Svensk domstol avslog Rättighetsalliansens begäran att få ut kunduppgifter från svenska VPN-bolaget OVPN. Utan något bevis på att OVPN faktiskt har de begärda uppgifterna så kan de inte heller lämnas ut. Det hela handlar om att Rättighetsalliansen med Sara Lindbäck ...

Mozilla har börjat visa reklam för VPN-tjänsten ProtonVPN i webbläsaren Firefox. Det rör sig om relativt liten spridning just nu för att testa om det är en gångbar väg framåt för att öka företagets intäkter. Ett sätt för Mozilla att ...