Artificiell intelligens gör intåg i spelvärlden

futuristic network pixabay

Artificiell intelligens (AI) är i grund och botten idén att skapa rätt förutsättningar för datorer att dra slutsatser motsvarande vad som annars vore förknippat med mänsklig kunskap och intelligens. Idén är att det ska resultera i ett datorbaserad beteende och beslutsfattande som helt enkelt uppfattas som intelligent.

Som gren inom datorvetenskapen har AI funnits i flera decennier, men har först på senare år kommit att tillämpas på bred front och blivit en del av vår gemensamma vardag. Vad som är oerhört spännande är att det blivit så vanligt att vi sällan lägger märke till att tekniken tillämpas.

Branschen har ett enorma förändringar genom tiderna. Men ofta delas det upp i tre övergripande perioder.

  • Från 1950-talet till slutet av 1960-talet inleddes mycket av den forskning som vi numera förknippar med AI. En stor del av arbetet var fokuserat på schack och militärstrategi. Det var ofta tal om superdatorer med unika schackförmågor som skulle göra mänskliga spelare helt och hållet överflödiga. En farhåga som än idag resonerar.
  • Under 1980-talet så skedde en smärre revolution gällande datorteknik. Plötsligt blev det möjligt att låta datorer bearbeta större mängder data. Man började prata om att kombinera mänsklig kunskap med datorkraft.
  • Kring 2000-talet skedde den stora revolutionen inom AI. För första gången hade datorkraft nått den nivå att integrerade system kunde bearbeta mer data än tidigare års enorma datorhallar. Framväxten av internet skapade även en kollektiv datakälla som kunde användas för att skapa erfarenheter för AI-programmen. Det nådde sådan nivå att många myndigheter började upprätta riktlinjer för framtida AI-implementeringar.

Intressant nog drog AI-verksamheterna stor nytta av spelbranschen, där man under ganska lång tid arbetat med idéer kring maskininlärning för att skapa mer utmanande spelupplevelser och även utvärdera förutsättningar för ändamålsenlig online betting. Många av de etablerade spelbolagen, likt Mr Green, har även tagit steg för att integrera denna sorts teknik för att i bättre utsträckning leva upp till spelares förväntningar.

AI och spel

Spel har definitivt varit en del av vår gemensamma moderna mänskliga kulturen så länge många av oss kan minnas. Allt eftersom tekniken gått framåt har spel däremot blivit avsevärt mycket mer avancerade när det gäller grafik, ljud och sociala aspekter. Införandet av artificiell intelligens i spel är enligt många nästa stora steg i utvecklingen av spel.

Vad som är spännande är att AI i spel går att tillämpa på oerhört många olika sätt. Allt ifrån att göra spelet mer komplext till att skapa en mer påtaglig helhetsupplevelse för spelarna. Det kan även göra spelandet avsevärt mycket svårare, genom att dra nytta av andras spelmönster och skapa en helt oförutsägbar spelmotor som inte alls påminner om något man upplevt tidigare.

Många ser även fram emot en mer integrerad upplevelse där artificiell intelligens används för att integrera aspekt ur verkligheten med spelets gång. En unik chans att en gång för alla ta bort gränsen mellan spel och verklighet, till exempel med en Playstation VR2. Men är det bara en positiv utveckling?

Inte bara solsken

Det tål att poängtera att AI är långt ifrån någon ny teknik. Det har funnits i decennier, men det är först nyligen som det tillämpats på bred front. Tidigare har det inte varit möjlig att i samma utsträckning skapa program och maskiner som lär sig av tidigare erfarenheter. Just detta utveckling har fått vissa att känna sig skeptiska.

Många anser att det mitt ibland alla fördelar med AI finns risker. Många känner oro för att inlärningen ska nå den nivå att datorerna riskerar att ersätta oss människor, snarare än att hjälpa och skapa bättre upplevelser för oss. Huruvida detta är en verklig risk eller inte tål att funderas på. Än så länge har vi definitivt inte sett några tecken på superdatorer som planerar att ta över världen. Men det är helt klart en lockande tanke som är värd att grubbla på.

Mikael Anderberg är en veteran inom teknikvärlden med stor kännedom kring tillverkare, nya tekniker och produkter. Har mångårig erfarenhet från blogg- och it-världen vilken bidrar till utvecklingen av Tekniksmart tillsammans med andra entusiaster. Mikael har i grunden expertis inom fotografering och kamerautrustning, copywriter och content editing, och SEO. Läs mer om mig här.