5 steg för att lösa misstag i yrket – så är du professionell

misstag papper kaffe

Alla göra vi misstag på jobbet – det är bara en tidsfråga innan det händer något som riskerar att skada företaget eller kollegorna. När det sker gäller det att agera på korrekt sätt för att minimera risk och skada, förhindra att misstaget får långvarig effekt och i värsta fall påverka företagets rykte negativt. Här går vi igenom fem enkla steg som gör att du kan återhämta både dig själv och företaget efter ett misstag.


Steg 1 – Håll dig lugn

Det värsta du kan göra är att agera i panik och försöka åtgärda misstaget utan eftertänksamhet. Det är alltid bättre att börja med några djupa andetag, räkna långsamt till tio och tänk igenom situationen. Prata med alla berörda och säg att du förstår vad som har hänt. Undvik att ta strid om känslorna tar överhanden hos andra, be om att få återkomma när du gått igenom all information kring det som har hänt. Vissa misstag går inte att släta över enkelt och i värsta fall kan de ge permanent skada. Det är dock inget som ska bedömas här – det gör du i nästa steg.

Steg 2 – Bedöm skadan

När du är lugn och sansad är det läge att bedöma skadeläget. Alla misstag är inte fullt så illa som de kanske först ser ut, så gå igenom vad som faktiskt hänt och skriv ner allt på ett papper. Det är lättare att få en övergripande bild om man inte har allt i tankarna och ju mer som står i pappersform desto svårare är det att glömma något med tiden. Misstagets omfattning är direkt relaterat till skadans och beroende på hur illa det är bör man åtminstone bedöma följande: Har företaget och dess trovärdighet påverkats? Hur har eventuella kunder påverkats? Hur har kollegorna påverkats? Ta reda på så mycket som möjligt genom att prata med så många som du har tillgång till och får.

Steg 3 – Förhindra ytterligare problem

Många misstag fortsätter inte att åstadkomma skador efter att det upptäckts men en del kan fortsätta göra enorm åverkan även under en överskådlig framtid. Exempelvis inom industrin där en felinställning kan påverka batch efter batch med delar som tillverkas. Säkerställ alltid så att misstag och skador inte händer igen. Ta lärdom av misstagen och berätta för ansvariga att du 1) förstår problemet 2) inte kommer att göra om det 3) har en lösning som gör att det inte upprepas. Det är alltid bra att ha en lösning redo om man kan komma på en. Det visar på engagemang och att man inte accepterar problemet som uppsåt utan är redo att göra något åt det.

Steg 4 – Erkänn och förklara situationen

Om du har gjort ett misstag är det alltid bäst att erkänna detta. Skyll inte ifrån dig, glöm dig inte bakom någon annan eller spela ovetande inför situationen. Ta fullt ansvar och gå raka vägen till närmsta ansvarig. Berätta sen i detalj om allt som hänt om de inte redan vet. Förklara också hur du har tänkt att lösa situationen eller om du redan har gjort det. Det ska mycket till innan man kan bli uppsagd eller åtalad för ett misstag även om det har kostat företaget pengar. Stå rakryggad om du får skäll och se det som en lärdom.


Steg 5 – Acceptera skulden

Efter att ha erkänt så är det också bra att acceptera det ansvar man har för misstaget. Beroende på vilken arbetsposition man har så kan det ske på olika sätt. Det kan vara en officiell ursäkt på sociala medier, att erbjuda kunder extra bra avtal eller gottgöra kollegor. Allra viktigast är att upprätthålla företagets rykte utåt. Om man blir straffad för sitt misstag bör man kolla upp med facket så det är i proportion med det som hänt.