Kan widgetar i iOS 14 se vad jag skriver på tangentbordet? Svaret är: Nej!

falskt facebook inlagg widgets ios14

Det sprids just nu ett Facebook-inlägg som påstår att widgetar i iOS 14 kan se vad du skriver på tangentbordet. Att de loggar allt från lösenord till andra känsliga uppgifter. Men påståendet är falskt.


Det finns inga bevis på att widgetar i iOS 14 har någon som helst möjlighet att se vad du skriver. Konspirationsteorin som sprids i Facebook-inlägget är grundlöst och bör inte tas på allvar.

Främst handlar det om apparna Widgetsmith och Color Widget som ska vara bovarna i det hela. Att dessa innehåller programkod som kan läsa och spara allt du gör på det digitala tangentbordet i iOS 14.

Problemet? Det är inte praktiskt möjligt då operativsystemet iOS har spärrar som stoppar appar från att göra vad Facebook-inlägget påstår.

Och finns det några bevis på att dessa appar lagrar vad du skriver? Om vi ska tro Facebook-inlägget är ”lagg”, dvs att tangentbordet känns slött och inte reagerar snabbt, ett tecken på detta. Och visst finns klagomål på just det problemet – men bara från beta-testare som körs ofärdig mjukvara.


Så nej, det är ingen fara. Och ja, du kan använda dina widgetar i iOS 14 helt lugnt.