Playstation 4 & Bluray – så får du ljud och bild i synk

Playstation 4


Så fixar du synkproblem med Playstation4

Har du en Playstation 4 och noterat att ljudet inte är synkroniserad med bilden när du försöker spela upp en Bluray-film?

Du är inte ensam med problemet. Det är välkänt att Playstation 4 har svårigheter med uppspelning i 1 920 x 1 080 pixlar och 24 Hz. Tacksamt nog finns en enkel lösning som snabbt eliminerar problemet och sätter allt i synk igen.

Allt man behöver göra är att ändra inställningen för 1080p/24Hz från Automatisk till Av.

Gå till Inställningar > Inställningar för uppspelning av video > Utdata vid 1080p/24Hz


Slå om inställningen till Av och allt bör fungera som det ska igen. Ljud och bild ska nu vara helt synkroniserad och du slipper reta dig på att det är förskjutet.