Flytta bilder från Facebook till Google Foto

Facebook

Flytta bilder från Facebook till Google Foto

Facebook introducerar ett verktyg som gör att du kan överföra dina bilder och videoklipp från Facebook till Google. Det gör det enklare att säkerhetskopiera dina filer på ett snabbt och säkert sätt. Här förklarar vi vad det innebär i praktiken för dig.

Varför gör Facebook det enklare att kopiera filer till Google?

Målet med det nya verktyget är att göra det enklare att flytta viktig data och göra den mer portabel. Tanken är att ge användarna större kontroll och öka valbarheten på ett sätt som uppmuntrar till innovation.

Det är i princip vad Facebook skriver i inledningen till artikeln “Driving Innovation in Data Portability with a New Photo Transfer Tool” om nya verktyget.

Verktyget är framtaget som en del av projektet “Data Transfer Project” som även omfattar tunga namn som Apple, Google, Microsoft, Twitter och flera andra. Och stödet för dataöverföring till Google är bara en första, initial lösning som i framtiden utökad med fler aktörer.

När kan jag kopiera min data från Facebook till Google?

Facebook har initierat ett första testa av verktyget och i skrivande stund är det bara boende i Irland som har åtkomst. Det är oklart exakt när Facebook tänker bredda testet till fler användare, men klart är att verktyget släpps globalt i sin färdiga form under första halvan 2020.

För att hitta verktyget kan du antingen gå till inställningarna på Facebook eller direkt till den här adressen.

Verktyget kompletterar en redan fungerande lösning för att ladda ner all data som användarna har på Facebook idag. Ett verktyg som Facebook måste ha tillgängligt enligt rådande lagstiftning och som gör att du alltid kan exportera din personliga data när helst du vill det. En varning bara – det är sannolikt många gigabyte med data du skickat till Facebook genom åren.

Kan jag lita på att verktyget är säkert och tillförlitligt?

Det återstår givetvis att se hur väl det nya överföringsverktyget fungerar. Enligt Facebook har de arbetat för att ta fram en portabel funktion som användarna kan lita på och använda på ett effektivt sätt. Huruvida det stämmer i praktiken återstår att se.

Mikael Anderberg är en veteran inom teknikvärlden med stor kännedom kring tillverkare, nya tekniker och produkter. Har mångårig erfarenhet från blogg- och it-världen vilken bidrar till utvecklingen av Tekniksmart tillsammans med andra entusiaster. Mikael har i grunden expertis inom fotografering och kamerautrustning, copywriter och content editing, och SEO. Läs mer om mig här.