Två nyheter till iWork på iOS, iPadOS och macOS (juni 2021)

apple iworks logos

Apple har uppdaterat apparna i programsviten iWork. Det är mindre uppdateringar för iOS, iPadOS och macOS – men den innehåller två välkomna nyheter.


  • Två nyheter
  • Bättre funktionalitet i Schoolwork-appen
  • Stöd för länkning av objekt i dokument

Tre appar har uppdaterats helt nyligen. Det är Pages, Keynote och Numbers.

Lästips: Dark Mode till Microsoft Office på Android

Den första nyheten gäller endast Pages och Numbers. Och det är att du nu kan länka objekt i dina dokument.

Det betyder att objekt som linjer, bilder, teckningar, textrutor och andra former kan länka till webbadresser, mejladresser och telefonnummer.


Att länka objekt fungerar däremot inte på Keynote som är utan den här funktionen. Åtminstone för tillfället.

Keynote får däremot en annan nyhet som även gäller Pages och Numbers.

Och det är att Schoolwork-appen nu kan visa skolelevers framsteg, antalet ord i dokument och hur lång tid som spenderats i specifika dokument.

Det gör det lättare för lärare att hålla koll på skolarbetet och se vad eleverna gör med sina dokument.

Lästips: Ny version av iWork för Mac – här är allt om version 10.0