Med iOS 13.3.1 kan du stänga av Ultra Wideband i iPhone 11

apple iphone 11 pro

Om du har en iPhone 11 så kan din position spåras även om du stänger av platstjänster och GPS:en i iOS. Detta med hjälp av en så kallad Ultra Wideband-krets kallad U1 som finns inbyggd i Apple senaste mobiltelefoner.


Vad har hänt?

Din iPhone 11 har en så kallad Ultra Wideband-krets. Den kan jämföras med hur bluetooth fungerar, men med en mer positionsidentifierande teknik som kan placera din iPhone i rummet.

När du stänger av platstjänster i iOS fungerar Ultra Wideband-kretsen fortfarande och sparar din positionsdata. Apple arbetar nu på en lösning med iOS 13.3.1 som gör att även denna krets stängs av när platstjänster avaktiveras.

Vad är Ultra Wideband och hur används tekniken i iOS?

iphone 11 pro ultra wideband u1 apple

Ultra Wideband är en teknik som bara används i iPhone 11, iPhone 11 Pro och iPhone 11 Pro Max.

Det är en trådlös anslutningsmetod som möjliggörs med Apple U1-kretsen, och som fungerar likt bluetooth men med tillägget att tekniken förstår var i rummet olika saker befinner sig.


Det används bland annat med AirDrop och kommer att användas med Apples beryktade Tiles-konkurrent som kan släppas 2020.

Vad är nytt med iOS 13.3.1?

Apple har släppt en beta-version av iOS 13.3.1 som innehåller en funktion för avaktivering av Ultra Wideband-kretsen.

Funktionen stänger även av Bluetooth och WiFi. Hittills har det inte varit möjligt att stänga av Ultra Wideband helt utan att aktivera flygplansläget, men det är alltså på väg att ändras.

Varför öppnar Apple för avstängning av Ultra Wideband-kretsen?

Apple har inte öppet erkänt någon anledning, men det är sannolikt att företaget försöker bemöta integritetkritik innan den blir för högljudd.

Initialt var det webbsajten KrebsOnSecurity som påpekade att iPhone 11 Pro fortsätte spåra användarna trots att platstjänster var avstängda. Något som snabbt fick medias uppmärksamhet och frågorna om integritetsproblem hopade sig.

En Apple-ingenjör gav sig in i diskussionen och gav följande, tämligen vaga svar på det hela:

Vi ser inga faktiska säkerhetsproblem. Det är ett väntat beteende att ikonen för platstjänster visas i statusraden när platstjänster är aktiverat. Ikonen visas för systemtjänster som inte har en brytare i Inställningar.

Uttalande verkar inte ha gjort många integritetsmedvetna desto mindre kritiska. Inte heller hjälte det att Apple har kommunicerat att platsdata som insamlas av U1-kretsen endast sker på telefonen och inte heller lämnar denna.