När kommer GPT-5? OpenAI arbetar inte på nya GPT än

ChatGPT

När kommer OpenAI att släppa nästa generations AI-modell? Med GPT-4 släppt så väntar alla på att nästa stora version ska släppas, men när kommer egentligen GPT-5?

Enligt OpenAI:s VD Sam Altman så ska du inte vänta dig någon lansering inom den mest överskådliga framtiden. Bolaget har nämligen inte börjat arbeta på GPT-5 än.

Och det finns inga uttalade planer på att börja det arbetet i närtid.

Istället är planen att fortsätta utveckla GPT-4. Inte bara genom att göra AI:n smartare, OpenAI vill även göra sin tjänst och AI-modellen säkrare. Bland annat genom ett nytt buggprogram som belönar buggjägare med upp till 20 000 USD.

Ett annat sätt som gör GPT-4 smartare och mer kapabel är anslutningen till internet. Med hjälp av tillägg så kan integrationer av ChatGPT komma åt ny information som inte ingår i den initiala modellen från 2021 som AI:n bygger på.

Altman säger att vi närmar oss slutet på hur dagens artificiella intelligenser tränas. Istället för att använda gigantiska modeller så tror han att nya sätt är möjliga, dock utan att specificera dessa närmare.

3 minuter lång interaktion med Sam Altman om OpenAI och ChatGPT.

När GPT-3 släpptes i slutet på november 2022 så vaknade många för potentialen i generativ AI. När OpenAI tog steget till GPT-4 så fullkomligt exploderade intresset och ChatGPT fick på kort tid flera hundra miljoner användare.

Idag används AI vitt och brett inom många områden, bland annat för att skapa artiklar, copywriting, marknadsföring och inte minst översättning. ChatGPT och OpenAI har öppnat mångas ögon för vad AI kan göra – och för de många risker som finns.

Översättare, skribenter, marknadsfolk och copywriters världen över är just nu i ett allvarligt läge att bli ersatta. Givetvis inte helt eftersom det trots allt behövs någon som korrigerar vad AI:n gör, men när en artificiell intelligens kan översätta text med nära 100 procent tillförlitlighet, vilken nytta har vi av dyra översättningsbyråer?

Via The Verge

Mikael Anderberg är en veteran inom teknikvärlden med stor kännedom kring tillverkare, nya tekniker och produkter. Har mångårig erfarenhet från blogg- och it-världen vilken bidrar till utvecklingen av Tekniksmart tillsammans med andra entusiaster. Mikael har i grunden expertis inom fotografering och kamerautrustning, copywriter och content editing, och SEO. Läs mer om mig här.