Svensk filmindustri på reträtt – OVPN vann i domstol

hacker-attack-cracker-cyberthreat-malware
Bildkälla: Pixabay / TheDigitalArtist

Svensk domstol avslog Rättighetsalliansens begäran att få ut kunduppgifter från svenska VPN-bolaget OVPN. Utan något bevis på att OVPN faktiskt har de begärda uppgifterna så kan de inte heller lämnas ut.


Det hela handlar om att Rättighetsalliansen med Sara Lindbäck som representant vill veta vem som står bako IP-adressen för The Pirate Bay vid en specifik tid och dag. Mer exakt klockan 08:51:34 den 2 juni 2020.

En uppgift som OVPN hela tiden stått fast vid att de inte har. Och utan bevis menar Stockholms tingsrätt att Rättighetsalliansen inte kan få igenom sitt krav på utlämnande.

Till tingsrätten uppger OVPN att användaruppgifter raderas i samma stund som en IP-adress inte längre används. Säkerhetskopior raderas också, vilket betyder att OVPN inte har informationen som Rättighetsalliansen vill ha.

Det betyder att OVPN får sina rättegångskostnader betalda av Rättighetsalliansen, en summa som uppgår till 108 000 kronor. Det är dock möjligt att överklaga domen till Patent- och marknadsöverdomstolen, vilket vi räknar med att Rättighetsalliansen tänker göra.


OVN har publicerat ett blogginlägg där företaget kommenterar domen.

Där skriver OVPN att domen är viktig av flera skäl.

Det första är att domstolen menar att varje part måste betala sina egna rättgångskostnader när en internetleverantör inte vill ge ut information om sina kunder. Eftersom OVPN får sina kostnader betalda av Rättighetsalliansen tolkas beslutet som att OVPN inte är en internetleverantör.

Det andra är att domen är ett viktigt prejudikat kring loggningskrav på svenska VPN-tjänster.

Du kan läsa det fullständiga domslutet här.