4k

En benämning som ofta används för att berätta upplösningen på en datorskärm, tv-apparat eller video.

Close