10 smarta tips för att bli mer produktiv

Make today better

Hur gör man för att bli omåttligt kreativ? Det finns mänger av tips att använda sig av och ändlöst med människor som gärna berättar hur de gör för att alltid prestera på topp när det behövs.


Vi har inte svaren du behöver. Och ingen annan heller. Vad vi däremot har är några praktiska punkter som skär genom bruset och ger dig något att fundera över. Punkter som kanske hjälper dig att ta ett steg närmare ett produktivt jag.

Rör aldrig samma sak två gånger

Undvik att lägga saker åt sidan när du väl har börjat arbeta med dem. Oavsett om det är ett telefonsamtal, e-postmeddelande eller en text som skjuts på framtiden. Har du påbörjat ett arbete eller projekt bör det göras klart direkt om möjligt.

Gör dig redo för morgondagen

Innan du lämnar kontoret bör du vara helt förberedd på vad morgondagen har att erbjuda. Planera vad som ska göras och se till att ha allt förberett — då är det lättare gå in på kontoret och bara köra igång utan hinder längs vägen.

Börja med det tråkiga först

Om du har något riktigt tråkigt eller otrevligt som måste göras så börja med det direkt på morgonen. Ju längre det går desto mer kan arbetet som inte vill göras förpesta tankarna. Det i sin tur gör det svårare att koncentrera på det viktiga.


Fokusera på det som tar dig vidare

Låt inte småsaker stå i din väg för det som verkligen är viktigt att göra. Gör klart de uppgifter som tar dig vidare i planeringen och avvakta med sånt som inte driver dagen framåt. Lämna dock inget kvar bakom dig för länge.

Håll dig till mötesplaneringen

När du har möten bör det finnas en välarbetad agenda som inte ska frångås. Om viktiga frågor dyker upp ska de givetvis behandlas men håll dig så långt det går till planerna — och inte minst den planerade mötestiden.

Glöm inte ordet ”nej”

De riktigt produktiva har lärt sig att använda ordet ”nej” på bästa möjliga vis. Det är så lätt att ta på sig för mycket men glöm inte att man ofta kan säga nej och samtidigt delegera uppgifter till andra.

Avsätt tid till e-post

Låt inte olästa meddelanden i inkorgen hindra dig från att vara produktiv i arbetet. Avsätt speciella tidpunkter när du kontrollerar din e-post, all övrig tid låter du inkorgen vara. Och sociala medier. Och nyhetssidor. Planera din tid.

Gör en sak åt gången

Försök inte att jonglera med flera uppgifter samtidigt. Håll dig till en uppgift åt gången och arbeta dig igenom dem, en efter en. Forskning pekar på att så kallad multitasking tenderar att dra ner produktiviteten för de allra flesta utövarna.

Använd teknologin till din hjälp

Använd olika webbtjänster på internet för att optimera ditt arbetsflöde, exempelvis IFFFT, och dra nytta av kraften för att optimera din vardag. Gör inte saker som applikationer och tjänster kan göra åt dig.

Delegera

Vårt sista tips är att delegera så mycket som möjligt. Om det är något du inte behöver göra själv eller ta tag i — ordna så att någon annan gör det åt dig. Ge andra ansvar och visa att du litar på dem, det får du tillbaka i efterhand.