Stora böter för klocktillverkaren Rolex – döms att betala 1 miljard

Rolex
Foto: thenathanaguirre, Unsplash

Rolex är en av de mest kända och omtalade klocktillverkarna i världen. Det är också den klockmakare som kanske tilldelats den högsta boten någonsin. Franska myndigheter kräver otroliga 91,6 miljoner euro för att bolaget hämmar konkurrensen.

Därför ska Rolex betala 1 miljard i böter

Okej, vad är egentligen hela grejen här? Varför har Rolex tilldelats en rekordbot av franska myndigheter?

Svaret är att den franska konkurrensmyndigheten tycker att Rolex hämmar konkurrensen på marknaden genom att kontrollera försäljningen av bolaget klockor. Mer specifikt tillåts inte onlineförsäljning av något slag.

Under en period på tio år har återförsäljare förbundits att inte sälja Rolex-klockor via internet eller postorder. Endast butiksförsäljning och marknadsföring i butik har varit tillåtet.

Återförsäljare av klockor som vill sälja Rolex-klockor måste acceptera ett strikt avtal som tydligt säger att onlineförsäljning inte är tillåtet.

Så säger avtalet som Rolex kräver av återförsäljarna

“We confirm that under no circumstances can our Authorised Retailers, who are the only parties authorised to sell our products, do so via the Internet or by mail order. Any sales via the Internet contravene the provisions of Article IV.3.b of the Selective Distribution Agreement signed by all our Authorised Retailers.”

Delen i avtalet som franska konkurrensmyndigheten hakar upp sig på är den du läser ovan.

Återförsäljaren måste bekräfta att de inte undernågra som helst omständigheter får sälja Rolex-klockor online eller via postorder. Om de gör det bryter försäljaren mot punkt IV.3.b i ”Selective Distribution Agreement”-avtalet som alla måste skrivar under.

Det här säger konkurrensmyndigheten om Rolex

Även om leverantörer är fria att organisera sina distributionsnätverk som de vill så är de inte tillåtna att begränsa konkurrensen.

En tillverkare kan inte begränsa sina återförsäljares kommersiella frihet. Att hindra återförsäljare från att sälja produkter via internet stör konkurrensen eftersom återförsäljarna normalt skulle ha gjort det.

Det avtal som återförsäljarna skriver på menar konkurrensmyndigheten är ett klart fall som det finns rättspraxis för. Och det gör att Rolex får leva med det enorm bötesbeloppet.

Beloppet är som ovan nämnt 91,6 miljoner euro. Omräknat blir det nära 1,02 miljarder kronor.

Via Autorité de la concurrence

Mikael Anderberg är en veteran inom teknikvärlden med stor kännedom kring tillverkare, nya tekniker och produkter. Har mångårig erfarenhet från blogg- och it-världen vilken bidrar till utvecklingen av Tekniksmart tillsammans med andra entusiaster. Mikael har i grunden expertis inom fotografering och kamerautrustning, copywriter och content editing, och SEO. Läs mer om mig här.