Spela in samtal med iOS 18 och iPhone

apple ios18 samtalsinspelning 2024

Apple har byggt in officiellt stöd för samtalsinspelning med iOS 18. Och när samtalet är över kan du transkribera vad som sades för att lättare gå igenom detaljerna i exempelvis Notes-appen. Här är allt du måste veta om samtalsinspelning med din iPhone.

Tekniken bakom inspelningen av samtal är Apple Intelligence. En av grundbultarna i iOS 18 och som initialt släpps till iPhone 15 Pro och iPhone 15 Pro Max. Med hjälp av artificiell intelligens identifieras allt som sägs på olika språk, och omvandlas till text.

Alla i samtalet varnas när du spelar in

Samtalsinspelning byggs in direkt i telefon-appen med iOS 18. Du behöver inte ladda ner något extra från App Store och det kostar inte heller något.

När du klickar på knappen för inspelning meddelas alla i samtalet om att en inspelning startat. Det är helt lagligt att spela in samtal i Sverige så länge minst en person är medveten om att det sker. Det är dock stränga regler kring hur inspelning får användas efteråt.

Visuellt på skärmen ser du en stoppknapp, hur länge du har spelat in samt en ljudvågsindikator som visar ljudnivån på talet.

Spela in samtal – det här säger lagen

Så länge minst en person är medveten om att samtalet spelas in så är det inga konstigheter ur lagens synpunkt. Att spela in andra personer utan deras vetskap och när du inte är delaktig är däremot inte tillåtet. Brott om svensk lag gällande samtal kan ge böter eller fängelse upp till två år.

I brottsbalken, 4:e kapitlet, paragraf 9a står det att läsa: ”Den som … olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år.”.

Läs mer om vad som gäller på lagen.nu här.

Kom ihåg:

  • Du FÅR spela in samtal när: Minst en person i samtalet vet att samtalet spelas in.
  • Du får INTE spela in samtal när: Ingen part i samtalet vet att de spelas in.

Transkribering till Notes-appen

Så fort samtalet är över eller du väljer att stoppa inspelningen manuellt kan ljudet bearbetas av Apple Intelligence. AI:n identifierar alla röster och språken. Därefter skapas det dikterade samtalet, komplett med namn om du pratar med personer ur kontaktlistan.

Vill du inte läsa igenom en timmes långt samtal? Inga problem, du får en summering med allt det viktigaste om du behöver det.

En viktig detalj om Notes-appen är att du även kan spela in ljud och samtal, samt transkribera tidigare inspelade samtal om du vill. Du behöver alltså inte spela in via telefon-appen för att det ska fungera.

Språken som stöds

Initialt är det åtta språk som stöds. Inget av dem är svenska dessvärre. Här är den officiella listan som gäller direkt från Apple:

  • Engelska
  • Spanska
  • Tyska
  • Franska
  • Japanska
  • Mandarin
  • Kantonesiska
  • Portugisiska

När stöd för svenska kommer vet vi inte, men räkna med att det dröjer åtminstone några månader. Kanske till och med en bit in i 2025 innan det släpps.

Mikael Anderberg är en veteran inom teknikvärlden med stor kännedom kring tillverkare, nya tekniker och produkter. Har mångårig erfarenhet från blogg- och it-världen vilken bidrar till utvecklingen av Tekniksmart tillsammans med andra entusiaster. Mikael har i grunden expertis inom fotografering och kamerautrustning, copywriter och content editing, och SEO. Läs mer om mig här.