10 tips för att nå dina mål under 2016

Motivation Löpare Soluppgång

Alla har vi mål i livet och beroende på vilken situation vi befinner oss i så är de större eller mindre. Oavsett hur man ser på sina mål så är det ibland en utmaning att nå dem. När man dessutom har nått sitt mål, exempelvis att klara en viktnedgång eller ett träningsmål, så är den stora frågan för många hur man håller målet levande.


Sätt ett S.M.A.R.T mål

Vårt första tips handlar om att sätta ett S.M.A.R.T mål. Det betyder Specific, Measurable, Attainable, Realistic och Time-bound, eller på svenska Specifikt, Mätbart, Uppnåeligt, Realistiskt och Tidsbestämt. Det här är ett sätt att nå framgång som fungerar på en mängd olika saker och inte bara de personliga målen. Pröva att få med familjen och planera med S.M.A.R.T – vi lovar att ni kommer att märka hur praktiskt och användbart det är för att nå resultat – och faktiskt veta att resultaten är de man vill ha.

Skriv ner målen

Ett annat tips som är otroligt enkelt men som man kanske inte gör, nämligen skriver ner målen. Det är alltid enklare att få grepp över den nuvarande situationen och de mål man har satt. Det är lätt att glömma detaljer som inte finns på papper men har man skrivit ner allt man vill uppnå finns det svart på vitt. Har man glömt sitt mål eller delmål kan man alltid gå tillbaka och se vad som gällde från början. Att skriva ner på papper rekommenderar vi att man göra med alla former av planering för bästa resultat.

Anteckna när du avviker från planeringen

Ibland avviker vi från planeringen på olika sätt och det är inget fel i det. Vi är alla mänskliga och det betyder att misstag kan göras, exempelvis när man råkar tända den där cigaretten eller köper en påse godis när man inte borde. När det sker bör man skriva ner händelsen och fundera på varför man avvek från planen. Vad gjorde att man tände en cigarett? Varför köpte man den där godispåsen? Varför hoppade man över en hel veckas träning? Det är lättare att skapa sig en större bild över situationen när allt finns på papper.

Motivation är mycket viktigt

Kommer du ihåg varför du ville började träna eller sluta röka? Så klart du gör – idag – men hur är det om några månader? När motivationen tryter och du vill tända den där cigaretten mer än något annat, då är det en helt annan sak. Ett tips är att skriva ner alla mål på lite papper, stolpa uppfördelarna och anledningarna till varför du vill nå målen och placera de motiverande små papperslapparna i hemmet, bilen, på jobbet och där du annars är. Påminn dig själv när du som mest behöver det.


Dedikera tiden du behöver

Hur mycket tid behöver du frigöra från annat för att nå dina mål? Att sluta röka kanske inte kräver mycket extra tid men att träna tre gånger i veckan kommer kanske att ta minst tre timmar i anspråk från andra sysslor. Räkna ut mängden tid och se om det är försvarbart att ta den tiden, när den ska tas och vad den ska ersätta. Identifiera hur dina dagar är upplagda och planera målen efter tiden du kan ta eller inte ta.

Ta hjälp av familj och vänner

Det är alltid lättare att nå sina mål om man får hjälp av andra. Så berätta för dina nära och kära om vad som är på gång och be dem om hjälp. Välj ut de personer som du tror kan hjälpa dig framåt som mest och be dem om råd, motivation och inspiration. Var selektiv och gå inte ut till precis alla med dina planer, risken är att det blir en överväldigande respons som är onödig. Välj ut dina fem favoriter för det du ska göra men glöm inte att kompencera om det behövs. Att ge är lika viktigt som att få.

Meditiation och andningsövningar

Nej, här pratar vi inte om graviditet och yoga. Snarare handlar det om en större kontroll över kropp och själv genom andning och självkontroll. Lär dig andas på rätt sätt för maximal syresättning av kropp och hjärnan, vilket i sin tur får dig att prestera bättre. Det handlar också om att kunna avsätta några minuter varje dag till att släppna av i tysthet och bara vara för en stund. Efter att ha lämnat barnet på skolan, jobbat, lagat mat, städat och tränat – ja då kan det vara skönt att veta hur man ska andas och slappna av även när det är som stressigast.

Belöna dig själv

Ett bra sätt att nå framgång är att belöna sig själv när man når vissa mål. Det kan handla om de större målen som tar stor tid i anspråk eller mindre delmål som är steg på vägen mot de större. Belöna dig själv med sådant som du uppskattar, exempelvis löfte om ett biobesök vid första delmålet, en utekväll vid andra och när slutmålet är nått kanske man köper något fint till sig själv. Du vet själv vad som får igång din motivation så ta en funderar och belöna sen dig själv.

Omge dig själv med likatänkande

Det är lättare att nå sina mål om man omger sig av likatänkande med samma mål, intressen och funderingar. Det ökar kreativiteten och det positiva tänkandet eftersom man inte är ensam i sina tankar. Tänk på att det bara ska vara positiva människor som ger energi snarare än tar den, precis som du själv bör givetvis. Uppmana andra till att göra positiva och bra saker lika mycket som att du vill höra det själv. Det kommer att hjälpa dig på vägen mot dina mål.