Copyswede fortsätter kräva privatkopieringsavgifter — konsumenterna straffas kollektivt

samsung headquaters logo

Patent- och marknadsöverdomstolen har nu slagit fast att Samsung måste betala privatkopieringsavgift för alla sålda bärbara datorer och surfplattor. Det betyder att Copyswede kan fortsätta sina attacker på svenska konsumenter och kräva avgift som påverkar även de som inte privatkopierar.

Copyswede har varit en drivande part i flera rättstvister som omfattar bland annat Telia och Samsung gällande privatkopieringsavgifter för datorprodukter med lagringsminne. Det rör bland annat datorer, surfplattor, usb-minnen och externa hårddiskar.

Anledningen är att privatkopieringsavgiften ska täcka de förluster som bland annat upphovsrättsinnehavare drabbas av när konsumenterna kopierar filmer och musik utan att betala för sig. Något som blivit allt mindre aktuellt i takt med att tjänster som Spotify och Netflix får starkare ställning på svenska marknaden.

Copyswede kan sko sig på konsumenternas bekostnad

Det ger Copyswede en stor möjlighet att sko sig på konsumenternas bekostnad trots att många inte alls kopierar filmer eller musik. Mattias Åkerlind, vd på Copyswede, säger att domen var väntad.

— De går på samme linje som tingsrätten och hänvisar dessutom till Telia-domen i Högsta domstolen. Man konstaterar att surfplattor och datorer är särskilt ägnade åt privatkopiering.

Klas Elm, vd för Elektronikbranschen, är inte heller han förvånad över domen. Till IDG säger han följande.

— Men generellt kan jag säga att domen visar på det akuta behovet av att se över svensk lagstiftning. Regeringen utlovade en översikt redan för tio år sedan. Förutom det måste regleringarna justeras så att de i alla fall står i samklang med EU-rätten.

Det kanske tråkigaste med domen från patent- och marknadsöverdomstolen är att den inte kan överklagas. Därmed tvingas Samsung att berätta för Copyswede hur många surfplattor och datorer de säljer — och betala en privatkopieringsavgift för lagringsminnet i varje enskild enhet.

privatkopiering undersokning mars 2016 elektronikbranschen copyswedeBildkälla: Elektronikbranschen

Trots att undersökningar visar att få faktiskt privatkopierar. Enligt en undersökning från Elektronikbranschen är det en av tjugo mobilanvändare som kopierat musik, ännu färre filmer. Tidigare i maj sade vd Mattias Åkerlind på Copyswede att de sett undersökningar som pekar åt andra riktningar, dock utan att specificera några.

Den senaste domen mot Samsung betyder att du får betala extra pengar till en privat aktör även om du inte kopierar några filmer eller musik. En form av kollektiv bestraffning som inte borde finnas idag. Ändå får Copyswede arbeta fritt med att dra in pengar.

Vad tycker du om privatkopieringsavgiften? Är det rätt av Copyswede att kräva ersättning på det här sättet? Kommentera och berätta vad du tycker!

Läs hela domen på documentcloud.org.

 

Mikael Anderberg är en veteran inom teknikvärlden med stor kännedom kring tillverkare, nya tekniker och produkter. Har mångårig erfarenhet från blogg- och it-världen vilken bidrar till utvecklingen av Tekniksmart tillsammans med andra entusiaster. Mikael har i grunden expertis inom fotografering och kamerautrustning, copywriter och content editing, och SEO. Läs mer om mig här.