Med Windows 11 får du ett renare, mindre app-belamrat operativsystem än med Windows 10. Anledningen är att Microsoft har flyttat ut apparna, från att vara förinstallerade till att finnas i Microsoft Store – och Skype är en av dessa appar. ...

Microsoft meddelar att Teams äntligen får stöd för end-to-end-kryptering. Stödet kommer senare under 2021 och betyder att all kommunikation – från din dator till Teams och kollegor – är helt krypterad. Högre säkerhet – men bara för en del data ...

Microsoft Teams har uppdaterats med stöd för reducering av bakgrundsljud. Det betyder att ditt nästa röst- eller videomöte möte i Teams förhoppningsvis blir med förre störningar från omgivningen. Fyra inställningsnivåer från Auto till AV Funktionen rullar ut på alla marknader ...

Molntjänsten Box har annonserat ett nytt samarbete med Microsoft om integration i företagets tjänster – bland annat Microsoft teams och Outlook för mobilen. Tätare integration med flera Microsoft-baserade tjänster Många av nyheterna gäller främst företagsanvändare Ökad säkerhet med 2FA och ...

Microsoft lanserar Microsoft Team som en applikation för Linux. Det är den första Office-appen till operativsystemet och fler är att vänta i framtiden. Microsoft trycker på hårt för att göra ett intryck i Linux-världen och hittills har de lyckats väl. ...