Academedia läckte känslig information om 169 lärare i hundratals dokument

hacker
Foto: Towfiqu barbhuiya, Unsplash

Mängder av känsliga uppgifter om lärare och potentiellt elever har läckt via interna dokument från skolkoncernen Academedia. Under en period fanns hundratals dokument åtkomliga för vem som helst på internet.

Den personliga informationen som sprids med dokumenten omfattar bland annat personnummer, arbetsplatser, ort och namn. Där finns även information om vilka lärare som tilldelats vilka platser samt rektorernas omdömen om ensklda lärare.

En annan uppgift som lyfts ännu en gång är att Academedia på ett systematiskt vis låtit elevernas nöjdhet påverka vilka lärare som får högre lön.

Skolkoncernen använder ett system som kallas ”Utbildningsutvärderingar”, eller bara kort ”UU”. Där kan elever sätta poäng på sina lärare och den används sedan för att styra lönesättningen. Detta trots kritik från facket.

Academedia anmälde till IMY – nämner 1 av 30 skolor

Totalt omfattar dokumenten ett 30-tal skolor över hela landet. De fanns tillgängliga på ett Google Drive-konto med felaktiga delningsinställningar som gjorde dokumenten öppet åtkomliga.

Academedia säger att de har gjort en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Det gäller dock bara för en av de 30 drabbade skolorna, vilket betyder att händelsen just nu i princip är mörkad för merparten av de drabbade lärarna.

Det finns även en risk att Integritetsskyddsmyndigheten anser att skolkoncernen försöker mörka omfattningen även för dem när de bara nämner en av 30 drabbade skolor.

Academedia: Ingen akut risk

I Aftonbladets artikel står det att skolkoncernen inte vill informera innan de vet omfattning och exakt vilka som är drabbade av läckan. Det är Jens Levin, skolchef på Academedia, som kommenterar till tidningen.

Att det inte går att skaffa sig en tillräckligt god uppfattning om vem som har fått sina personuppgifter läckta på två veckor och sedan informera dem är skrämmande. Lärare på de 30 drabbade skolorna har i värsta fall gått helt ovetande om att just deras känsliga data kanske sprids vind för våg på internet just nu.

Academedias skolchef säger till Aftonbladet att ”inga dokument ligger ute nu” och att det ”finns ingen akut risk”.

Vi kan bara anta att han menar att det inte finns några dokument som ligger ute via den drabbade Driven och att just den inte är en akut risk.

Om hundratals dokument låg öppet åtkomliga och Aftonbladet har fått skärmdumpar på dem så kan vi fortsätta anta att de just nu sprids på internet. Hur är inte det en akut risk?

Skola lärare elever
Foto: Taylor Flower, Unsplash

Facket är kritiska mot Academedia

I en artikel med rubriken ”Var femte lärare på Academedia: Elevernas enkätsvar påverkar vår lön” från 2021 på Skolvärlden.se är det hårda ord som riktas mot skolkoncernen.

En undersökning som gjordes för artikeln visade att nästan var femte lärare uppger att deras rektor hänvisat till en anonym utvärdering som gjorts av elever, och använt det som motiv till lönesättning.

Det är alltså inte rektorn som i det läget bedömer lärarens prestation, utan elevern. Elever som inte kan vara helt objektiva i sin bedömning eftersom de betygsätts av lärarna, och ett dåligt betyg kan enkelt påverka elevens egna betygsättning av läraren.

Andrés Jerez, föreningsombud för LR inom Academedia, säger i artikeln att ”det är inte acceptabelt”.

Academedia tonar ner betydelsen av ”Utbildningsutvärderingar”

Trots att Academedia använder sig av ”Utbildningsutvärderingar” så vill skolkoncernen gärna tona ner vikten av dem.

Bland annat säger skolchefen Jens Levin att UU inte tas med i processen kring försteläraransökningar i framtiden.

Och att UU inte haft någon större betydelse – trots att Aftonbladet hittat referenser till utvärderingarna i minst 32 av de läckta dokumenten, som omfattar en femtedel av lärarna.

Frågor och svar om dataläckan på Academedia

Hur läckte dokumenten från Academedia?

Academedias skolchef Jens Levin säger till Aftonbladet att det är ett mänskligt misstag i delningsinställningarna som ligger bakom läckan.

Vilka skolor omfattas av de läckta dokumenten?

Alla Drottning Blanka-gymnasier, Snitz-gymnasierna och Cybergymnasiet

Hur många har sett de läckta dokumenten om lärarna?

Det är inte fastställt och går kanske aldrig att ta reda på. Enligt Aftonbladet säger en anonym uppgiftslämnare att det teoretiskt kan vara en miljon människor som har spridit informationen.

Vilken information har läckt via dokumenten från Academedia?

Vad man känner till så innehåller dokumenten bland annat personnummer, namn, ort och arbetsplats. Det ska även finnas information som rektorers omdömen mot enskilda lärare och information om vilka lärare som får specifika tjänster.

Mikael Anderberg är en veteran inom teknikvärlden med stor kännedom kring tillverkare, nya tekniker och produkter. Har mångårig erfarenhet från blogg- och it-världen vilken bidrar till utvecklingen av Tekniksmart tillsammans med andra entusiaster. Mikael har i grunden expertis inom fotografering och kamerautrustning, copywriter och content editing, och SEO. Läs mer om mig här.