Microsoft fortsätter att släppa säkerhetsuppdateringar till Windows XP. Detta trots att ...

Det är nästan uteslutande användare av Windows 7 som drabbats av ...