Apple gör det svårare att reparera iPhones som är stulna

iPhone
Frederik Lipfert, Unsplash

Apple-auktoriserade verkstäder får inte längre reparera iPhones som är rapporterade stulna till GSMA Device Registry.

Sen tidigare har Apple redan vägrat att reparera mobiltelefoner som är låsta och har Hitta-funktionen aktiverad. Och nu tar det alltså steget längre.

Det här är GSMA Device Registry

GSMA Device Registry är ett globalt register som i samarbete med mobiltillverkare världen över samlar information över rapporterat stulna mobiltelefoner.

När en mobiltelefon är antingen stulen, borttapad eller på annat sätt onåbar av ägaren kan denne rapportera enhetens status till registret.

Mobiloperatörer och mobiltillverkare kan hjälpa till med att rapportera enheters status på begäran av enhetsägaren.

Förutom stöld så kan mobiltelefoner rapporteras som allmänt förlorade (borttappade), söndriga, felande och förskaffad genom bedrägeri.

Läs mer om registret och hur det fungerar på den officiella webbsajten här.

Bekräftas i ett internt memo på Apple

Uppgiften om att rapporterat stulna mobiltelefoner inte får repareras bekräftades nyligen i ett internt memo på Apple.

Där står att om en Apple-tekniker får ett meddelande i MobileGenius-verktyget (GSX-systemet) ett mobiltelefonen är rapporterad stulen eller förlorad så ska de neka alla former av reparationer.

Målet är att få ner antalet stulna mobiltelefoner som lämnas in till Apple.

Apple nekar redan reparationer i vissa lägen

För att Apple ska göra en reparation så kräver de att mobiltelefonen är upplåst och att inlämnaren kan avaktivera Hitta-funktionen.

Mikael Anderberg är en veteran inom teknikvärlden med stor kännedom kring tillverkare, nya tekniker och produkter. Har mångårig erfarenhet från blogg- och it-världen vilken bidrar till utvecklingen av Tekniksmart tillsammans med andra entusiaster. Mikael har i grunden expertis inom fotografering och kamerautrustning, copywriter och content editing, och SEO. Läs mer om mig här.