Facebook betalade minderåriga för åtkomst till deras mobiltelefoner

Facebook Logo 950x500

Facebook betalade för tillgång till data på sina användares mobiltelefoner. Betalningarna skedde månadsvis och omfattade människor i åldrarna 13 till 35 som fick upp till 20 dollar per månad.


  • Minderåriga fick pengar för att Facebook skulle kunna läsa all trafik från deras mobiltelefoner
  • Appen som användes för datainsamling kunde inte hittas på Play Store eller App Store
  • Facebook försvarar insamlingen av data – drar ändå tillbaka appen från för iOS
  • Samtal och SMS – Facebook samlar in data om allt från telefonen

Avslöjandet skedde på webbsajten TechCrunch som i detalj berättar hur affären gått till. Enligt rapporten använde Facebook en speciell VPN-tjänst för Android och iOS. Via denna samlades data om användarnas vanor.

VPN-tjänsten fick användarna tag på via tredjepart och beta-tjänster. Anledningen är att tjänsten sannolikt inte blivit godkänd för nerladdning från de officiella app-butikerna Play Store och App Store.

Projektet med att samla data om användarnas mobilvanor kallas internt för ”Project Atlas”.

Omfattningen är idag oklar. Enligt säkerhetsforskare som granskat appen till VPN-tjänsten gav den nära obegränsad åtkomst till mobiltelefonerna som den installerats på. Anledningen är att det gav Facebook tillgång till i princip all tänkbar data om minderåriga.


Bland annat kunde Facebook läsa privata meddelanden, information på sociala medier, fotografier och videor, samt positionsdata.

I vissa fall har appen till och med uppmanat användarna att ta skärmdumpar på beställningssidor för Amazon.

Facebook försvarar insamlingen av data

När TechCrunch kontaktar Facebook om insamlingen av data väljer företaget att försvara tilltaget. Det uttalade målet har varit att samla data som hjälper Facebook att förstå hur användarna nyttjar sina mobiltelefoner – alla med uttryckligt godkännande.

Endast fem personer har varit tonåringar enligt svaret till TechCrunch. I samtliga fem fall har föräldrarna givit sitt godkännande till datainsamlingen.

Efter att TechCrunch publicerade sin rapport och kritiken tilltagit så har Facebook valt att avstå från insamling på iOS. Det är däremot oklart om de tänker stänga ner Android-appen också.

Det är helt otroligt att Facebook vågar fortsätta med sina minst sagt tvivelaktiga tilltag för att samla in data. Och att de dessutom medvetet riktar in sig mot minderåriga.

Vad tycker du om att Facebook samlar data på det här viset? Och hur ser du på att företaget betalar minderåriga – även om det är med godkännande av föräldrarna – för åtkomst till i princip allt på deras mobiltelefoner? Skriv gärna en kommentar och berätta.

Källa för nyheten är TechCrunch. Läs hela deras rapport.