Batteriproblem med Apple Watch Series 5 – nya svårigheter för användarna

apple watch series 5

Har du problem med att din Apple Watch Series 5 stänger av sig även när batteriet borde vara laddat? Du är inte ensam. Många användare klagar just nu på att deras Watch Series 5 har batteriproblem.


Enligt uppgift verkar det handla om att Apples smartklocka inte kan läsa batterinivån på korrekt vis. Och problemen upplevs på flera olika vis enligt de som tagit till internet för att ventilera sin irritation.

I vissa fall hoppar batterinivån från nära 100 procent till runt 50 procent och därefter stängs smartklockan av vid noll procent. I andra all ska användarnas Apple Watch Series 5 stänga av sig redan vid runt 50 procent.

”Prior to a recent update, my watch had been accurate in reporting its battery level. It’s hard to say which recent update MAY have created the issue, or if it’s a result of something different, but I’m currently running watchOS 6.2.8. For the past few weeks, my watch has been reporting at or near 100% battery levels for the duration of the day – 5-6 hours at least. It will then drop down to around 53% and then abruptly shut off. Once restarted, it reports a battery level of 53% but will then shut down again if not placed on a charger.”Macrumors

Batterinivån går ner till 50 procent, därefter kort upp till 99 procent före nedstängning. Efter att problemet uppenbarat sig ska flera användare rapportera om svårigheter för smartklockan att ladda till 100 procent igen.


Problemen uppstår på en rad olika versioner av watchOS 6.0.

Användare av Apple Watch Series 5 har klagat på batteritid ända sedan modellen lanserades tidigare i september 2020. Just den här specifika problematiken som uppmärksammas idag verkar 1) inte speciellt utbredd och 2) hör inte till vanligheterna i den kritik som Apple Watch får.

Det finns ingen officiell eller tydlig information som pekar på en anledning till batteriproblemen. Apple har inte kommenterat nyheten i skrivande stund och vi vet inte om det kommer en mjukvarulösning med framtida watchOS-versioner.