Itunes en fortsatt viktig inkomstkälla för Apple

apple-logo


Apple har släppt sin senaste kvartalsrapport och om man ska tro de nya siffrorna bara fortsätter iTunes att växa.

Hela 800 miljoner konton är anslutna till iTunes idag, en kraftig ökning från de 575 miljoner som rapporterades i juni förra året.

Bara under förra kvartalet spenderade användarna hela 5.2 miljarder dollar på tjänsten. En ökning med 24 procent från år till år och en allt viktigare inkomstkälla för Apple.

Även antalet nedladdningar av applikationer ökar, nu uppe i totalt 70 miljarder nedladdningar. Tidigare i januari var den siffran på 65 miljarder.


Apple är kanske en bra bit bakom Samsung sett till rena marknadsandelar för exempelvis smartphones, men inkomsterna är rejält mycket högre. Inkomsterna för kvartalet stannade på 45.6 miljarder dollar med en vinst på 10.2 miljarder dollar.