Mobiltelefoners strålning är ofarlig – elva års forskning sammanställd


mobiltelefoner-blandade

Mobiltelefoners strålning är ofarlig – elva års forskning sammanställd

Efter elva års forskning och kostnader på otroliga 146 miljoner kronor så kommer nu svaret som många har väntat på. Strålningen från mobiltelefoner är helt ofarlig för den mänskliga kroppen.

Som grund för nyheten ligger 31 forskningsprojekt och närmare 60 publicerade avhandlingar. Enligt dessa finns inga bevis på att elektromagnetiska vågor har en nedsättande funktion på hälsa eller ökar cancerrisken.

Vidare kommer forskningen att fortgå under de kommande åren för att säkerställa det sammanställda resultatet, detta då man även vill se om det finns eventuella effekter på kroppen även efter elva års mobilanvändning.

Mobile Telecommunications and Health Research Programm (MTHR) är gruppen som har kontrollera de senaste elva årens forskningsresultat.

Vi kan nog räkna med att nya forskningsrön dyker upp som går tvärt emot vad som rapporteras idag och det här är en ständig debatt som kräver definitiva svar för att kunna läggas till ro. Den som inte litar på att mobiltelefonen är ofarlig kan alltid använda ett headset eller helt enkelt dra ner på användandet.

Frågan är nu om den här nyheten har någon inverkan på mobiltillverkarnas forskning kring minskning av strålningen från mobiltelefoner. Kommer företagen att dra ner på utvecklingen eller fortsätta för att minska strålningsvärdena?

Via IDG & Nordic Hardware. Läs hela forskningsrapporten i pdf-format här.