Därför är stämpelklockan modern igen

Under en lång tid har stämpelklockan ansetts vara en föråldrad metod för att registrera arbetstid, medan flexibla arbetstider och personlig tidrapportering har varit de föredragna alternativen. Dessa system har framhållits för att ge medarbetare större frihet och flexibilitet i sitt arbete.

Dock har intresset för stämpelklockan återigen växt, och det finns flera goda skäl till detta. En av de mest framstående anledningarna är att en stämpelklocka som är integrerad med ett molnbaserat personalsystem kan spara tid och effektivisera löneprocessen avsevärt, samtidigt som felminimering uppnås.

Automatisk registrering av arbetstid var tidigare en uppgift för medarbetarna själva, vilket ibland ledde till fel och långa löneprocesser. Genom att använda en stämpelklocka kopplad till ett molnbaserat personalsystem sker registreringen automatiskt, vilket sparar tid för både medarbetare och arbetsgivare.

Med en sådan stämpelklocka behöver medarbetarna inte längre komma ihåg att rapportera sin arbetstid manuellt. Istället kan de enkelt stämpla in och ut när de börjar och slutar arbeta, och arbetstiden registreras automatiskt i personalsystemet. Detta kan accelerera löneprocessen avsevärt och innebära besparingar för arbetsgivaren. Enligt en studie från Society for Human Resource Management (SHRM) kan en automatiserad löneprocess spara företag upp till 10 procent av lönekostnaderna. 

Studien fann att företag som automatiserade sin löneprocess kunde spara upp till 10 procent av lönekostnaden. Detta beror på att automatisering kan effektivisera löneprocessen och minska risken för fel.

Studien baserades på en undersökning av 1000 företag i USA. Företagen som automatiserade sin löneprocess uppgav att de kunde spara tid och pengar på följande områden:

  • Registrering av arbetstid: Automatisering kan eliminera behovet av att medarbetare rapporterar sin arbetstid manuellt. Detta kan spara tid för både medarbetare och arbetsgivare.

  • Utbetalning av löner: Automatisering kan automatisera processen för att beräkna och utbetala löner. Detta kan minska risken för fel och frigöra tid för personalavdelningen.

  • Skatterapportering: Automatisering kan automatisera processen för att rapportera löner till skattemyndigheten. Detta kan minska risken för fel och frigöra tid för personalavdelningen.

  • Studien fann att de största besparingarna uppnåddes av företag med mer komplexa löneprocesser. Företag med enkla löneprocesser kunde också spara pengar, men besparingarna var mindre.

Det är viktigt att notera att de faktiska besparingarna kan variera beroende på företagets storlek, bransch och löneprocess.

En annan fördel med stämpelklockan är den förbättrade kontrollen över arbetstiden som den ger medarbetarna. Genom att enkelt kunna se sin arbetade tid och tillgänglig semester kan medarbetarna öka sin motivation och engagemang.

Med hjälp av stämpelklockan kan medarbetare få översikt över sin arbetade tid per dag, vecka, månad och år, samt se övertidsarbete och kvarvarande semester. Detta underlättar planeringen av deras tid och säkerställer en balanserad arbetsbelastning.

Ytterligare en fördel är skapandet av en mer rättvis löneprocess. Automatisk registrering minskar risken för felaktiga utbetalningar och skapar en positiv arbetsmiljö som ökar medarbetarnas tillfredsställelse.

Förutom dessa fördelar kan en stämpelklocka även användas för att följa upp närvaro och frånvaro, förhindra fusk med arbetstiden, skapa rapporter om arbetstiden och optimera schemaläggningen. Sammantaget återuppväcker stämpelklockan sitt värde genom att erbjuda effektivitet, kontroll och rättvisa i arbetstidsregistreringen.

Mikael Anderberg är en veteran inom teknikvärlden med stor kännedom kring tillverkare, nya tekniker och produkter. Har mångårig erfarenhet från blogg- och it-världen vilken bidrar till utvecklingen av Tekniksmart tillsammans med andra entusiaster. Mikael har i grunden expertis inom fotografering och kamerautrustning, copywriter och content editing, och SEO. Läs mer om mig här.