betalande till Patent- och marknadsdomstolen. Det finns däremot en risk att de går via inkassobolag för att driva in pengarna. Det säger Konsumentverket som vi har varit i kontakt med.

Har någon hamnat hos inkasso eller i domstol?

Nej.

I skrivande stund känner vi inte till att någon ska ha gått vidare till varken inkasso eller domstol. De drivande advokatfirmorna har länge påstått att de tänker göra det, men hittills har deras hot varit tomma påståenden och ren skrämseltaktik.

Har Njord Lawfirm skickat kravbrev i våra grannländer?

Njord Lawfirm har skickat liknande kravbrev till danska, norska och finska mottagare, och enligt dem själva med bra resultat. Enligt norska Forbrukerrådet ska man varken svara på kravbreven eller betala in några pengar.

De kallar breven för grundlösa eller orättmätiga och att kravbreven inte kan skickas vidare till inkasso för indrivning.


Tips: Testa OVPN och skydda dig mot antipiratjägarna


Svenska motsvarigheten till Forbrukerrådet är Konsumentverket, och därifrån finns i skrivande stund inte några råd kring kravbreven.

Inte mer än att bekräfta att det inte föreligger något betalningskrav. Cecilia Norlander, jurist på Konsumentverket, säger till SVT att man alltid har rätt att få saken prövad i svensk domstol.

Vilket svar kan jag vänta mig vid en bestridan?

Om man skulle svara på frågorna i ett e-postmeddelande till Njord Lawfirm kan svaret man får tillbaka se ut som så här:

Vi bekräftar härmed att vi mottagit ditt e-mail och tackar för informationen gällande det här ärendet. Vidare noterar vi informationen om att du inte har upp- eller nerladdat den nämnda filmen.

Vi vill uppmärksamma om att det är lika viktigt för IT-säkerheten att det finns ett lösenord för nätverket som att inneha kunskap om vem som använder nätverket. Detta är för att nätverket ej ska användas för verksamhet som står i strid med upphovsrätten. Eftersom en router kommer med aktiverad kryptering, betyder det att du aktivt måste ta bort lösenordet från routern för att få tillgång till internetanslutningen. Man kan även ge andra tillgång till uppkopplingen genom att lämna ut lösenordet. Mot bakgrund av rättspraxis är vår uppfattning att man kan hållas ansvarig för kränkning av upphovsrätt – såsom olaglig upp- eller nedladdning av film – om man ger andra tillgång till sin internetanslutning genom att lämna ut eller ta bort lösenordet från routern.

Rättighetsinnehavaren har rätt att spåra och samla in data för intrång som sker genom övervakning av IP-adresser. Programmet som används av rättighetsinnehavaren för att spåra IP-adresser kan med säkerhet påvisa om det föreligger intrång. Vi kan därför veta att filmen har blivit upp- eller nerladdad vid den angivna tidpunkten från ditt nätverk. Din internetleverantör har vid domstol ålagts att utlämna IP-adressen som med säkerhet användes vid den angivna tidpunkten.

I ett avgörande från Högsta domstolen (NJA 2014:859) konstateras det tydligt att upp- och nedladdning av film utgör ett immaterialrättsligt intrång. Mot bakgrund av domstolens beslut översänder vår klient härmed förslag om att nå förlikning i ärendet genom inbetalning av ett belopp på 2950 SEK.  Detta är enligt vår erfarenhet en betydligt lägre summa än om ärendet skulle gå vidare till domstol.

Vi är tacksamma för ditt samarbete och för informationen du har tillhandahållit oss vidare till rättighetsinnehavaren. För det fall du inte önskar att ingå förlikning med rättighetsinnehavaren, kan denne överväga att ta ärendet vidare till domstol.

De fysiska kravbreven skickas med vanlig postgång utan spårbarhet.

Om ett brev skulle försvinna (vilket inte är omöjligt) är risken att det första brev som faktiskt dyker upp hos mottagaren är en eskalering av ärendet till domstol, även om det är högst osannolikt idag.

Har du mottagit ett brev från Njord Lawfirm? Har du svarat dem eller betalat? Eller kanske väljer du att gå efter rådet från Forbrukerrådet och inte svara dem på något vis?

Kommentera gärna och berätta i kommentarsfältet eller skicka ett meddelande till [email protected].

Granskar svenska myndigheter utskicken från Njord Lawfirm och Ramberg?

Datainspektionen har inlett en granskning av brevutskicken från Njord Lawfirm.

Uppdatering 2019-01-24: Datainspektionen har granskat Njord Lawfirms utskick och bedömer att de inte kan klassas som inkassobrev. Det betyder att Njord Lawfirm och andra advokatbyråer kan fortsätta skicka hotbreven obehindrat till påstådda svenska piratnerladdare.

Det som ”friar” Njord Lawfirm är en specifik del av texten i breven som lyder ”överväga att driva ärendet vidare”. Den anses inte utgöra en tillräcklig påtryckning för att breven ska omfattas av inkassolagen.

Brevens utformning anses inte heller kunna betraktas som en inkassoåtgärd.

Först att rapportera om detta är Sveriges Radio som säger att Datainspektionen har fått in ett flertal frågor om breven. Vi vet att många här på Tekniksmart har sagt att de tänker kontakta Datainspektionen – ni har alla bidragit till att granskningen inletts.

Utskicken från Njord Lawfirm kommer dock inte att minska bara för att Datainspektionen börjat granska kravbreven. Snarare tvärtom enligt Jeppe Brogaard Clausen, advokat på Njord Law Firm.

Hur länge kommer Njord Lawfirm att skicka kravbrev?

Kampanjen med kravbreven kommer att fortsätta i minst två år.

Först efter det kommer man att se en effekt i Sverige menar Jeppe. På frågan om det handlar om regelrätta inkassobrev säger Jeppe till SverigesRadio att det inte handlar om något sådant. Detta enligt bedömningar gjorda av myndigheter i Danmark och Finland.

Vad Datainspektionen i Sverige säger om den saken återstår att se.

Man har inte rubricerat det här som ett inkassokrav men det är heller inte det som är avgörande. En inkassoåtgärd är om det förekommer någon form av påtryckning mot mottagaren att göra en betalning. Då är frågan om det förekommer en sådan påtryckning så att det är att betrakta som en inkassoåtgärd, säger Camilla Sparr, jurist på Datainspektionen till SverigesRadio.

Vad tycker du? Handlar det här om rena inkassobrev?

Finns det fler advokatfirmor som skickar kravbrev till piratnerladdare?

Det finns fler advokatfirmor som skickar kravbrev till privatpersoner som påstås ha laddat ner piratkopierad film och serier via internet.

Bland annat Innerstans Advokatfirma som snabbt fick stora rubriker när de lovade att gå till domstol om utsatta inte betalde vad firman ville ha i ersättning. I skrivande stund har de inte gått vidare med sina löften.

Andra bolag och intressenter som gått via domstol för att hämta ut personuppgifter från internetleverantörer är bland annat:

 • Video Art Holland B.V
 • M.I.C.M. MIRCOM International Content Management & Consulting LTD
 • Crystalis Entertainment UG
 • Scanbox Entertainment Distribution Rights APS
 • Contra Piracy

Tillsammans skickar de tusentals kravbrev. Och det ser inte ut som att de tänker sluta – om bara ett fåtal betalar har firmorna hittat en bekväm inkomstkälla som de med skrämseltaktik kan mjölka nästan obehindrat.

Internationella upphovsrättsligor plågar påstådda fildelare

Det är inte bara svenska advokatfirmor som aktivt skickar ut hotbrev till påstådda fildelare. Även internationella aktörer har sedan 2018 gjort intåg på svenska marknaden och kräver personuppgifter från internetoperatörer. Några av aktörerna är Contra Piracy, Mis.Label ApS och DigiRights Administration GmbH.

Enligt internetoperatören Bahnhof som bevakar hämtningen av personuppgifter och utskick av hotbrev till svenska internetanvändare så har minst 14 nya domstolsansökningar skickats in till domstolar bara under de första fyra månaderna 2019. Och det ser inte ut att finnas någon slut i sikte heller så länge domstolarna springer advokatfirmornas ärenden.

Om du laddar ner film från internet och vill skydda dig

Det finns flera utmärkta lagliga webbsajter för att titta på film via internet. Exempel på det är Netflix och Viaplay. Enklaste sättet att undvika kravbrev är att helt sluta ladda ner piratkopierad film.

Om du absolut vill fortsätta med det rekommenderar vi att du använder en så kallad VPN-tjänst. Den gör att din ip-adress inte blir synlig mot piratjägare som Njord Lawfirm och minskar riskerna för dig som nerladdare.

Dessutom kan rätt VPN-tjänst öppna utländskt utbud av filmer och serier med lagliga tjänster som Netflix. Exempelvis det amerikanska.

Det finns många stora och utmärkta VPN-tjänster att prova. De är dessutom enkla att komma igång med, kostar några tior i månaden och saknar oftast inte ner din internetanslutning.

Vi på Tekniksmart rekommenderar svenska VPN-tjänsten OVPN (om du inte vill använda vår affiliatelänk kan du besöka www.ovpn.com istället) som är ett av de bättre alternativen. Det finns givetvis många fler. Här är några fler alternativ:

Använder du en VPN-tjänst? Tipsa oss gärna om vilken och varför i kommentarsfältet.

Var kan jag läsa mer om Njord Lawfirm och kravbreven?

Mikael Anderberg är en veteran inom teknikvärlden med stor kännedom kring tillverkare, nya tekniker och produkter. Har mångårig erfarenhet från blogg- och it-världen vilken bidrar till utvecklingen av Tekniksmart tillsammans med andra entusiaster. Mikael har i grunden expertis inom fotografering och kamerautrustning, copywriter och content editing, och SEO. Läs mer om mig här.