Integrerad teknologi skyndar på gig-ekonomin

Internet har i grunden förändrat samhället. Det som vi till en början trodde var en bra plats för att samla information och kommunicera med varandra har på bara några årtionden kommit att bli mycket mer än bara det. Internet är idag för många människor en livslina, en plats inte bara för information och kommunikation utan också en plats för underhållning och – framförallt – arbete och försörjning.

Det är fler och fler näringar som flyttat ut på internet. Först var det forskare som började använda internet, sedan kom media och den finansiella industrin. Samtidigt som detta pågick blev internet ett stöd för många andra branscher eftersom det var så smidigt och billigt att kommunicera över internet.

Men det var under det andra årtiondet av Internets existens som den stora förändringen började, det var nämligen då som hela branscher flyttade ut på internet. Vi har sett företag som Facebook, Netflix, Amazon, Google, spelbranschen med företag som 888sport bet med flera basera hela sin existens på att finnas på internet. Men detta är nog bara början.

Jobba med det du gillar

En annan förändring som kommit som en följd av företagens flytt till internet är de medarbetare som företagen har. Även dessa har flyttat ut på internet och något som kallas för gig-ekonomin har vuxit fram. Gig-ekonomin är ett samlingsnamn på alla de personer som verkar genom att erbjuda sina tjänster som privata aktörer på internet. Typiska tjänster som dessa företag erbjuder är programmering, systemutveckling, grafisk design, copywriting, översättningar och mycket annat.

Fördelarna för de som verkar i gig-ekonmin är många. En av de främsta är att den som arbetar i gig-ekonomin själv väljer vad han eller hon ska arbeta med och framförallt väljer personen helt själv vilka uppdrag som ska utföras, ingen kommer att kunna tvinga på dem arbetsuppgifter som de inte trivs med.

Jobba var du än befinner dig

Som en följd av gig-ekonomin med dess arbetare på distans över internet kan allt fler personer arbeta från vilken plats som helst. Fler och fler personer söker sig till gig-ekonomin av just denna anledning. Man vill helt enkelt få den frihet som kommer med självständigt arbete som man till stora delar kan utföra på sina egna villkor och från en plats som man själv väljer.

Framtiden för gig-ekonomin

Det finns väldigt mycket som tyder på att gig-ekonomin inte bara är här för att stanna utan också kommer att växa väldigt mycket framöver. Det är helt enkelt väldigt lockande för privatpersoner att arbeta på ett sätt som ger väldigt stora friheter samtidigt som det är väldigt lockande för företag att anlita personer i gig-ekonomin eftersom företagen sparar pengar på det samtidigt som de får en väldigt flexibel arbetskraft.

Slutligen finns de tekniker som krävs för att stötta gig-ekonomin på plats. Det går att få en snabb uppkoppling till internet oavsett var man befinner sig i världen och det finns mycket fin teknologi för videomöten, säker lagring, säkra betalningar och mycket annat som krävs för att gig-ekonomin ska fungera. Det har också etablerats tekniker för att utvärdera arbetskraften på ett sätt som gör att denna kan jämföras på ett adekvat sätt.

Mikael Anderberg är en veteran inom teknikvärlden med stor kännedom kring tillverkare, nya tekniker och produkter. Har mångårig erfarenhet från blogg- och it-världen vilken bidrar till utvecklingen av Tekniksmart tillsammans med andra entusiaster. Mikael har i grunden expertis inom fotografering och kamerautrustning, copywriter och content editing, och SEO. Läs mer om mig här.