Tre exkluderar Google Play Music från sin fria surf

google-play-music-headphones

Mobiloperatören Tre har valt att ta bort Google Play Music från sitt erbjudande om fri musiksurf. Anledningen ska vara tekniska utmaningar som måste lösas – men det betyder också att musiktjänsten missgynnas av operatören, något som kan bryta mot nätneutraliteten.


  • Tre gynnar Spotify, Apple Music och Soundcloud
  • Google Play Music och YouTube Music exkluderas från fria surfen
  • Påstår att det är tekniska svårigheter som tvingar Tre till beslutet
  • Post- och Telestyrelsen granskar Tre
  • Telia anklagas för brott mot nätneutraliteten

Flera av mobiloperatörerna har mött hård kritik för sina erbjudanden om fri surf på olika tjänster. Bland annat Telia som 2016 fick en knäpp på näsan av Post- och telestyrelsen (PTS) på grund av otillåten trafikstyrning.

Samma år granskades konkurrenten Tre för en kampanj om fri streaming via en rad musiktjänster. När någon av tjänsterna som omfattas används så räknas datamängden inte mot abonnemangets tak för dataförbrukning, något som ansågs bryta mot EU:s regler.

Nu kommer nästa smäll mot operatören Tre efter att Google Play Music inte längre omfattas av erbjudandet om fri surf. Trots att exempelvis Spotify, Apple Music och Soundcloud gör det. Googles musiktjänst blir därmed mindre attraktiv för Tres användare.

Anledningen till att Tre inte vill låta Google Play Music ha samma fördelar som konkurrenterna är en rad tekniska begränsningar som rör IP-adresser.


Till webbsajten Mobil säger Tre följande om saken:

När det gäller vår fria musikstreaming så måste vi kunna avgränsa och identifiera vad som är musik, främst via IP-adresser. När det gäller Google Music och YouTube Music är trafiken både så blandad och omfattande att vi inte tekniskt kan särskilja vad som är musik eller annan typ av surf. Om man jämför med Spotify så har de ett antal dedikerade IP-adresser som enbart är musik, vilket då identifieras och räknas bort från surfpotten.

Frågan är nu om Post- och Telestyrelsen åter igen kommer att granska erbjudandet från Tre när Google Play Music och YouTube Music inte omfattas. Redan idag undersöker myndigheten om erbjudandet bryter mot lagen ur ett integritetsperspektiv.

Tre har två år i rad fått bottenbetyg i mätningar av mobiloperatörer med nöjdast kunder. Mätningarna utfördes av Svenskt Kvalitetsindes och är en tydlig indikation på vad användarna anser om sin nuvarande operatör. Om det exkluderingen av både Google Play Music och YouTube Music påverkar resultatet för 2018 återstår att se.